Miķelis Bendiks

Miķelis Bendiks

Digitālās transformācijas, inovāciju un pārmaiņu eksperts

LinkedIn profils

 
novadīti kursi
 
apmācīti dalībnieki
 
novadītas mācību dienas

Par treneri

Digitālās transformācijas, inovāciju un pārmaiņu eksperts. Strādājis EVRY Latvia kā klientu apkalpošanas departamenta vadītājs, PricewaterhouseCoopers Latvia kā biznesa konsultāciju vadītājs. Pildījis dažādas lomas Cirkle K Business Centre kā LEAN konsultants, efektivitātes projektu vadītājs, Operational Excellence un robotisko procesu automatizācijas vadītājs.

Bakalaura un maģistra grāds politikas zinātnē | LU

Lego® Serious Play® fasilitēšana

Tēmas

Pārmaiņu vadība

Efektīva komunikācija - ikdienā, komandā un ar lēmumpieņēmējiem

Problēmu risināšanas algoritms

Personīgā un komandu efektivitāte

Digitālā transformācija un uzlabojumu projekti

LEGO® SERIOUS PLAY®

Pakalpojumu un procesu vadība

Miķelis Bendiks: Vai jaunais atceļ veco?

Miķelis Bendiks: Uzņēmuma darbs pārmaiņu laikā - Vai katrs bizness var būt internetā