Gatis Ulinskis

Gatis Ulinskis

Šveices Institut für Biostruktur-Analysen AG Baltijas pārstāvniecības vadītājs, Sertificēts Structogram® un Triogram® neiropsiholoģijas Master trainer

LinkedIn profils

 
novadīti kursi
 
apmācīti dalībnieki
 
novadītas mācību dienas

Par treneri

Biznesa neiropsiholoģija Šveices biostruktūras analīzes institūtā ir kļuvusi par aizraušanos – pastāvīgi tiek apgūtas jaunas zināšanas un prasmes par to, kā darbojas cilvēku smadzenes un kas nosaka personību rīcību, lēmumus, attīstot šo zināšanu pielietošanu vadības neiropsiholoģijā, neiromārketingā un pārdošanā.

Pēdējo 15 gadu pieredze saistīta ar dažādu nozaru uzņēmumu konsultācijām un treniņiem  (Banku, AAS, autonozare, mazumtirdzniecība, B2B projektu pārdošana, pašvaldību uzņēmumi u.c.). Attīstot vadītāju prasmes gan operatīvajā vadībā – rezultāta sasniegšanā (piem. pārdošana) gan stratēģiskajā vadībā, stratēģiju uzbūvē, maiņā un realizācijā/ieviešanā. Līdz ar to šajos gados izvērtējot starpnozaru labāko praksi, dažādos ekonomiskajos apstākļos ir neatverama konsultanta pievienotā vērtība

  • Bez menedžmenta šajos gados ir vēl divi virzieni, kuros ir uzkrāta lieliska pieredze: mārketings un pārdošana. Mārketingā pēdējos gados pieaugoša loma ir neiromārketinga pielietošanai zīmolu attīstībā, produkta pozicionēšanā, reklāmu vētījuma analīzē u.c.
  • Pārdošanā izstrādātas gan pārdošanas sistēmas un veikti to auditi, gan proaktīvās pārdošanas treniņi. Liela pievienotā vērtība uzņēmumu pārdošanās attīstībā ir lielais pārdevēju veiktspējas analīzes apjoms (vairāki simti gadā) un sniegumu korekciju veikšanā.

Gata smadzeņu biostruktūra ir: Zili/Sarkana; limits ir Zaļais - tas nosaka izteiktu fokusēšanos uz rezultātu un mērķi, pie tam efektīvākajā veidā. Limits zaļais, nozīmē to, ka Gatis nav draudzīgais sarunu biedrs, ar ko stundām papļāpāt pie kafijas krūzes, jo biostruktūras zilā smadzeņu daļa (neocortex) prasa loģiku – runāt tikai to, ko vajag, savukārt limbiskā sistēma prasa, izrunāt un uzreiz arī rīkoties.

Tēmas

Komandas potenciāla analīze

Pārdošanas komandas audits

Structogram komandas potenciāla atvēršanai

Produktu portfeļa strukturēšana

Pārdošanas standartu izstrāde

Vadītāju treniņš rezultāta vadībā

Neiromārketinga sistemātiska pielietošana

Pārmaiņu procesa vadība

Gatis Ulinskis - "Dažādības evolūcija"