Kā sabalansēt ražošanas un iepirkumu procesus mainīgos tirgus apstākļos | DDMRP metode

Metode, ko kā efektivitātes garantu iesaka PWC un kura integrēta gan SAP, gan Microsoft sistēmās un ļauj par vairāk kā 10 % palielināt apgrozījumu uz efektivitātes rēķina.
DDMRP (Demand Driven Material Requirements Planning) vadības metode, kur informācijas jeb datu apstrāde notiek izmantojot MS Excel to saintegrējot ar uzņēmumā esošo ERP sistēmu.

Metodoloģija nodrošina izejmateriālu un preču plūsmas darbību un veicina vienmērīgu materiālu plūsmu sarežģītās globālās un lokālās piegādes ķēdēs, tajā skaitā ražošanas procesā. Metode ir būtisks palīgs iepirkumu un ražošanas procesu savienošanai ar mainīgo tirgus pieprasījumu, ar mērķi nodrošināt pēc iespējas īsākus preču piegāžu laikus klientam, tādējādi radot konkurences priekšrocību, ar optimāliem izejmateriālu krājumu līmeņiem.
 

Programma

Metodes pielietojums un būtība

 • Loma un savietojamība ar citām ražošanas metodēm – LEAN, TOC, SIX SIGMA …
 • Piegādes ķēdes un ražošanas plūsmas principi – “Think flow”
 • “Bullwhip” jeb “pātagas” efekts

Kā metode palīdz mainīgos tirgus apstākļos

 • Krājumu līmeņi
 • Izejmateriālu piegāžu laiki
 • Ražošanas ilgums un sarežģītība
 • Preču piegādes laiks klientam
 • Svarīgo datu apstrāde un lēmumu pieņemšanas process

DDMRP funkcionalitāte un praktiskais pielietojums piegāžu ķēdes un ražošanas procesa stabilitātes nodrošināšanai

 • Iepirkumu un ražošanas plānošanas procesa pielāgošana mainīgam tirgus pieprasījumam
 • Krājumu līmeņu stratēģiskā pozicionēšana – piegādes ķēdē un ražošanas procesā
 • Kā “sadzīvot” ar dažādiem izejmateriālu piegāžu terminiem un kā tie ietekmē krājumu līmeņus un to stratēģisko pozicionēšanu
 • Strauji un neprognozējami mainīgais tirgus pieprasījums – gan pozitīvā, gan negatīvā ietekme ko darīt?
 • Iepirkumu un ražošanas lēmumu pieņemšana scenāriji dinamiskā vidē – iepircēju un plānotāju palīgs
Dāvis Šnikvalds
Dāvis Šnikvalds

Uz pieprasījumu balstītas ražošanas plānotājs, DDMRP metodes eksperts

Uzņēmumi, kam nepieciešams vienkāršs praktisks
rīks efektīvākai ražošanas un iepirkumu plānošanai.
275 € + PVN
Pamatcena
Slēgtais kurss Jūsu komandai no 10 cilvēkiem
Ieplāno laiku savai attīstībai. Līdz agrās reģistrācijas cenas beigām:
Piesaki dalību