Kā vadīt uzņēmumu?

Mūsdienīga vadītprasmju izglītība ietver pamatprasmes, stratēģisko un operatīvo uzņēmuma, darbinieku un sevis vadīšanu. KIC mācību risinājumi šajā tēmā ir: vadītāju ilgtermiņa programmas, īsie kursi, iekšējās mācības un konsultācijas un supervīzijas.