Walk & Talk stratēģiskā pastaiga

Ierasti izmantotais frontālās mācīšanās veids ļauj mums uzturēties komforta zonā, taču tas nav ļoti efektīvs izaugsmei. Esot kustībā, aktivizējas smadzeņu sniegums – domāšanas process kļūst intensīvāks, daudzveidīgāks un tiek dažādota domāšana. Jaunas idejas un risinājumi atbilstoši izvēlētajai Walk’n’Talk tēmai šādā formātā ir daudz spēcīgākas. Papildus trenera vadībā veidojas arī izpratne par komandas atšķirībām un tiek veicināta darbinieku sadarbības efektivitāte, kas tiek panākts ar Structogram® metodes palīdzību jeb skaidrojot personību smadzeņu atšķirības.

Norise

 • Komandas sadalīšana mikrokomandās pa 2-3 dalībniekiem.Katrā maršruta posmā mikrokomandas saņem citu risināmo tēmu.
 • Mikrokomandu dalībnieki rotē katrā posmā.
 • Katra posma noslēgums ar 15 min. Secinājumiem un kopsavilkumu. 
 • Noslēguma sesija: kopsavilkums ar tālākās rīcības apzināšanu.

Tēmas ievadsesija un komandas sagatavošana dienas gaitai - 40 min.

 • Personības un smadzeņu darbība, neredzamā ietekmē uz uztveri, lēmumu pieņemšanu un rīcību.
 • Menedžmenta svārsta principa un tā nozīme TOP vadītāju ikdienā.
 • Iepazīstināšana ar darba materiālu Walk to the Future.

1.    Posms 15 – 20 min.

Menedžmenta svārsta princips, kāda ir rīcības, lēmumu ietekme uz menedžmenta izpildmehānismu, ko mēs ikdienā nemanām. Identificēt menedžmenta svārsta darbību savā ikdienā dažādos līmeņos.

2.    Posms 15 – 20 min.
Personību uztvere dažādā uztvere, lēmumu pieņemšana un rīcība. Kādas ir dažādu personību uztveres īpatnības un to rīcības ietekme uz darbu izpildi.

3.    Posms 15 – 20 min.
Uzņēmuma vērtību evolūcija pēdējo 15 gadu laikā? Vēsturiskais mantojums un nākotnes izaicinājumi. 

4.    Posms 15 – 20 min.
Kā realizēt uzņēmuma vērtības neērtajās situācijās? Nepietiekama snieguma pārrunas, pārmaiņu projektos, atlaišana, melošana, u.c.

5.    Posms 15 – 20 min.
Uzņēmum vadības efektīva menedžmenta svārsta realizācija vērtību pārmaiņu procesā.

Noslēguma take away sesija - 40 min.

 • Manu lēmumu, rīcības inerce menedžmenta izpildmehānismā.
 • 3 lietas, kam pievērst uzmanību, lai veicinātu savstarpējo izpratni un komandas darbu.
Gatis Ulinskis
Gatis Ulinskis

Šveices Institut für Biostruktur-Analysen AG Baltijas pārstāvniecības vadītājs, Sertificēts Structogram® un Triogram® neiropsiholoģijas Master trainer

Metodes ieguvumi

Walk & Talk ir ideāli piemērots, lai:

 • Atšķirīgā veidā paskatītos uz darba procesu, kolēģiem, problēmām;
 • Iegūtu padziļinātu lietu/ tēmu/ uzdevumu izpratni;
 • Rastu izeju no strupceļa, rutīnas vai vāveres riteņa;
 • Atbrīvotu domāšanu un ieraudzītu efektīvākos risinājumus;
 • Panāktu rīcības maiņu, vērtību ieviešanu vai vienotu izpratni;
 • Piemērots gan TOP menedžmentam, gan nelielām komandām.

Pieteikšanās

Slēgtais kurss Jūsu komandai no 10 cilvēkiem