Jana Strogonova

Jana Strogonova

Līderība, mūsdienīga personāla vadība, vadītprasmes, motivācija, atgriezeniskā saite, darbinieku apmierinātība, experiential learning metodes komandu vadīšanā.

LinkedIn profils

 
novadīti kursi
 
apmācīti dalībnieki
 
novadītas mācību dienas

Par treneri

SIA Growing līdzīpašniece, biznesa trenere un konsultante. Bijusi valdes locekle un vadījusi Privātpersonu apkalpošanas departamentu “Nordea Bank Latvia”. “RIMI Latvia” bijusi komercdirektore un Supermārketu tīkla vadītāja. Savā darbā bijusi atbildīga gan par stratēģijas pārstrādi un ieviešanu, gan budžeta izpildi un darba izpildes rādītāju sasniegšanu. 

“Bērnu sociālās un finanšu izglītības biedrības” dibinātāja un vadītāja. Sadarbībā ar Rīgas izglītības un informācijas metodisko centru (RIIMC) apmāca gan esošos, gan topošos skolu, PII un interešu izglītības iestāžu vadītājus. 

Biznesa vadība un ekonomika |
SSE Riga

Hakkon Gruppen

MTa learning (mtalearning.com) sertifikāts

Genos sertifikāts emocionālās inteliģences novērtēšanā un attīstībā

Tēmas

Vadītājs kā līderis

Mūsdienīga personāla vadība

Rezultatīva un jēgpilna komunikācija ar darbiniekiem

Vadītāja loma un vadīšanas tehnoloģijas

Experiential learning metodes komandu vadīšanā