Procesu vadīšana | Kā ieviest jaunus un uzlabot esošos

Pasaules un Latvijas ekspertu praksē balstīta mācību programma dažādu līmeņu vadītājiem. No problēmu definēšanas līdz uzlabojumu ieviešanai!

 
treneri - pratiķi, kas praksē pierādījuši savu jaudu pakalpojumu nozarē
 
dienas vairāku mēnešu garumā, kas ļaus strādāt pie sava uzņēmuma izaicinājumiem
DMAIC
Mācības balstītas LEAN Six Sigma procesu uzlabošanas rīka metodoloģijā.

Klientu apkalpošanai

Procesu uzlabošanai

Rīki pakalpojumu efektivitātei

Algoritms problēmu risināšanai

Uņēmumu dažāda līmeņa vadītājiem, kuru mērķis ir paaugstināt uzņēmuma produktivitāti un klientu apmierinātību.
Visiem, kurus interesē:
produktivitātes paaugstināšana un efektivitāte,
procesu pilnveide, 
LEAN metožu pielietojums un
nepārtrauktu uzlabojumu kultūras veidošana un nostiprināšana.

Programmas mērķis

Sniegt zināšanas un prasmes:

 • Iniciēt
 • Izvērtēt
 • Uzsākt
 • Vadīt un realizēt konkrētas produktivitātes paaugstināšanas aktivitātes/ projektus
 • Izprast un stiprināt nepārtrauktu uzlabojumu kultūras veidošanu

Sagaidāmais rezultāts pēc mācībām:

 • Dalībnieki ir kļuvuši par produktivitātes kultūras vēstnešiem un ir apguvuši uzlabošanas projektu realizēšanai nepieciešamās prasmes
 • Dalībnieki mācību laikā ir iniciējuši un īstenojuši vai uzsākuši uzlabojumu projekta realizēšanu savos uzņēmumos

Prasmes, ko stiprina šī programma

Analītiskā domāšana

Attīsta prasmi analizēt datus un novērtēt problēmas avotus un sekas, izmantojot procesu statistikas un analīzes rīkus.

Projektu vadība

Projektu plānošana, vadība un uzraudzība.

Problēmu risināšana

Prasmes identificēt problēmas saknes un veikt konkrētus pasākumus to risināšanai, optimizējot procesus.

Datu analīze un interpretācija pusēm

Prasme vākt, analizēt un interpretēt datus, lai pieņēmtu informētus, uz datiem balstītus lēmumus par procesa uzlabošanu.

Sadarbība un komunikācija

Efektīvi sadarboties ar dažādām interesētajām pusēm un skaidri komunicēt gan arī vadības līmenī, gan arī ar darbiniekiem, kuri piedalās projektā.

Sistēmas domāšana

Prasme vērēt procesus kā sistēmu, kas ir savstarpēji saistīta.

1# diena | Produktīvas uzlabojumu kultūras pamatnosacījumi

Kāpēc uzņēmumi nolemj pievērsties produktivitātes tēmai? Ko nozīmē produktivitāte un ko tā dod? 

 • Ieinteresētās puses un viņu vajadzības: klienti, darbinieki, īpašnieki
 • Saikne starp uzņēmuma stratēģiskajiem mērķiem un produktivitātē balstītas uzņēmuma kultūras veidošanu.    

Kas palīdz un kas traucē uzņēmumiem kļūt produktīvākiem?

 • Izaicinājumi produktivitātes paaugstināšanai
 • Produktivitātes definīcija
 • Produktivitātes veicināšanas pieejas – Lean un 6Sigma
 • Ar ko sākt? Kas ir klients un kādi ir klientu tipi
 • Klienta balss (VoC jeb Voice of customer)
 • Nozīme, radot vērtību klientam
 • Klienta balss izzināšanas process un metodes
Vladislavs Sorokins
Vladislavs Sorokins

Nepārtraukto uzlabojumu praktiķis un entuziasts

2# diena | Problēmas definēšana (DEFINE). Uzlabojumu projektu pamatsoļi

Uzlabojumu projektu pamatsoļi 

 • Uzlabojumu projektu elementi – kas ir nepieciešams, lai veiksmīgi realizētu uzlabojumu projektu
 • Uzlabojumu projektu veidi pēc satura un apjoma
 • Uzlabojumu projektu pamatsoļi. DMAIC nozīme

Problēmas definēšana

 • Problēmas definēšanas soļi un rīki
 • Problēmas definēšanas 'piltuve'
 • Projekta mērķa un mērījumu noteikšana

Procesi un to vadība

 • Procesu domāšana un elementi
 • SIPOC

Problēmaskomunikācija

 • Argumentēta problēmas komunikācija
 • Kāpēc ir svarīgi to risināt tieši tagad?
 • Komunicēšanas rīki
 • Iespējamā pretestība
Miķelis Bendiks
Miķelis Bendiks

Digitālās transformācijas, inovāciju un pārmaiņu eksperts

3# diena | Informācijas un datu vākšana pamatotu lēmumu pieņemšanai (MEASURE)

Dati un mērījumi – Cik liela ir problēma no klienta skatu punkta?

 • Mērījumu veidi
 • Datu vākšanas soļi
 • Kas jāmēra un kā jāmēra?
 • Dati avoti
 • Datu veidi
 • Statistiskie raksturotāji
 • Datu attēlošana

Vizuālā vadība

Procesu vizualizēšana jeb kartēšana

Vērtība un zudumi

Laila Keisele
Laila Keisele

Biznesa procesu optimizācijas un kvalitātes vadības profesionāle

4# diena | Datu analīze (ANALYSE)

 • Problēmu risināšanas kultūra
 • Procesa kartes analīze
 • Vērtības analīze
 • Laika analīze
 • Problēmu cēloņu apzināšanas/ meklēšanas metodes
 • 5 kāpēc
 • Zivs asaka
 • Statistiskā un datu analīze
 • Argumentēta problēmas cēloņa komunikācija
Baiba Drēgere-Vaivode
Baiba Drēgere-Vaivode

Pieredzējusi iekšējo procesu trenere – apmācot darbiniekus LEAN un uzlabojot darbinieku prasmes izcila klientu servisa sniegšanā.

5# diena | Uzlabojumu ieviešana (IMPROVE)

 • Kas jāzina pirms uzlabojumu plānošanas
 • Ideju ģenerēšana un rīku pielietojums
 • Uzlabojumu izvēle, alternatīvas un testi
 • Nākotnes procesa izveide un novērtējums
 • Uzlabojumu plānošana
 • Uzlabojumu ieviešana – sagatavošanās
Linda Liepiņa
Linda Liepiņa

LEAN, 6 Sigma un procesu vadības praktiķe.

6# diena | Ieviesto uzlabojumu uzraudzība un kontrole (CONTROL)

 • Kas ir kontrole un kāpēc ir nepieciešama veikto uzlabojumu uzraudzība un kontrole
 • Uzraudzības un kontroles metodes (kontrolsaraksti, vizuālā vadība, KPI)
 • Darbinieku iesaiste ieviesto uzlabojumu uzturēšanā un pilnveidē (5 minūšu sapulces, informatīvās tāfeles)
 • Standartizācija, SOP, uzraudzības/reaģēšanas plāni, auditi un sertifikācijas – nozīmīga ieviesto uzlabojumu uzturēšanas sastāvdaļa
 • Sakārtotas dokumentācijas nozīme pēc uzlabojumu projektu īstenošanas
Uldis Piekuss
Uldis Piekuss

LEAN un efektivitātes ieviešanas eksperts ar ilggadēju pieredzi degvielas nozarē

7# diena | Nepārtrauktu uzlabojumu kultūras veidošana un uzturēšana. Dalībnieku projektu prezentācijas

Programmas kopsavilkums, dalībnieku refleksija

Kaizen – nepārtrauktu uzlabojumu kultūras veidošana un uzturēšana

 • Nepārtrauktu uzlabojumu process
 • Pārmaiņas un ar tām saistīto emociju cikls
 • Pārmaiņas un iekšējās kultūras mijiedarbība
 • Sekmīgu pārmaiņu priekšnoteikumi

Uzlabojumu idejas un to apkopošana

Dalībnieku prezentācijas par realizētajiem un plānotajiem projektiem/aktivitātēm. Trenera un grupas biedru ieteikumi, diskusijas

Projekta noslēguma ziņojums

Linda Liepiņa
Linda Liepiņa

LEAN, 6 Sigma un procesu vadības praktiķe.

Pārmaiņu ieviešana

 • Lai radītu pozitīvas pārmaiņas sava uzņēmuma procesos, mācību laikā aicinām ieviest apgūto praksē. Lai šis sarežģītais uzdevums būtu vienkāršāks, katram no programmas dalībniekiem ir iespēja papildus saņemt 2 h ilgu konsultāciju pie jebkura no programmas treneriem par kādas metodes, procesa vai pārmaiņu ieviešanu savā uzņēmumā.
 • Mācību starplaikos tiek doti uzdevumi - procesu uzlabošanas testēšanai praksē.
 • Noslēguma dienā dalībnieki prezentē uzņēmumā ieviestās vai plānotās pārmaiņas un saņem atgriezenisko saiti, kolēģu un trenera ieteikumus.
Miķelis Bendiks
Miķelis Bendiks

Digitālās transformācijas, inovāciju un pārmaiņu eksperts

Vladislavs Sorokins
Vladislavs Sorokins

Nepārtraukto uzlabojumu praktiķis un entuziasts

Linda Liepiņa
Linda Liepiņa

LEAN, 6 Sigma un procesu vadības praktiķe.

Uldis Piekuss
Uldis Piekuss

LEAN un efektivitātes ieviešanas eksperts ar ilggadēju pieredzi degvielas nozarē

Baiba Drēgere-Vaivode
Baiba Drēgere-Vaivode

Pieredzējusi iekšējo procesu trenere – apmācot darbiniekus LEAN un uzlabojot darbinieku prasmes izcila klientu servisa sniegšanā.

Laila Keisele
Laila Keisele

Biznesa procesu optimizācijas un kvalitātes vadības profesionāle

Kļūsti par produktivitātes kultūras vēstnesi un apgūsti uzlabošanas projektu realizēšanai nepieciešamās prasmes.
Dalībnieki mācību laikā ir iniciējuši un īstenojuši vai uzsākuši uzlabojumu projekta realizēšanu savos uzņēmumos.

iniciēt
izvērtēt
uzsākt
vadīt un realizēt konkrētas produktivitātes paaugstināšanas aktivitātes/ projektus

Dalības maksa

1990€ + PVN
Pamatcena
Slēgtais kurss Jūsu komandai no 10 cilvēkiem

Biežāk uzdotie jautājumi

Kas ir iekļauts cenā?

 • Dalība mācībās, materiāli drukātā un elektroniskā veidā, atbilstošas mācību telpas un aprīkojums, biznesa pusdienas, kafijas pauzes, kā arī iespēja iegūt sertifikātu.
 • Konsultēšanās ar ekspertiem mācību laikā
 • 2h individuālas konsultācijas meistardarba izstrādes atbalstam
 • Slēgta Whatsapp grupa pieredzes apmaiņai ar grupas biedriem
 • Pieeja mācību e-videi un materiāliem elekroniski mācību laikā un gadu pēc mācībām
 • Iespēja iesaistīties ekskluzīvā Biznesa Klases klubā - domubiedru grupā visiem KIC ilgtermiņa programmu absolventiem
 • Digitālais LinkedIn sertifikāts

Kā notiek pieteikšanās process?

Vadītāju uzņemšana mācībās notiek visa gada garumā, gadā organizējot 1-3 mācību grupas 10 - 14 vadītāju sastāvā.

 • Aicinām pieteikties laicīgi, lai garantētu savu vietu mācībās.
 • Pieteikšanās notiek KIC mājaslapā, telefoniski vai sazinoties ar savu klientu konsultantu.
 • Pirms mācību uzsākšanas notiek individuāla intervija ar programmas vadītāju par Jūsu pieredzi, izaicinājumiem un attīstības vajadzībām.
 • Lai dalībniekus labāk noorientētu programmas saturā un veidotu saliedētu grupas dinamiku Jūs būsiet aicināts uz grupas pirmsmācību tikšanos.

Cik intensīvs ir mācību grafiks?

7 moduļi 5 mēnešu garumā

Mācību dienas norisinās 1-2 reizes mēnesī, ar iespēju izmēģināt praksē apgūto mācību starplaikos.

Netiekot uz kādu no moduļiem - to ir iespēja apgūt ar nākamo grupu.

Rezervē vietu mācībām septembrī:
Rezervēt vietu