Linda Liepiņa

Linda Liepiņa

LEAN/ 6 Sigma metodes, instrumenti un to ieviešana, vadītāju prasmju attīstība – darba snieguma vadība, atgriezeniskā saite, sapulču vadīšana, komunikācija.

LinkedIn profils

 
novadīti kursi
 
apmācīti dalībnieki
 
novadītas mācību dienas

Par treneri

Pašlaik ir biznesa attīstības vadītāja DHL, kur arī ir veidojusi savu karjeru, un ir atbildīga par LEAN/6 Sigma filozofijas un metožu, instrumentu ieviešanu, vidējā līmeņa vadītāju apmācību, kā arī biznesa procesu nepārtraukto uzlabošanu.

Šobrīd ir DHL vadības komandas locekle un papildus šiem pienākumiem DHL darbojas kā iekšējā trenere Latvijā un Eiropā, atbalstot vidējā līmeņa vadītājus viņu profesionālajā attīstībā. 

Fasilitēšanas un pieaugušo mācīšanas prasmes |
NKD

6Sigma Black Belt |
UMS un Rath &Strong

Uzņēmejdarbības vadība |
Banku Augstskola

MBA grāds |
NIU Riga Education Center

Tēmas

LEAN

6 Sigma metodes, instrumenti un to ieviešana

Vadītāju prasmju attīstība

Darba snieguma vadība

Nepārtrauktu uzlabojumu kultūras veidošana un uzturēšana