Miķelis Bendiks

Miķelis Bendiks

Digitālās transformācijas, inovāciju un pārmaiņu eksperts

LinkedIn profils

 
novadīti kursi
 
apmācīti dalībnieki
 
novadītas mācību dienas

Par treneri

Pieredze: Digitālās transformācijas, inovāciju un pārmaiņu eksperts. Strādājis EVRY Latvia kā klientu apkalpošanas departamenta vadītājs, PricewaterhouseCoopers Latvia kā biznesa konsultāciju vadītājs. No 2016. līdz 2018. gada beigām pildījis dažādas lomas Cirkle K Business Centre kā LEAN konsultants, efektivitātes projektu vadītājs, Operational Excellence un robotisko procesu automatizācijas vadītājs.

Treneris ir vadījis lekcijas gan Banku augstskolā, gan Latvijas Universitātē, uzstājies konferencēs par digitalizācijas tēmu. Konsultē uzņēmumus par efektivitātes uzlabošanu, procesu pilnveidi, inovāciju un pārmaiņu vadību.

Viens no treneriem KIC ilgtermiņa programmās “Produktīva pakalpojumu vadīšana” un “Praktiskā digitālā transformācija”

Izglītība: bakalaura un maģistra grāds politikas zinātnē (Latvijas Universitāte). Regulāri papildina savas zināšanas par digitalizācijas, robotizācijas, efektivitātes un dizaina domāšanas tēmām. Apguvis Lego® Serious Play® fasilitēšanu.

ATSAUKSMES PAR TRENERI:

  • Viegli uztverams, atraktīvs, atsaucīgs.
  • Ļoti labs, piesaista tēmai, ir radošs un ar humoru.
  • Spēja prezentācijas laikā "izvilkt" būtiskās problēmas un tās risinājumus.
  • Labi izkopta prasme menedžēt nodarbību gan laika, gan vajadzību ziņā.
  • Ļoti jauka un patīkama komunikācija, spēja no cilvēku stāstītā izvilkt galveno domu.
  • Treneris ir profesionālis, ar patīkamu māku izklāstīt un paskaidrot to ar piemēriem.

Tēmas

Tehnoloģijas un digitālā transformācija

Problēmu risināšana

Efektīva komunikācija

Personīgā un komandu efektivitāte

Pārmaiņu vadība

LEGO® SERIOUS PLAY®

Miķelis Bendiks: Vai jaunais atceļ veco?

Miķelis Bendiks: Uzņēmuma darbs pārmaiņu laikā - Vai katrs bizness var būt internetā