Šveices Institut für Biostruktur-Analysen AG Baltijas pārstāvniecības vadītājs, Sertificēts Structogram® un Triogram® neiropsiholoģijas Master trainer

Biznesa neiropsiholoģija Šveices biostruktūras analīzes institūtā ir kļuvusi par aizraušanos – pastāvīgi tiek apgūtas jaunas zināšanas un prasmes par to, kā darbojas cilvēku smadzenes un kas nosaka personību rīcību, lēmumus, attīstot šo zināšanu pielietošanu vadības neiropsiholoģijā, neiromārketingā un pārdošanā.

Pēdējo 15 gadu pieredze saistīta ar dažādu nozaru uzņēmumu konsultācijām un treniņiem  (Banku, AAS, autonozare, mazumtirdzniecība, B2B projektu pārdošana, pašvaldību uzņēmumi u.c.). Attīstot vadītāju prasmes gan operatīvajā vadībā – rezultāta sasniegšanā (piem. pārdošana) gan stratēģiskajā vadībā, stratēģiju uzbūvē, maiņā un realizācijā/ieviešanā. Līdz ar to šajos gados izvērtējot starpnozaru labāko praksi, dažādos ekonomiskajos apstākļos ir neatverama konsultanta pievienotā vērtība

 • Bez menedžmenta šajos gados ir vēl divi virzieni, kuros ir uzkrāta lieliska pieredze: mārketings un pārdošana. Mārketingā pēdējos gados pieaugoša loma ir neiromārketinga pielietošanai zīmolu attīstībā, produkta pozicionēšanā, reklāmu vētījuma analīzē u.c.
 • Pārdošanā izstrādātas gan pārdošanas sistēmas un veikti to auditi, gan proaktīvās pārdošanas treniņi. Liela pievienotā vērtība uzņēmumu pārdošanās attīstībā ir lielais pārdevēju veiktspējas analīzes apjoms (vairāki simti gadā) un sniegumu korekciju veikšanā.

Gata smadzeņu biostruktūra ir: Zili/Sarkana; limits ir Zaļais - tas nosaka izteiktu fokusēšanos uz rezultātu un mērķi, pie tam efektīvākajā veidā. Limits zaļais, nozīmē to, ka Gatis nav draudzīgais sarunu biedrs, ar ko stundām papļāpāt pie kafijas krūzes, jo biostruktūras zilā smadzeņu daļa (neocortex) prasa loģiku – runāt tikai to, ko vajag, savukārt limbiskā sistēma prasa, izrunāt un uzreiz arī rīkoties.

Veidojis mācību risinājumus un konsultācijas: Ivabalte Agro, Latvijas Valsts Meži, Novo Nordisk, Rīgas Siltums, Salaspils Siltums, Seesam Insurance AS Latvijas filiāle, TV Play Baltics Latvijas Filiāle.

Tēmas, kurās eksperts veido mācību risinājumus:

 • Komandas potenciāla analīze – ģenētiskie limiti un potenciāls, kā to  izmantot
 • Pārdošanas komandas audits – novērtējums un snieguma korekciju plāns
 • Komandas saliedēšana un potenciāla atvēršana ar Structogram
 • Produktu portfeļa strukturēšana un pārdošanas spēka puktu izveide
 • Neuromārketinga izmantošana pārdošanā (Structogram pārdošanas sistēma)
 • Neiromārketinga sistemātiska lietošana mārketinga aktivitātēs
 • Nemateriālās motivācijas prasmju attīstība
 • Vadītāju treniņš motivācijā un rezultāta vadībā
 • Vadības neiropshilioģijas prasmju attīstība vadītājiem
 • Vadītāju prezentāciju uzbūve
 • Klientu apkalpošanas un pārdošanas standartu izstrāde
 • Pārmaiņu procesa vadības plāna izstrāde un atbalsts pārmaiņu realizācijā

 INTERESĒ IESPĒJAS, PIETEIKT KONSULTĀCIJU

 

Atsauskmes:

 • Zelta knifi. Paldies
 • Galvenais ieguvums  ir lektora brīvā stila pasniegšanas programma, kas ļāva justies brīvāk un uztvert daudz vairāk. Iedrošina turpināt darboties un būt pozitīvam.
 • Kopējais iespaids - izcils. (10)
 • Turēšanās pie mācību plānā, mācību struktūra, pasniegšanas veids. (10)
 • Noteikti ieguvu ikdienā izmantojamus knifus, kas ļoti noderēs.
 • Ļoti patīkams pasniedzējs, spēj noturēt uzmanību, pielietot interesantus un saprotamus piemērus.
 • Pasniedzēja profesionalitāte, zināšanas. (10)
 • Skaidrojumi vienkāršajos vārdos.
 • Iesaista sarunā klausītājus, bija zinošs. (10)
 • Ļoti patīk pasniedzēja attieksme un pasniegšanas veids. Līdz ar to viss tiek uzklausīts.
 • Pasniedzējs ļoti mierīgs, ļauj izteikties, laika plānošana ļoti laba.
 • Super pasniedzējs! (10)
 • Brīvā sajūta apmācību laikā. Katrs viedoklis tiek uzklausīts. (10)
 • Ļoti patika materiāla pasniegšana, jo līdz ar īstajiem piemēriem tā bija viegli uztverama. Ļoti patīkama atmosfēra.
 • Atmosfēra, nepiespiesta gaisotne, pozitīvisms. (10)
 • Ļoti patika materiāla pasniegšana, jo līdz ar īstajiem piemēriem tā bija viegli uztverama
 • Ļoti detalizētas apmācības, kas palīdzēs ikdienas darbos.
 • Viegla materiāla uztveršana. Noderīga informācija. Uzsvērts akcents uz mīnusiem un plusiem, kas var ietekmēt rezultātu. (10)

 

Treneri iespējams satikt divu dienu treniņā: