LEGO® SERIOUS PLAY® komandu saliedēšanai un inovācijām

Labākais veids, kā kopā paskatīties uz problēmām no cita skatu punkta un radīt risinājumus, ko citādi neredzētu.

LEGO® SERIOUS PLAY® metode ir pasaulē atzīts un uzņēmumu augstu novērtēts rīks problēmu risināšanai un jaunradei. Tā ir balstīta uz plašiem pētījumiem uzņēmējdarbības, attīstības, psiholoģijas, inovāciju un izglītības jomās, kā arī konceptā, ka zināšanas tiek apgūtas un situācijas risinātas praksē – darot pašam.

Metodika palīdz komunicēt, formulēt un sakārtot domas un idejas, lai pieņemtu stratēģiskus lēmumus un risinātu problēmas uzņēmumos, kā arī komandas darbā.

LSP metodes veiksmes pamatā ir fundamentālas pārliecības, ka:

 • Vadītājiem nav visas atbildes. Viņu panākumi balstās spējā dzirdēt citu kolēģu viedokļus.
 • Cilvēki dabiski vēlas iesaistīties, sniegt savu ieguldījumu, būt daļa no kā lielāka un uzņemties situāciju risināšanu.
 • Ilgtspējīgs biznesa modelis paredz iespēju katram dalībniekam sniegt savu ieguldījumu un ieteikt risinājumus.
 • Pārāk bieži komandas neizmanto atsevišķu dalībnieku zināšanu potenciālu.
 • Mēs dzīvojam pasaulē, kurā sarežģītas situācijas liek meklēt veidus, kā nemitīgi pielāgoties un pārkārtoties.

LEGO® SERIOUS PLAY® metodoloģija balstās bāzes procesā un 7 procesa pielietojuma tehnikās:

 • Individuālu moduļu rādīšana un stāsta veidošana.
 • Kopīgu modeļu un stāsta veidošana.
 • Apkārtējās vides veidošana | “Lielā bilde”.
 • Savstarpējo sakarību un ietekmes veidošana.
 • Sistēmas veidošana.
 • Situāciju, ietekmes izspēle un lēmumu pieņemšana.
 • Vienkāršu pamatprincipu izvirzīšana turpmākai pielietošanai.
Miķelis Bendiks
Miķelis Bendiks

Digitālās transformācijas, inovāciju un pārmaiņu eksperts

LEGO SERIOUS PLAY IZMANTO:

Problēmu risināšanai

Uzņēmuma un struktūrvienību stratēģijai

Vērtību veidošanai

Jaunu produktu un pakalpojumu izveidei

Komandu saliedēšanai

Par treniņu

Kā norisinās treniņš:

 • Treniņu, darbnīcu  vai stratēģijas sesiju vada sertificēts fasilitators, pieredzējis vadītājs un problēmu risinātājs –  Miķelis Bendiks, kurš apvieno strukturētu mācību pieeju ar spēļošanas principiem, virzot un moderējot komandas darbu.
 • Treniņa/ stratēģijas laikā katrs dalībnieks tiek aicināts veidot atbildi/ risinājumu konkrētam jautājumam ar LEGO® SERIOUS PLAY® instrumentiem – klucīšiem. Šīs metodes nozīmīgākais princips ir, ka katrs dalībnieks sniedz savu ieguldījumu risinājuma radīšanā. Atkarībā no mācību mērķa un problēmas sarežģītības fasilitators pieņem lēmumu, kuru no metodēm vai tehnikām izmantot.

Kad šī metode ir piemērota?

LSP metode strādā situācijās, kad nav konkrēta problēmas risinājuma vai pareizās atbildes. Tā ir pielietojama uzņēmumos, kuru vadītāji ir atvērti un gatavi risināt problēmas un pieņemt citu risinājumus.

Kāpēc izmantot LEGO Serious Play metodi:

Izmantojot to, ko komanda jau zina un ko var iztēloties, var mērķtiecīgi ieviest pārmaiņas un radīt jauninājumus, kas vienlaikus atbildīs uzņēmuma/ komandas vērtībām.

Cilvēka rokas ir savienotas ar 70-80 % smadzeņu šūnu. Smadzenes limitē, cik daudz informācijas vienlaicīgi prāts spēj apstrādāt, taču treniņā, strādājot ar roku motoriku un neironu savienojumiem, mēs spējam “uzzināt” vairāk, nekā mēs šķietami zinām. Metode paplašina dalībnieku spēju iztēloties un izskaidrot radītās situācijas, lai iniciētu pārmaiņas, uzlabojumus un radītu jaunus produktus un pakalpojumus. Roku izmantošana mācību procesā iedarbina sarežģītus procesus, kas ļauj arī vienkāršāk izprast problēmu īstos cēloņus.

Pieteikšanās

Interesē slēgtas mācības manai komandai
Vēlamies iekļaut šo kā daļu stratēģijas plānošanā