Praktiskā digitālā transformācija

2300 € + PVN Pieejams ES fondu līdzfinansējums

Brīdī, kad izvēlamies kādu tehnoloģiju vai ieviešam sistēmu, tā principā jau ir vakardiena. Nemitīgas pārmaiņas un tehnoloģiju izmantošana savā labā ir jaunais normālais.
Taču tehnoloģijas pašas par sevi neko nerisina, tām jābūt atbilstošām uzņēmuma vajadzībām un cilvēkiem tās ir jālieto. Ir jāmeklē atbilstoši rīki un sadarbības partneri, gudri jāvirza pārmaiņas un jāpielieto instrumenti, kas ļaus projektu veiksmīgi realizēt.

6,5
dienas vairāku mēnešu garumā
 
eksperti - praktiķi
12-15
vadītāji grupā

Unikāla 3 mēnešu attīstības programma vadītājiem, kas vēlas veiksmīgi saplānot un realizēt digitālās transformācijas projektus uzņēmumā. Mācības balstītas Latvijas un pasaules labākajā praksē, apvienojot pārmaiņu, projektu un cilvēku vadības rīkus ar tehnoloģiju instrumentiem.

Vadītājiem, kas vēlas sākt ceļu un virzīt digitālo rīku un risinājumu ieviešanu savā struktūrvienībā/ uzņēmumā.
Vadītājiem, kam ir nepieciešama izpratne par to, kā veiksmīgi realizēt sev uzticēto digitālās transformācijas projektu.

Problēmas, ko mācību programma palīdzēs risināt:

Neizpratne, pieredzes un zināšanu trūkums, ar ko sākt un kā tikt līdz rezultātam
Neprecīzi saplānoti digitālās transformācijas projekta apmēri un resursi, neprecīzi noteiktas uzņēmuma vajadzības
Nepietiekami apzināti riski, kas noved pie neveiksmīgiem, laika un finansiālā ziņā ietilpīgiem projektiem
Nepietiekama darbinieku iesaistīšana un attiecīgi pretestība pārmaiņām

Programmas moduļi

Populāri tehnoloģiju instrumenti – rīku pārskats | 1 diena

Veiksmīga digitālās transformācijas projekta praktiskā vadība | 2 dienas

Vērtību pievienojoša digitālā attīstība un transformācija | ½ diena tiešsaistē

Digitālā attīstība un transformācija kā mērķtiecīga pārmaiņu vadība | 2 dienas

Piegādātāju izvēle un vadība | 1 dienas

Programmas saturs

Projekta vadīšanas kultūra, cilvēkresursi un dzīves cikls | Pēteris Rimšs, 1 diena

 • Projektu vadības pieejas: waterfall vs agile vs hibrīds.
 • Projektu vadīšanas kultūra organizācijā.
 • Projekta vadītāja profils – kompetenču domēni.
 • Projekta dzīves cikls.
 • Ieinteresēto pušu identificēšana un vadība.
 • Cilvēkresursu vadība:

a. Iekšējie resursi un/ vai ārpakalpojums

b. Projekta komandas vadība un motivācija

 •  Projekta uzsākšana:

a. Biznesa mērķis vs stratēģija

b. Projekta mērķa definēšana (SMART) un rezultātu izvērtēšanas kritēriji.

Vērtību pievienojoša digitālā attīstība un transformācija | Miķelis Bendiks, ½ diena, tiešsaistē

Ieskats digitālās transformācijas tēmā

 •  Digitālās transformācijas spēles laukums.
 •  Digitālā transformācija – interesanti un saistoši piemēri pasaulē un Latvijā.
 •  Digitālās transformācijas pamatelementi.
 •  Digitālās transformācijas izpausmes (domēni):

a. Klientu pieredze

b. Iekšējo procesu organizācija

c. Darbinieku pieredze

 •  Digitālās transformācijas ietekme uz dažādām uzņēmuma funkcijām.
 • Uzņēmuma digitalizācijas un procesu automatizācijas nozīme, iespējas un skaidrojums.
 •  Digitālā transformācija un drošības jautājumi, kas jāņem vērā:

a. Fiziskā drošība

b. Datu drošība

 • Digitālā attīstība un transformācija kā uzņēmuma pārmaiņu ceļš:

a. Ceļa karte

b. Nepieciešamie resursi

c. Domāšanas veids

d. Kļūdas un izgāšanās

Izpratnes veicināšana caur pieredzi – darbnīca dalībnieka uzņēmuma situācijas analīzei:

 • Uzņēmuma digitālā brieduma novērtējums – esošā situācija, iespējas un draudi.
 • Lietotāju – klientu, darbinieku, vadītāju – profilu veidošana.
 • Dalībnieku prezentācijas un grupas diskusija.

Populāri tehnoloģiju instrumenti – rīku pārskats | Tatjana Hrističa un Sniedzīte Vilmane, 1 diena

 • Digitālie paraksti.
 • Autentifikācijas risinājumi.
 • ERP (Enterprise resource planning).
 • CRM (Customer relationship management).
 • Procesu/darba plūsmas un dokumentu pārvaldība.
 • Digitālie instrumenti e-komercijas attīstībai uzņēmumā.
 • Analīzes rīki & BI.
 • Integrāciju/datu kvalitātes nozīme.
 • Licencēti risinājumi vs atvērtā koda risinājumi.
 • Tirgū pieejamie risinājumi vs individuālie risinājumi: plusi un mīnusi ilgtermiņā, lēmuma iespējamais algoritms.
 • IT risinājumu dzīvescikls – ko tas nozīmē.
 • Ar ko biznesa vadītājiem ir jārēķinās, ieviešot tehnoloģiju projektus (cēloņu un seku diagramma).
 • Biznesa lēmuma pieņemšanas process par vispiemērotākā tehnoloģiju risinājuma izvēli.
 • Populāri mīti tehnoloģiju projektu ieviešanā un kā mazināt risku, kas saistīts ar strauju neplānotu izmaksu pieaugumu.

Digitālā attīstība un transformacija kā mērķtiecīga pārmaiņu vadība I I Miķelis Bendiks, 1 diena

 • Pārmaiņu vadība vs digitālās transformācijas vadība – kopīgais un atšķirīgais

 • Metodes pārmaiņu procesa virzīšanai un praktisko risinājumu radīšanai:

a. Dizaina domāšanas pieeja

b. Uzlabojumu apsekošana un darbības pielāgošana

c. Ietekmes un rezultātu mērīšana – kā izvērtēt sasniegto?

Mājasdarbs

 • Digitālie līderi – pārmaiņu virzīšana.
 • Digitālās kultūras veidošana.
 • Riski un zināmie izaicinājumi:
 • Dalībnieka uzņēmuma digitālās transformācijas ceļa kartes precizēšana.

Projekta plānošana, izmaiņas un noslēgums | Pēteris Rimšs, 1 diena

Risku vadība:

a. Identificēšana un novērtēšana: Risku reģistrs

b. Stratēģijas un kontrole

Projekta tvērums un laika plāns:

a. Strukturēšana WBS

b. Aktivitāšu plāns un Ganta diagramma

c. Izpildes kontrole: klasiskā vs iteratīvā

Izmaksu vadība:

a. Budžets un izmaksu prognozes

b. Naudas plūsmas plāns

Izmaiņu vadība:

a. Identificēšana un dokumentēšana

b. Lēmumu pieņemšana un ieviešana

Noslēgums un nodošana biznesam:

a. Projekta piegāžu nodošana biznesam:

b. Projekta izvērtējums: noslēguma ziņojums un atskaites

c. Projekta komandas novērtēšana

Programmas noslēgums un izvērtējums.

Piegādātāju izvēle un vadība | Tatjana Hrističa, 1 diena

Tirgus izpēte un piegādātāja izvēle

 • Tirgus izpēte.
 • Iepirkumu priekšmeti.
 • Iepirkums – normatīvi un procesa vadība (Mercell iepirkumu sistēma):

a. Valsts iepirkums vs privāts iepirkums

b. Iepirkuma prasības

c. Vērtēšanas kritēriji

 • Izmaksu aplēses un veids (time & material, fiksētā maksa u.c.).

Prasību definēšana piegādātājiem

 •  Esošie procesi vs vēlmes un vajadzības:

a. Esošo procesu apzināšana/ analīze un trūkumu identificēšana

b. Nākotnes vēlamie procesi/ procesu soļi un sasniedzamie mērķi procesa uzlabošanā

c. Nākotnes vajadzību prioritizēšana/ svaru piešķiršana

 • Prasību identificēšanas metodes, to būtība un pielietošana.
 • Prasību grupas:

a. Funkcionālās prasības

b. Tehniskās prasības

c. Standarti

 • Prasību izpildes akceptēšanas kritēriji.
 • Prasību definēšanas darbnīca un dokumentēšana.

Digitālā attīstība un transformacija kā mērķtiecīga pārmaiņu vadība II | Miķelis Bendiks, 1 diena

 • Pārmaiņu vadība vs digitālās transformācijas vadība – kopīgais un atšķirīgais

 • Metodes pārmaiņu procesa virzīšanai un praktisko risinājumu radīšanai:

a. Dizaina domāšanas pieeja

b. Uzlabojumu apsekošana un darbības pielāgošana

c. Ietekmes un rezultātu mērīšana – kā izvērtēt sasniegto?

Treneri

Miķelis Bendiks
Miķelis Bendiks

Digitālās transformācijas, inovāciju un pārmaiņu eksperts

Tatjana Hrističa
Tatjana Hrističa

Pieredzējusi informācijas sistēmu izstrādes vadītāja

Pēteris Rimšs
Pēteris Rimšs

Eksperts ar vairāk kā 15 gadu pieredzi mārketinga, IT, banku, publiskā sektora un farmācijas nozares projektu vadībā.

Sniedzīte Vilmane
Sniedzīte Vilmane

E-komercijas biznesa vadītāja Mēness aptiekā un uzņēmumu digitālā mārketinga konsultante.

Dalības maksa

2300 € + PVN
Pamatcena
Interesē šīs mācības ar ES fondu līdzfinansējumu
Interesē slēgtas mācības manai komandai

Biežāk uzdotie jautājumi

Kas ir iekļauts cenā?

 • Dalība mācībās pamatā klātienē, materiāli drukātā un elektroniskā veidā, atbilstošas mācību telpas un aprīkojums, biznesa pusdienas, kafijas pauzes, kā arī iespēja iegūt sertifikātu.
 • 1/2 diena attālināti
 • Digitālais LinkedIn sertifikāts
 • Konsultēšanās ar ekspertiem mācību laikā
 • Slēgta WhatsApp grupa pieredzes apmaiņai ar grupas biedriem
 • Pieeja mācību e-videi un materiāliem elekroniski mācību laikā un gadu pēc mācībām
 • Iespēja iesaistīties ekskluzīvā Biznesa Klases klubā - domubiedru grupā visiem KIC ilgtermiņa programmu absolventiem, līdzīgi domājošiem uzņēmējiem.

Kā notiek pieteikšanās process?

Vadītāju uzņemšana mācībās notiek visa gada garumā, gadā organizējot 1-3 mācību grupas 10 - 15 vadītāju sastāvā.

 • Aicinām pieteikties laicīgi, lai garantētu savu vietu mācībās.
 • Pieteikšanās notiek KIC mājaslapā, telefoniski vai sazinoties ar savu klientu konsultantu.
 • Pirms mācību uzsākšanas notiek individuāla intervija ar programmas vadītāju par Jūsu pieredzi, izaicinājumiem un attīstības vajadzībām.
 • Lai dalībniekus labāk noorientētu programmas saturā un veidotu saliedētu grupas dinamiku Jūs būsiet aicināts uz grupas pirmsmācību tikšanos pirmās dienas noslēgumā.

Ko nozīmē ES līdzfinansējums?

Šai grupai noteiktu nozaru uzņēmumiem pieejams ES līdzfinansējums 30 - 70% apmērā. Galvenie kritēriji, lai kvalificētos ES līdzfinansējumam mācībām ir nodokļu parādu un zaudējumu neesamība, kā arī atbilstība atļautajām nozarēm. Līdzfinansējuma apjomu ietekmē uzņēmuma lielums (visas grupas ietvaros).

ES līdzfinansējuma gadījumā - sākotnēji uzņēmumam jāsedz pilna mācību summa asociācijai, savukārt līdzfinansējuma daļas atmaksa notiek vidēji 3 mēnešus pēc mācību absolvēšanas.

Lai pārbaudītu ES līdzfinansējuma iespējamību Jūsu uzņēmumam, sazinieties ar mums.

Vai šī programma paredzēta arī augstākā līmeņa vadītājiem?

Šajās mācībās vairāk pievērsimies operatīvajai vadībai digitālās transformācijas kontekstā. Tāpēc pamatā tā vairāk būs piemērota vadītājiem un speciālistiem, kuru tiešajā atbildībā ir digitālās transformācijas projektu un procesu virzīšana uzņēmumā. Mazākos uzņēmumos, kur vadītājs un īpašnieks ir arī darītājs - programmas saturs būtu piemērots viņiem.

Augstākā līmeņa vadītājiem esam sagatavojuši 2 dienu triecienkursu Aināra Bembera vadībā par digitālās transformācijas jautājumiem no uzņēmuma vadīšanas perspektīvas. 

Piesakies uz otro PDT#2 grupu augustā:
Rezervēt vietu