Produktīva pakalpojumu vadīšana

Pasaules un Latvijas ekspertu praksē balstīta mācību programma pakalpojumu jomas uzņēmumu dažādu līmeņu vadītājiem. No problēmu definēšanas līdz uzlabojumu ieviešanai!

 
treneri - pratiķi, kas praksē pierādījuši savu jaudu pakalpojumu nozarē
 
dienas vairāku mēnešu garumā, kas ļaus strādāt pie sava uzņēmuma izaicinājumiem
DMAIC
Mācības balstītas LEAN Six Sigma procesu uzlabošanas rīka metodoloģijā.

Klientu apkalpošanai

Procesu uzlabošanai

Rīki pakalpojumu efektivitātei

Algoritms problēmu risināšanai

Pakalpojumu/ servisa jomas uzņēmumu dažāda līmeņa vadītājiem, kuru mērķis ir paaugstināt uzņēmuma produktivitāti un klientu apmierinātību.
Visiem, kurus interesē:
produktivitātes paaugstināšana un efektivitāte,
procesu pilnveide, 
LEAN metožu pielietojums un
nepārtrauktu uzlabojumu kultūras veidošana un nostiprināšana.

Kā ieviest uzlabojumus, ja kapacitātes papildus darbiem šķietami nav?
Kā atslogot kolēģus un uzlabot pakalpojumu sniegšanas procesu?
Kā uzlabot klientu apkalpošanu, lai samazinātu sūdzību skaitu un palielinātu rezultativitāti?
Kā saprast, kas ir šķēršļi un kas reālas problēmas?
Kā pārskatīt iekšējos un ārējos procesus, lai saprastu, kur buksējat?

Kādas problēmas risina programma?

Klientu servisa kvalitātes uzlabošana, sūdzību skaita samazināšana

Darbinieku un klientu laika ietaupīšana procesu posmos

Dokumentu, rēķinu, komunikācijas aprites uzlabošana

Uzlabojumu kultūras veidošana, argumentācija un pārmaiņu vadība iesaistītajām pusēm

1# diena | Produktīvas pakalpojuma kultūras pamatnosacījumi

Kāpēc uzņēmumi nolemj pievērsties produktivitātes tēmai? Ko nozīmē produktivitāte un ko tā dod? 

 • Ieinteresētās puses un viņu vajadzības: klienti, darbinieki, īpašnieki
 • Saikne starp uzņēmuma stratēģiskajiem mērķiem un produktivitātē balstītas uzņēmuma kultūras veidošanu.    
 • Kas palīdz un kas traucē uzņēmumiem kļūt produktīvākiem?
  • Izaicinājumi produktivitātes paaugstināšanai
  • Produktivitātes definīcija
  • Produktivitātes veicināšanas pieejas – Lean un 6Sigma
  • Ar ko sākt? Kas ir klients un kādi ir klientu tipi
  • Klienta balss (VoC jeb Voice of customer)
   • Nozīme, radot vērtību klientam
   • Klienta balss izzināšanas process un metodes
Vladislavs Sorokins
Vladislavs Sorokins

Nepārtraukto uzlabojumu praktiķis un entuziasts

Uldis Piekuss
Uldis Piekuss

LEAN un efektivitātes ieviešanas eksperts ar ilggadēju pieredzi degvielas nozarē

2# diena | Problēmas definēšana (DEFINE). Uzlabojumu projektu pamatsoļi

 • Uzlabojumu projektu pamatsoļi 
  • Uzlabojumu projektu elementi – kas ir nepieciešams, lai veiksmīgi realizētu uzlabojumu projektu
  • Uzlabojumu projektu veidi pēc satura un apjoma
  • Uzlabojumu projektu pamatsoļi. DMAIC nozīme
 • Problēmas definēšana
  • Problēmas definēšanas soļi un rīki
  • Problēmas definēšanas 'piltuve'
  • Projekta mērķa un mērījumu noteikšana
 • Procesi un to vadība
  • Procesu domāšana un elementi
  • SIPOC
 • Problēmaskomunikācija
  • Argumentēta problēmas komunikācija
  • Kāpēc ir svarīgi to risināt tieši tagad?
  • Komunicēšanas rīki
  • Iespējamā pretestība
Miķelis Bendiks
Miķelis Bendiks

Digitālās transformācijas, inovāciju un pārmaiņu eksperts

Baiba Drēgere-Vaivode
Baiba Drēgere-Vaivode

Pieredzējusi iekšējo procesu trenere – apmācot darbiniekus LEAN un uzlabojot darbinieku prasmes izcila klientu servisa sniegšanā.

3# diena | Informācijas un datu vākšana pamatotu lēmumu pieņemšanai (MEASURE)

 • Dati un mērījumi – Cik liela ir problēma no klienta skatu punkta?
  • Mērījumu veidi
  • Datu vākšanas soļi
  • Kas jāmēra un kā jāmēra?
  • Dati avoti
  • Datu veidi
  • Statistiskie raksturotāji
  • Datu attēlošana
 • Vizuālā vadība
 • Procesu vizualizēšana jeb kartēšana
 • Vērtība un zudumi
Linda Liepiņa
Linda Liepiņa

LEAN, 6 Sigma un procesu vadības praktiķe.

Laila Keisele
Laila Keisele

Biznesa procesu optimizācijas un kvalitātes vadības profesionāle

4# diena | Datu analīze (ANALYSE)

 • Problēmu risināšanas kultūra
 • Procesa kartes analīze
 • Vērtības analīze
 • Laika analīze
 • Problēmu cēloņu apzināšanas/ meklēšanas metodes
 • 5 kāpēc
 • Zivs asaka
 • Statistiskā un datu analīze
 • Argumentēta problēmas cēloņa komunikācija
Vladislavs Sorokins
Vladislavs Sorokins

Nepārtraukto uzlabojumu praktiķis un entuziasts

Baiba Drēgere-Vaivode
Baiba Drēgere-Vaivode

Pieredzējusi iekšējo procesu trenere – apmācot darbiniekus LEAN un uzlabojot darbinieku prasmes izcila klientu servisa sniegšanā.

5# diena | Uzlabojumu ieviešana (IMPROVE)

 • Kas jāzina pirms uzlabojumu plānošanas
 • Ideju ģenerēšana un rīku pielietojums
 • Uzlabojumu izvēle, alternatīvas un testi
 • Nākotnes procesa izveide un novērtējums
 • Uzlabojumu plānošana
 • Uzlabojumu ieviešana – sagatavošanās
Laila Keisele
Laila Keisele

Biznesa procesu optimizācijas un kvalitātes vadības profesionāle

Linda Liepiņa
Linda Liepiņa

LEAN, 6 Sigma un procesu vadības praktiķe.

6# diena | Ieviesto uzlabojumu uzraudzība un kontrole (CONTROL)

 • Kas ir kontrole un kāpēc ir nepieciešama veikto uzlabojumu uzraudzība un kontrole
 • Uzraudzības un kontroles metodes (kontrolsaraksti, vizuālā vadība, KPI)
 • Darbinieku iesaiste ieviesto uzlabojumu uzturēšanā un pilnveidē (5 minūšu sapulces, informatīvās tāfeles)
 • Standartizācija, SOP, uzraudzības/reaģēšanas plāni, auditi un sertifikācijas – nozīmīga ieviesto uzlabojumu uzturēšanas sastāvdaļa
 • Sakārtotas dokumentācijas nozīme pēc uzlabojumu projektu īstenošanas
Uldis Piekuss
Uldis Piekuss

LEAN un efektivitātes ieviešanas eksperts ar ilggadēju pieredzi degvielas nozarē

Miķelis Bendiks
Miķelis Bendiks

Digitālās transformācijas, inovāciju un pārmaiņu eksperts

7# diena | Nepārtrauktu uzlabojumu kultūras veidošana un uzturēšana. Dalībnieku projektu prezentācijas

 • Programmas kopsavilkums, dalībnieku refleksija
 • Kaizen – nepārtrauktu uzlabojumu kultūras veidošana un uzturēšana
  • Nepārtrauktu uzlabojumu process
  • Pārmaiņas un ar tām saistīto emociju cikls
  • Pārmaiņas un iekšējās kultūras mijiedarbība
  • Sekmīgu pārmaiņu priekšnoteikumi
 • Uzlabojumu idejas un to apkopošana
 • Dalībnieku prezentācijas par realizētajiem un plānotajiem projektiem/ aktivitātēm. Trenera un grupas biedru ieteikumi, diskusijas.
 • Projekta noslēguma ziņojums
Linda Liepiņa
Linda Liepiņa

LEAN, 6 Sigma un procesu vadības praktiķe.

Miķelis Bendiks
Miķelis Bendiks

Digitālās transformācijas, inovāciju un pārmaiņu eksperts

Pārmaiņu ieviešana

 • Lai radītu pozitīvas pārmaiņas sava uzņēmuma procesos, mācību laikā aicinām ieviest apgūto praksē. Lai šis sarežģītais uzdevums būtu vienkāršāks, katram no programmas dalībniekiem ir iespēja papildus saņemt 2 h ilgu konsultāciju pie jebkura no programmas treneriem par kādas metodes, procesa vai pārmaiņu ieviešanu savā uzņēmumā.
 • Mācību starplaikos tiek doti uzdevumi - procesu uzlabošanas testēšanai praksē.
 • Noslēguma dienā dalībnieki prezentē uzņēmumā ieviestās vai plānotās pārmaiņas un saņem atgriezenisko saiti, kolēģu un trenera ieteikumus.
Miķelis Bendiks
Miķelis Bendiks

Digitālās transformācijas, inovāciju un pārmaiņu eksperts

Vladislavs Sorokins
Vladislavs Sorokins

Nepārtraukto uzlabojumu praktiķis un entuziasts

Linda Liepiņa
Linda Liepiņa

LEAN, 6 Sigma un procesu vadības praktiķe.

Uldis Piekuss
Uldis Piekuss

LEAN un efektivitātes ieviešanas eksperts ar ilggadēju pieredzi degvielas nozarē

Baiba Drēgere-Vaivode
Baiba Drēgere-Vaivode

Pieredzējusi iekšējo procesu trenere – apmācot darbiniekus LEAN un uzlabojot darbinieku prasmes izcila klientu servisa sniegšanā.

Laila Keisele
Laila Keisele

Biznesa procesu optimizācijas un kvalitātes vadības profesionāle

Programmas mērķis

Sniegt zināšanas un prasmes:

 • Iniciēt
 • Izvērtēt
 • Uzsākt
 • Vadīt un realizēt konkrētas produktivitātes paaugstināšanas aktivitātes/ projektus
 • Izprast un stiprināt nepārtrauktu uzlabojumu kultūras veidošanu

Sagaidāmais rezultāts pēc mācībām:

 • Dalībnieki ir kļuvuši par produktivitātes kultūras vēstnešiem un ir apguvuši uzlabošanas projektu realizēšanai nepieciešamās prasmes
 • Dalībnieki mācību laikā ir iniciējuši un īstenojuši vai uzsākuši uzlabojumu projekta realizēšanu savos uzņēmumos
iniciēt
izvērtēt
uzsākt
vadīt un realizēt konkrētas produktivitātes paaugstināšanas aktivitātes/ projektus

Kļūsti par produktivitātes kultūras vēstnesi un apgūsti uzlabošanas projektu realizēšanai nepieciešamās prasmes.
Dalībnieki mācību laikā ir iniciējuši un īstenojuši vai uzsākuši uzlabojumu projekta realizēšanu savos uzņēmumos.

Dalības maksa

1990€ + PVN
Pamatcena
Slēgtais kurss Jūsu komandai no 10 cilvēkiem

Biežāk uzdotie jautājumi

Kas ir iekļauts cenā?

 • Dalība mācībās, materiāli drukātā un elektroniskā veidā, atbilstošas mācību telpas un aprīkojums, biznesa pusdienas, kafijas pauzes, kā arī iespēja iegūt sertifikātu.
 • Konsultēšanās ar ekspertiem mācību laikā
 • 2h individuālas konsultācijas meistardarba izstrādes atbalstam
 • Slēgta Whatsapp grupa pieredzes apmaiņai ar grupas biedriem
 • Pieeja mācību e-videi un materiāliem elekroniski mācību laikā un gadu pēc mācībām
 • Iespēja iesaistīties ekskluzīvā Biznesa Klases klubā - domubiedru grupā visiem KIC ilgtermiņa programmu absolventiem
 • Digitālais LinkedIn sertifikāts

Ko nozīmē ERAF līdzfinansējums?

Šai grupai noteiktu nozaru uzņēmumiem pieejams ERAF līdzfinansējums 30 - 70 % apmērā. Galvenie kritēriji, lai kvalificētos ERAF līdzfinansējumam mācībām ir nodokļu parādu un zaudējumu neesamība, kā arī atbilstība atļautajām nozarēm. Līdzfinansējuma apjomu ietekmē uzņēmuma lielums (visas grupas ietvaros).

ERAF līdzfinansējuma gadījumā - sākotnēji uzņēmumam jāsedz pilna mācību summa asociācijai, kas administrē šo mācīju projektu (klasiski - LTRK), savukārt līdzfinansējuma daļas atmaksa jums notiek 6-9 mēnešus pēc mācību absolvēšanas.

Lai pārbaudītu ERAF līdzfinansējuma iespējamību Jūsu uzņēmumam, sazinieties ar mums.

Kā notiek pieteikšanās process?

Vadītāju uzņemšana mācībās notiek visa gada garumā, gadā organizējot 1-3 mācību grupas 10 - 14 vadītāju sastāvā.

 • Aicinām pieteikties laicīgi, lai garantētu savu vietu mācībās.
 • Pieteikšanās notiek KIC mājaslapā, telefoniski vai sazinoties ar savu klientu konsultantu.
 • Pirms mācību uzsākšanas notiek individuāla intervija ar programmas vadītāju par Jūsu pieredzi, izaicinājumiem un attīstības vajadzībām.
 • Lai dalībniekus labāk noorientētu programmas saturā un veidotu saliedētu grupas dinamiku Jūs būsiet aicināts uz grupas pirmsmācību tikšanos.

Cik intensīvs ir mācību grafiks?

7 moduļi 5 mēnešu garumā

Mācību dienas norisinās 1-2 reizes mēnesī, ar iespēju izmēģināt praksē apgūto mācību starplaikos.

Netiekot uz kādu no moduļiem - to ir iespēja apgūt ar nākamo grupu.