Komandai

KIC ilggadēji organizē jēgpilnus komandas saliedēšanas un attīstīšanas pasākumus, kas ietver gan izglītojošus elementus, gan praktiskus uzdevumus un balstās edu-tainment (education + entertainment) principos.