Dāvis Šnikvalds

Dāvis Šnikvalds

Haugaard Baltic pārmaiņu vadītājs. Bijis Dinair Filton finanšu un ražošanas kontrolieris, Rāmkalni Nordeco finanšu un ražošanas vadītājs, Dati Group administratīvais vadītājs un finanšu kontrolieris.

LinkedIn profils

Par treneri

Savā darbībā fokusējas uz sabalansētu un efektīvu ražošanas plānošanu, ražošanas plūsmas ātruma palielināšanu un servisa līmeņa palielināšanu, samazinot piegāžu laikus, krājumu un WIP apjomus, sabalansējot naudas plūsmu, kā arī veidojot uz klientu orientētu biznesa modeli, kas ir balstīts faktiskajā pieprasījumā. Šo fokusu nodrošina, praksē pielietojot DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning metodiku. Šobrīd Dāvis ir Haugaard Baltic pārmaiņu vadītājs. Bijis Dinair Filton finanšu un ražošanas kontrolieris, Rāmkalni Nordeco finanšu un ražošanas vadītājs, Dati Group administratīvais vadītājs un finanšu kontrolieris.

Demand Driven Planner Professional (DDPP)™ sertifikāts

Bakalaura grāds inženierzinātnēs | RTU

Profesionālais bakalaura grāds uzņēmējdarbībā un vadībā ar ekonomista kvalifikāciju | RTU

Tēmas

Servisa līmeņa palielināšana

Sabalansētu un efektīva ražošanas plānošana

Ražošanas plūsmas ātruma palielināšana

Konsultāciju projekts

Konsultāciju projekts aptver trīs posmus (katrs projekts tiek pielāgots klienta vajadzībai):

1. Diagnostiku uzņēmumā:

 • Ražošanas process – procesu karte un tehnoloģijas ietekme;
 • Produktu portfelis – sadrumstalotība un variāciju analīze;
 • Izejmateriālu portfelis – piegādes ķēdes definēšana. Item/SKU sadrumstalotības, variāciju un ietekme uz ražošanas procesu analīze;
 • Biznesa modelis – piegāžu laiks un vairāku lokāciju ietekme.

 

2. Risinājuma izstrādi un DDMRP principu ieviešanu praksē esošās ERP sistēmas ietvaros vai “ārpus” ERP sistēmas izmantojot, piemēram, Excel (VBA) risinājumus:

 • Risinājumu izstrādes process;
 • Stratēģiskā pozicionēšana, atsaistes punktu definēšana;
 • Krājumu līmeņu definēšana saistība ar ražošanas apjoma izmaiņām.

 

3. Darbinieku apmācīšana rīka pielietošanai:

 • Risinājumu praktiskā lietošana;
 • Ražošanas plānošana no MRP uz DDMRP;
 • Spēja patstāvīgi definēt stratēģiskās pozicionēšanas punktus, mainoties biznesa videi;
 • Spēja patstāvīgi definēt krājumu līmeņus saistībā ar apjoma izmaiņām;
 • DDMRP ietekmes uz biznesu mērīšana – KPI.