Projekti

Projekts “Pārtikas un to saistīto nozaru nodarbināto apmācības - prasmju pilnveide” ID Nr.1.2.2.1/16/A/007

Taupīga ražošanas tehnoloģija un to ietekme uz produktivitāti

Inovatīvas vides veidošana uzņēmumā un personāla
inovāciju potenciāla attīstība augstas pievienotās vērtības radīšanai

Procesu orientēta vadības sistēma ražošanas uzņēmumā un augstas pievienotās vērtības procesi

Produktīva ražošanas vadīšana