Biznesa klase ir atzītākā biznesa programma Latvijā jeb biznesa esence un svarīgākais, kas jāzina vadītājam par uzņēmuma, darbinieku un sevis vadīšanu. Augstu novērtētas mācības, ko augstu novērtējuši vairāk kā 1500 vadītāji. Tiek dēvēta par mūsdienīgu un praktisku alternatīvu augstskolu biznesa pamatu programmām.

 
Vadītājiem
nozīmīgas tēmas
 
Dalībnieki grupā, lai nodrošinātu individuālu pieeju
 
Absolventi - Latvijas uzņēmumu vadītāji, kas iesaka šo programmu citiem
Vadītājiem ar pieredzi, bet bez akadēmiskām biznesa zināšanām, kuri vēlas pilnveidot un sistematizēt biznesa zināšanas
Vadītājiem, kam nepieciešami praktiski operatīvās vadīšanas instrumenti koncentrētā veidā
Jauniem vadītājiem,
kuriem nepieciešams attīstīt vadības kompetences

PROGRAMMA

Uzņēmuma vadīšana

Aldis Cimoška
Aldis Cimoška

Pieredzējis uzņēmumu vadītājs, ražotājs, LEAN eksperts

1# Organizācija kā sistēma

Organizācija kā sistēma. Ievads.

Organizācijas stratēģija, vīzija, misija un mērķi

Organizācijas dizains un struktūra

Cilvēki organizācijā

Jana Strogonova
Jana Strogonova

Līderības trenere ar 20 gadu vadības pieredzi

2# Vadītāja loma un vadīšanas tehnoloģijas

Vadītprasme

Deleģēšanas process 

Mērķu formulēšana un izvirzīšana. SMART princips

Efektīvu lēmumu pieņemšana uzņēmumā

Agris Grava
Agris Grava

Viens no TOP biznesa treneriem Latvijā, biznesa psihoterapeits ar autorpieeju.

3# Sarunu vešanas stratēģija un taktikas

Kas raksturo konstruktīvas un efektīvas darījuma sarunas

Veiksmīgo sarunu pamatprincipi

Principiālo sarunu vadīšanas stratēģija un taktikas

Iebildumu pārvarēšana

Andra Šulce
Andra Šulce

Uzņēmumu finanšu plānošanas, analīzes un finanšu vadības trenere

4# Finanses un grāmatvedība vadītājiem

Finanšu informācija uzņēmumā. Finanšu pārskati. Finanšu pārskatu mērķi, saturs, struktūra un posteņi

Finanšu analīzes pamati. Finanšu vadība uzņēmumā. Pamatrādītāji (izaugsmes, rentabilitātes, likviditātes, kapitāla aprites, finanšu stabilitātes rādītāji)

Dažādu produktu / pakalpojumu pašizmaksas kalkulācija. Pašizmaksas veidošanās un aprēķinu metodes. Bezzaudējuma punkts

Kapitālieguldījumi un to atmaksāšanās

Budžets - finanšu plānošanas un kontroles instrument

Raina Dūrēja-Dombrovska
Raina Dūrēja-Dombrovska

Biznesa un līderības koučs un organizāciju trenere

5# Uzņēmuma darbības analīze un stratēģija

Stratēģijas plānošana un stratēģijas dizains. Laba un slikta stratēģija. Organizācijas veselības novērtēšana. Biznesa modelis un klientu segmentācija.

Stratēģiskā analīze. Stratēģisko izaicinājumu identificēšana. Stratēģiskās analīzes rīki.

Stratēģijas formulēšana. Stratēģiju veidi. Mērķu noteikšana. Scenāriju plānošana. Balanced Scorecard. 

Stratēģijas īstenošana. Stratēģijas līmeņi.  Stratēģijas vadlīnijas. Īstenošana, uzraudzība un adaptēšana.

Linda Liepiņa
Linda Liepiņa

LEAN, 6 Sigma un procesu vadības praktiķe.

6# Procesi kā uzņēmuma vadības instruments

Procesu vadības pamatjēdzieni. Process un procesa vadība; uzņēmums kā procesu kopums. Uzņēmuma procesu karte

Procesu izmaiņas un attīstība. Procesu saistība ar stratēģiju un organizāciju. Procesu izmaiņas. Lean management principi

Procesu vadības ieviešana uzņēmumā. Kā uzsākt procesu vadības ieviešanu uzņēmumā. Procesa vadītāja loma. Vadības instrumenti un rīki

Aldis Cimoška
Aldis Cimoška

Pieredzējis uzņēmumu vadītājs, ražotājs, LEAN eksperts

7# Pārmaiņu vadīšana

Projektu vadīšanas pamati. Projekta definīcija

Attīstības programma. Programmas vadīšanas organizācija, programmas plānošana un realizācija

Pārmaiņu vadības process: veiksmīgu pārmaiņu process. Vadības loma uzņēmumu pārmaiņas. Cilvēku uzvedība pārmaiņās

Darbinieku vadīšana

Zanda Šmate
Zanda Šmate

KIC Biznesa trenere, Personāla vadītāja Inchcape Motors Latvia

8# Talantu atlase un attīstība

Talantu atlase:

 • Kandidātu kompetenču novērtēšana
 • Tipiskākās atlases kļūdas un to novēršana

Darbinieka potenciāla novērtējums:

 • Augsta darbinieka potenciāla noteikšanas kritēriji
 • Darba snieguma un potenciāla novērtēšanas matrica

Pēctecības nodrošināšana:

 • Biznesa kritisko amatu noteikšana
 • Pēcteču identificēšana un novērtēšana
 • Pēctecības plāna izstrāde un īstenošana

Talantu attīstība:

 • Talantu izvērtēšana uzņēmumā
 • Lomas un atbildības talantu attīstīšanas procesā
 • Talantu attīstības metodes un plāni
 • Darbinieku karjeras attīstības plānošana uzņēmuma iekšienē
Sandra Liepa
Sandra Liepa

Personāla vadības, attīstības un atlases profesionāle

9# Darba izpildes vadīšana un darbinieku attīstība

Darba izpildes vadīšana (DIV) un vadītāja loma un uzdevumi

Darbinieku attīstība. Koučinga pieejas un metožu izmantošana organizācijā. Klausīšanās līmeņi; jautājumu tehnikas. Vērtības un pārliecības

Darba plānošana un izpildes rādītāju noteikšana. Mērķu kaskadēšana; uzņēmuma un individuālo mērķu saskaņošana. Uzdevumu būtība; prioritāšu noteikšana

Darba izpildes vērtēšana un snieguma mērīšana. Darba izpildes rādītāji (KPI); snieguma vērtēšanas veidi un mērīšana. Kompetenču vērtēšana; vadītāja-līdera kompetences

Darba izpildes pārraudzība un atgriezeniskās saites nodrošināšana

Darba pārrunas. Darba pārrunu scenārijs un veiksmes nosacījum

Mareks Dombrovskis
Mareks Dombrovskis

Komandas treniņu vadīšanas un saliedēšanas eksperts ar armijas pieredzi

10# Komandas veidošana un vadīšana

Komandas veidošanās un attīstības stadijas. Vadītāja loma un atbildība, atbilstoši komandas attīstības posmam. Komandas vadītājs un komandas dalībnieks

Dalībnieku dažādība komandā. Lomas komandā. Personību atšķirību aspekti komandā

Efektīvas komandas pazīmes. Neefektīvu un efektīvu komandu raksturojošas pazīmes. Lēmumu pieņemšana komandā

Specifiskas situācijas komandas veidošanā un vadīšanā. Komandu veidi un vadīšana

Vadītāja personības attīstība

Agris Grava
Agris Grava

Viens no TOP biznesa treneriem Latvijā, biznesa psihoterapeits ar autorpieeju.

11# Personības resursi un to izmantošana vadītāja darbā

Transakciju analīze un tās pielietojums vadītāja darbā. Par Geštaltu pirmajā acumirklī. Kontakta cikls.Ko es vēlos, bet nespēju mainīt savā vadītāja darbā. „Grūtie” klienti/darbinieki - to uzvedības cēloņi un motīvi. Rīcības taktikas grūto klientu/darbinieku uzvedības maiņai

Izmaiņu vadīšana: Geštalt pieeja

Cilvēka dzīves harmonijas modelis. Ģimenes un organizācijas harmonijas modeļi, to ietekme uz cilvēka personību un profesionālo izaugsmi. Harmonijas modeļa analīze un disharmonijas cēloņsakarī­bas un nepiecieša­mo izmaiņu noteikšana

Pretošanās izmaiņām. Pretošanās cēloņi; pretošanās būtība. Polaritātes izmaiņu procesā; personības polārās vērtības. Darbinieka profesionālās un personīgās darbības dilemmas, to noteikšana un vadīšana

Raina Dūrēja-Dombrovska
Raina Dūrēja-Dombrovska

Biznesa un līderības koučs un organizāciju trenere

12# Vadītājs kā līderis

Līderība un vadīšana. Līdera izaicinājumi. Atšķirības starp vadītāju un līderi. Līderības teorijas praksē. 

Līdera personība un efektivitāte. Līdera personības īpašības. Harisma, uzticība un lojalitāte. Emocionālā un sociālā inteliģence. Vadības stili un darbinieku iesaiste.

Vara un ietekme līderībā. Varas avoti. Ietekmes taktikas un stratēģijas. Pretestības un konfliktu pārvaldība.

Stratēģiskā līderība un organizācijas kultūra. Vīzija, misija, vērtību sistēma. Efektīvas kultūras veidošana. Pārmaiņu vadība.

Ina Balamovska
Ina Balamovska

Pasaules līmeņa runas prasmju un mediju treniņa pasniedzēja

13# Pārliecinošas prezentācijas prasmes

Prezentācija kā efektīvas komunikācijas sastāvdaļa. Komunikācijas pamatprincipi prezentācijā.

Prezentācijas plānošana. Uzstāšanās mērķis un tā precīza formulēšana

Pārliecinoša publiskā uzstāšanās. Kontakta veidošana ar auditoriju. Neverbālā komunikācija

Precīza un viegli uztverama prezentācijas struktūra

Iepriekš sagatavota individuāla prezentācija

Stresa pārvarēšana pirms prezentācijas. Emocionālā noturība uzstāšanās laikā

Dalības maksa

4590€ + PVN
Dalības maksa
Iekļauts | Pusdienas, kafijas pauzes, materiāli
Slēgtā mācību programma Jūsu komandai

Biežāk uzdotie jautājumi

Kas ir iekļauts cenā?

 • Dalība mācībās, materiāli drukātā un elektroniskā veidā, atbilstošas mācību telpas un aprīkojums, biznesa pusdienas, kafijas pauzes, kā arī iespēja iegūt sertifikātu.
 • Digitālais LinkedIn sertifikāts
 • Konsultēšanās ar ekspertiem mācību laikā
 • Slēgta whatssapp grupa pieredzes apmaiņai ar grupas biedriem
 • Pieeja mācību e-videi un materiāliem elekroniski mācību laikā un gadu pēc mācībām
 • Iespēja iesaistīties ekskluzīvā Biznesa Klases klubā - domubiedru grupā visiem KIC ilgtermiņa programmu absolventiem, līdzīgi domājošiem uzņēmējiem.

Kādos gadījumos iespējams saņemt naudas atmaksu?

Programmai pieejama mūsu kvalitātes garantija. Gadījumā, ja mācību dalībnieks pēc pirmajām divām nodarbībām nav apmierināts ar mācību kvalitāti, viņš ir tiesīgs atteikties no tālākās dalības programmā, atgūstot 100% no iemaksātās summas.

Kā notiek pieteikšanās process?

Vadītāju uzņemšana mācībās notiek visa gada garumā, gadā organizējot 1-3 mācību grupas 10 - 14 vadītāju sastāvā.

 • Aicinām pieteikties laicīgi, lai garantētu savu vietu mācībās.
 • Pieteikšanās notiek KIC mājaslapā, telefoniski vai sazinoties ar savu klientu konsultantu.
 • Pirms mācību uzsākšanas sazināsimies lai precizētu Jūsu pieredzi, izaicinājumus un attīstības vajadzības.
 • Lai dalībniekus labāk noorientētu programmas saturā un veidotu saliedētu grupas dinamiku Jūs būsiet aicināts uz grupas pirmsmācību tikšanos pirmās dienas vakarā.

Ko nozīmē valsts akreditēta programma?

Biznesa klase ir LR IZM licencēta un akreditēta profesionālā pilnveides programma vadības zinību pamatos. Tā ir 180 akadēmisko (45 min) stundu gara, praktiska un intensīva. Izpildot programmas prasības, Biznesa klases absolventi saņem valsts parauga izglītības apliecību – „Vadības zinātne. Vadības zinību pamati”.

Neformāli tā tiek tiek dēvēta par praktisku alternatīvu vai papildinājumu augstskolu biznesa pamatu programmām.

Kas ir vadītāju programma?

KIC aprobēts vadītāju mācību koncepts. Moduļu tipa mācības (līdzīgā principā kā mini MBA), kas vairāku mēnešu garumā sniedz konkrētajā attīstības virzienā būtiskākos rīkus, metodes, praksi. Mācību moduļus vada treneru - praktiķu sastāvs, kas ir pieredzējuši nozares praktiķi, kas vadījuši savus uzņēmumus, struktūrvienības, komandas.

2 no KIC vadītāju programmām (tai skaitā Biznesa Klase) ir valsts akreditētas, piešķirot Valsts parauga apliecību par 180 h programmas absolvēšanu.

Kā notiek mācības?

Mācības tiek organizētas pēc pasaules, Latvijas un KIC labās prakses, izmantojot pieaugušo mācīšanās principus - pirmsmācību intervijas par mācību mērķiem ar dalībniekiem, pasniedzēju apaļo galdu diskusijas un apmainīšanos ar dalībnieku izaicinājumiem mācību procesa laikā, lai nodrošinātu iesaisti un pēctecību. Mācībās tiek izmantoti gan teorijas un treneru pieredzes bloki, gan grupu un individuālie darbi, diskusijas, pašrefleksija. Mācību starplaikos rekomendējam dalībniekiem izmēģināt praksē apgūto.

Mācības norisinās 2-4 pilnas darbadienas mēnesī vairāku mēnešu garumā. Mācību procesā nodrošinot gan materiālus, gan ērtu mācību vidi kādā no Rīgas viesnīcām. Dalības maksā iekļautas pusdienas un 3 kafijas pauzes visās klātienes mācību dienās.

Vairums no moduļiem norisinās klātienē. Taču ir atsevišķi moduļi, kuru formāts un tēmas tos ļāvušas mums organizēt attālināti. Attālinātajos moduļos tiek piekopta labākā tiešsaistes mācību prakse, iekļaujot dalībnieku diskusijas un uzdevumus Zoom istabās un interaktīvu iesaisti rezultāta sasniegšanai.