Kā vadīt uzņēmumu?

Mūsdienīga vadītāja izglītība aptver gan stratēģisko un operatīvo uzņēmuma, gan darbinieku un sevis vadīšanu. KIC mācību risinājumi šajā tēmā ir: vadītāju ilgtermiņa attīstības programmas, īsie kursi, iekšējās mācības un konsultācijas un supervīzijas.