Vadītājs un vadītprasme

Latvijā pieprasītākais vadītprasmju kurss. No vadītāja prasmju esences līdz emocionālajai inteliģencei, saskarsmei, motivācijai un darba rezultātu sasniegšanai savā komandā.

 
vadītāji absolvējuši
 
rīku pilnas dienas
 
vadītāji grupā maksimāli

Ko iegūsiet

 • Darba efektivitāte: savas lomas, pienākumu, atbildības un ietekmes apzināšana, nosakot mērķus, plānojot resursus, vadot padoto darba sniegumu un pārraugot procesus un, sniedzot efektīvu atgriezenisko saiti.
 • Efektīvāka komunikācija: uzlabotas vadītāja spējas komunicēt ar savu komandu, klientiem un citiem vadītājiem.
 • Līdera prasmes: sev piemītošo līderības prasmju, tostarp prasmes motivēt, iedvesmot, iesaistīt un ietekmēt citus  attīstība.
 • Konfliktu pārvaldība: stratēģijas konfliktu pārvaldīšana un risināšana, lai saglabātu produktīvu darba vidi.
 • Personīgās attīstības veicināšana: savu personīgo stipro un vājo pušu apzināšana, lai uzlabotu savu veiktspēju un sasniegtu profesionālos mērķus.

Vadītāju izaicinājumi

Attiecības ar darbinieku

Motivācija un motivēšanas iespējas

Darba sniegums un rezultāti

PROGRAMMA

Izaicinājumi vadītāja lomā

 • Personības iezīmes, vadības stili un vadītāja kompetences.
 • Vadības līmeņi un kompetences.
 • Vadītāja atbildība un pienākumi, arī tiesības.

Vadītāja prasmes veidot un vadīt attiecības ar darbinieku

 • Personīgie ierobežojumi ceļā uz līderību un to pārvarēšanas iespējas.
 • Emocionālais intelekts, tā nozīme.
 • Vadītāja prasmes mērķtiecīgas sarunas ar darbinieku veidošanai.
 • Konfliktu veidošanās un to risināšanas taktikas.

Motivācija un motivēšanas iespējas

 • Uzticības veidošana, darbinieku iesaiste un motivācija.
 • Iekšējā un ārējā motivācija, motivācija attālināta darba režīmā.
 • Sarunas vadīšanas ar darbinieku, jautājumu spēks.

Darba snieguma pārraudzība un uzlabošanas iespējas

 • Darba pārraudzība vai kontrole, mērāmie un nemērāmie mērķi.
 • Mērķu sasniegšana komandā.
 • Deleģēšanas iespējamība.
 • Atgriezeniskā saite, novērtējums un kritikas izteikšana.
Sandra Liepa
Sandra Liepa

Personāla vadības, attīstības un atlases profesionāle

Vadītājiem ar neilgu vadības pieredzi
Vadītājiem, kas par tādiem kļuvuši, pierādot sevi kā izcilus speciālistus
 
Vadītājiem, kas vadījuši intuitīvi un vēlas konkrētus rīkus

Uzņēmumi, kuru vadītāji piedalījušies mācībās:

Dalības maksa

499 € + PVN
Dalības maksa
Iekļauts | Pusdienas, kafijas pauzes, materiāli
Slēgtais kurss Jūsu komandai no 10 cilvēkiem

Biežāk uzdotie jautājumi

Vai šis kurss paredzēts tikai jauniem vadītājiem?

Tas būs piemērotākais gan jauniem vadītājiem, gan vadītājiem, kas līdzšim vadījuši savas komandas intuitīvi, taču vēlas apgūt konkrētas prasmes, rīkus un dzirdēt pieredzējušo pieredzi

Kādos gadījumos šis kurss ir labāka izvēle par KIC vadītāju programmu vai konsultācijām?

Šis kurss "Vadītājs un vadītprasme" ir intensīva vadītājam nepieciešamo tēmu esence. Sava veida pamatprasmju kopums, ar ko iesakām sākt, ja nepieciešamas bāzes zināšanas.

Konsultācijas un supervīzijas Jums kā vadītājam savukārt būs īstā izvēle, ja izaicinājumi ir konkrētos vadītprasmju jautājumos un pieredzes apmaiņa ar citiem vadītājiem šoreiz nav primārā.

KIC ilgtermiņa programma Biznesa Klase savukārt ir biznesa pamatu programma pusgada garumā - 20 dienas, apvienojot jau plašāku spektru ar vadītājam nepieciešamajām zināšanām uzņēmuma, darbinieku un sevis vadības kontekstā. Sandra Liepa ir viena no trenerēm arī šajā programmā.