Privātuma politika

Mums – SIA “Komercizglītības centrs” (turpmāk tekstā - "KIC") ir svarīgi apstrādāt Jūsu personas datus atbildīgi. Mēs tos apstrādājam saskaņā ar datu aizsardzības normatīvo aktu prasībām un labas informācijas pārvaldības praksi.


Jūsu personas dati tiek apstrādāti ar mērķi nodrošināt Jums pēc iespējas kvalitatīvāku pakalpojumu.

Tālāk tekstā Jūs atradīsiet papildu informāciju par datu apstrādi un datu aizsardzību attiecībā uz mūsu sniegtajiem pakalpojumiem, izmantotajām vietnēm un lietojumprogrammām.Mūsu pakalpojumu uzlabošanas vai normatīvo aktu izmaiņu gadījumā KIC konfidencialitātes politikā var tikt veiktas izmaiņas.Šajā sadaļā Jūs vienmēr atradīsiet aktuālāko informācija par KIC praksi personas datu apstrādē.


Kādam nolūkam KIC apstrādā Jūsu personas datus?

Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai varētu Jums sniegt augstas kvalitātes pakalpojumus un nodrošināt labāko iespējamo klientu servisu. Mēs esam apņēmušies regulāri uzlabot un pilnveidot mūsu pakalpojumu kvalitāti un funkcionalitāti. Mēs varam izmantot Jūsu personas datus, lai veicinātu turpmāku mūsu pakalpojuma nodrošināšanu, klientu apkalpošanu, kā arī pārdošanas un mārketinga attīstību. Mēs varam izmantot Jūsu personas datus, lai sniegtu apmācību pakalpojumus, atbildētu uz Jūsu pieprasījumiem un jautājumiem, izpildītu līgumus, apstrādātu Jūsu izglītības dokumentus un veiktu citas ar šiem uzdevumiem saistītas funkcijas.

Mēs izmantojam Jūsu personas datus komunikācijai. Piemēram, mēs varam nosūtīt Jums informatīvos materiālus, kā arī paziņojumus, kas saistīti ar mūsu pakalpojumiem. Mēs varam izmantot Jūsu personas datus apmācību pakalpojumu mārketingam un tirgus izpētei ar Jūsu piekrišanu vai arī citādi, ja tas ir atļauts. Mēs varam izmantot Jūsu personas datus, lai mērķtiecīgi iepazīstinātu Jūs ar mūsu pakalpojumiem, piemēram, iesakot vai demonstrējot Jums atbilstošu saturu internetā.

  • Jūsu dati var tikt izpausti ārpus KIC tikai konkrētos nolūkos, pamatojoties uz likumu, sadarbības līgumu vai arī Jūsu piekrišanu.
  • Jūsu dati vienmēr tiks apstrādāti rūpīgi, ievērojot labu datu apstrādes praksi.

Kādus Jūsu personas datus mēs apstrādājam?

Mēs apstrādājam Jūsu sniegtos personas datus no brīža, kad Jūs kļūstat par mūsu klientu vai tiek uzsākta komunikācija par potenciālu sadarbību.  Jūsu datu apstrāde ir saistīta, piemēram, ar mūsu pakalpojumu sniegšanu un izmantošanu. Jūsu dati tiek iegūti KIC marketinga kampaņu, aptauju vai citu pasākumu laikā. Mēs apkopojam vienīgi tādus datus, kuri attiecas uz mūsu sniegto pakalpojumu izmantošanu un pilnveidi vai citu konkrētu likumīgu mērķi. Jūs sniedzat par sevi informāciju KIC, piemēram, kad pieprasāt pakalpojumus, piedalāties mūsu aptaujās vai atbildat uz jautājumiem saistībā ar mūsu sniegtajiem pakalpojumiem, kā arī saņemot publiski pieejamo informāciju par jums kā uzņēmuma pārstāvi.


Mūsu apkopotie personas dati ietver:

informāciju, kas saistīta ar personas identitātes noteikšanu un pārbaudi, piemēram, vārdu, uzvārdu un personas kodu (atsevišķos gadījumos);

kontaktinformāciju, piemēram, adresi, e-pasta adresi un tālruņa numuru;

informāciju, kas saistīta ar pakalpojumu sniegšanu, klientu attiecībām un to pārvaldību;

informāciju, kas nepieciešama likumos noteikto pienākumu izpildei.


Kā mēs izmantojam sīkdatnes?

Mēs izmantojam sīkdatnes (mazus teksta failus, kas tiek saglabāti ierīcē), lai nodrošinātu un tālāk attīstītu mūsu pakalpojumus. Mēs tās izmantojam, lai personalizētu saturu un mārketinga mērķauditoriju. Izmantojot sīkdatnes, mēs varam labāk nodrošināt reāllaika un personalizētus pakalpojumus, piedāvājot Jums interesējošu saturu. Tās arī nodrošina, piemēram, pieteikšanos un autentifikāciju, saglabājot personīgos iestatījumus un specifikācijas, analizējot mūsu tīmekļa vietnes veiktspēju, kā arī novēršot iespējamu krāpšanu. Kad Jūs izmantojat mūsu tiešsaistes pakalpojumus, sīkdatnes, piemēram, apkopo: IP adresi, saites, kuras izmantojat, kādas reklāmas vai citu saturu esat apskatījis, no kuras lapas Jūs atnācāt un kādu lapu apmeklējāt, kā arī pārlūkošanas ilgumu, Jūsu izmantotās pārlūkprogrammas vai lietojumprogrammas un citu līdzīgu informāciju. Mūsu vietne un pakalpojumi var saturēt arī trešo personu sīkdatnes.

Mēs izmantojam sesijas un pastāvīgās sīkdatnes. Sesijas sīkdatnes darbojas tikai konkrētās sesijas vai viena apmeklējuma laikā, un tās automātiski tiek dzēstas, kad pārlūkprogramma ir aizvērta. Pastāvīgās sīkdatnes pastāv noteiktā laika periodā un paliek Jūsu datorā pēc sesijas beigām, ja vien tās pirms tam netiek izdzēstas. Sīkdatnes nekādā veidā nekaitē Jūsu ierīcei vai datiem, kas tajā glabājas.

Jūs varat pārvaldīt sīkdatnes, piemēram, izmantojot pārlūkprogrammas pārvaldības funkcijas. Plašāku informāciju par sīkdatnēm var atrast katras pārlūkprogrammas konfidencialitātes aizsardzības vai instrukciju dokumentos. Ņemot vērā, ka sīkdatnes nosaka noteiktu pakalpojumu funkcijas, sīkdatņu atspējošana un dzēšana (pārlūkprogrammā un citās izvēlnēs) var vājināt funkcionalitāti un lietotāja saskarsmi ar KIC sniegtajiem tiešsaistes pakalpojumiem.


Kam mēs nododam Jūsu personas datus?

Lai sniegtu Jums pēc iespējas kvalitatīvāku pakalpojumu, KIC sadarbojas ar citiem pakalpojumu sniedzējiem, piemēram, ar biznesa treneriem un konsultantiem, kuriem Jūsu personas datus mēs nododam uz sadarbības līguma pamata tikai pakalpojuma nodrošināšanas nolūkos. Tāpat KIC atsevišķos gadījumos var nodot Jūsu personas datus attiecīgām valsts un pašvaldības institūcijām, lai izpildītu likumā noteiktos pienākumus.


Kādas ir Jūsu tiesības kā mūsu klientam?

Jums ir tiesības pārbaudīt par Jums uzkrāto informāciju, pieprasīt koriģēt nepatiesos vai nepietiekamos datus, kā arī pieprasīt izdzēst novecojušus datus vai informāciju, kas nav nepieciešama datu apstrādes nolūka sasniegšanai. 

Jums ir tiesības liegt savu datu izmantošanu mārketingā, tiešā mārketingā un sabiedriskās domas aptaujās, sazinoties ar mums ar elektroniskā pasta starpniecību vai zvanot pa tālruni 67240562. Jūs varat atteikties arī no mērķētās reklāmas saņemšanas, kura Jums tiek sūtīta, balstoties uz Jūsu uzvedību tiešsaistē, izslēdzot sīkdatnes, kā minēts iepriekš. Pēc atteikšanās Jūs arī turpmāk redzēsiet reklāmas, taču tās netiks Jums sūtītas, pamatojoties uz Jūs interesējošām tēmām.


Kā tiek aizsargāti Jūsu personas dati?

Mēs aizsargājam Jūsu personas datus, ievērojot īpašu piesardzību un izmantojot tam piemērotas datu aizsardzības metodes. Metodes ietver proaktīvu un reaģējošu riska pārvaldību, uguns mūru izmantošanu, šifrēšanas paņēmienus, piekļuves kontroles un drošības sistēmas, kontrolētu piekļūšanas un lietotāju tiesību piešķiršanu, kā arī uzraudzību, lietotāju prasmju nodrošināšanu, apmācot KIC darbiniekus, kas iesaistīti personas datu apstrādē, tā pat arī - novērtējot un rūpīgi izvēloties KIC sadarbības partnerus. Mēs pienācīgi un pastāvīgi pilnveidojam mūsu iekšējo praksi un vadlīnijas.


Kā mēs saglabājam Jūsu datus un atjaunojam tos?

Mēs glabājam Jūsu datus vismaz tik ilgi, cik ilgi Jūs esat mūsu klients. Pēc klientu attiecību izbeigšanas datu saglabāšanas periods ir atkarīgs no to veida, lietošanas mērķa un likumā noteiktās informācijas glabāšanas termiņa. Datu glabāšanas laikā mēs ievērojam likumā noteiktās prasības.

Mēs vēlamies uzglabāt mūsu rīcībā esošos Jūsu personas datus tā, lai tie būtu precīzi un aktualizēti, dzēšot nevajadzīgus datus un atjauninot novecojušo informāciju. Tāpēc aicinām Jūs regulāri pārbaudīt, vai Jūsu dati ir atjaunoti, precīzi, un ziņot mums, ja Jūsu personas datos ir notikušas kādas izmaiņas.


Ar ko es varu sazināties?

Jūs varat sazināties ar mums, rakstot uz e-pastu .