Jana Strogonova

Jana Strogonova

Līderība, mūsdienīga personāla vadība, vadītprasmes, motivācija, atgriezeniskā saite, darbinieku apmierinātība, experiential learning metodes komandu vadīšanā.

LinkedIn profils

 
novadīti kursi
 
apmācīti dalībnieki
 
novadītas mācību dienas

Par treneri

Sadarbojas ar “Komercizglītības centru” un vada apmācības dažāda līmeņa vadītājiem (“Biznesa Klase”, “Produktīva pārdošanas vadīšana”, “Dienas Biznesa akadēmija”, “Jēgpilna atgriezeniskā saite”, u.c.).SIA Growing līdzīpašniece, biznesa trenere un konsultante.  Konsultējusi un apmācījusi klientus: banku, ražošanas, loģistikas, arhitektūras un būvniecības, elektroapgādes, pakalpojumu sniegšanas, pārdošanas, izglītības u.c. sfērās. Šobrīd kā organizāciju in-house konsultante strādā vienā no lielākajiem Latvijas loģistikas uzņēmumiem un vienā no lielākajām bankām Latvijā. Bijusi valdes locekle un vadījusi Privātpersonu apkalpošanas departamentu “Nordea Bank Latvia”. “RIMI Latvia” bijusi komercdirektore un Supermārketu tīkla vadītāja.Savā darbā bijusi atbildīga gan par stratēģijas pārstrādi un ieviešanu, gan budžeta izpildi un darba izpildes rādītāju sasniegšanu. Pateicoties savām līdera prasmēm, spējusi veidot un veiksmīgi attīstīt motivētas komandas, kas nodrošinājušas gan darbinieku, gan klientu apmierinātības pieaugumu.

“Bērnu sociālās un finanšu izglītības biedrības” dibinātāja un vadītāja, ir apmācījusi gandrīz 300 pedagogus no visas Latvijas. Sadarbībā ar Rīgas izglītības un informācijas metodisko centru (RIIMC) apmāca gan esošos, gan topošos skolu, PII un interešu izglītības iestāžu vadītājus. 

Izglītība: Studējusi SSE Riga biznesa vadību un ekonomiku. Starptautisku pieredzi guvusi, mācoties Hakkon Gruppen, Norvēģijā, kā arī aktīvi līdzdarbojoties Zviedrijas Tirdzniecības kamerā (valdes locekle) un Amerikas Tirdzniecības kamerā. Ieguvusi starptautiski atzīto MTa learning (mtalearning.com) sertifikātu par spēļošanas un eksperimentālās (uz praktiskām aktivitātēm balstītas) mācību pieejas izmantošanu moderātora darbā, palīdzot veikt mācību dalībnieku prasmju izpēti un apguvi.

Ir Genos sertificēta emocionālās inteliģences novērtēšanas un attīstības, kā arī metodes “Team Stream” praktiķe.

Kāpēc Jana:

Esmu vadījusi gan speciālistu, gan vadītāju komandas 15 gadus. Varu dalīties savā pieredzē un pieejā sadarbībā ar darbiniekiem, kolēģiem, vadību un sadarbības partneriem. Es ticu, ka katram vadītajam ir savs unikālais stils. Tāpat kā, manuprāt, nevar visus 7+ miljardus pasaules iedzīvotāju sadalīt 12 horoskopos, tā nevar visus vadītājus sagrupēt pēc x skaita stiliem. Ja mans vadības stils nes rezultātus, liek cilvēkiem man sekot un būt lojāliem, tad tas ir pareizais! Mana loma ir dot jaunus impulsus, pastāstīt par jaunākajām tendencēm līderībā pasaulē, uzdot jautājumus un palīdzēt atrast atbildes vai vietas, kur tās meklēt. Es ticu, ka visas atbildes ir pašos cilvēkos, tikai jāprot tās izcelt ārā un palīdzēt pašiem tās ieraudzīt. Tas arī ir mans uzdevums.

ATSAUKSMES PAR TRENERI: 

 • Ieguvu vairāk nekā gaidīju, jo esmu vadītāja amatā pirmo reizi. Ļoti daudz jaunatklājumu.
 • Iespēja trenēt savas prasmes reālās situācijās. (10)
 • Pasniedzējs labi pārzina prezentējamo jomu. Mācības man bija aktuālas, guvu atbildes uz saviem jautājumiem. (9)
 • Katrs dalībnieks tika iesaistīts, motivēts, stimulēts. Viss mācību dienas process - pārdomāts, dinamisks, atbilstoši palīgmateriāli. Līdzsvarā teorija ar praktiskām nodarbībām.
 • Sapratu, ka vadīšana nav tik viegla kā izskatās.
 • Laicīga atgriezeniskā saite ir ļoti nozīmīga uzņēmuma attīstībā / pilnveidošanā.
 • Uzzināju daudz jaunu, nācās pārdomāt savu uzvedību.
 • No teorijas līdz praksei. Jaunas svarīgas pamatlietas, lai sniegtu kvalitatīvu atriezenisko saiti. Ieguvu pieredzi un struktūru, kā sniegt atgriezenisko saiti, padomu, kā rīkoties, ja novēršams kas īslaicīgs, lai uzlabotu kopējos darba apstākļus.
 • 1 mērķis - jauns skatījums, ko nebiju dzirdējusi.
 • Saņēmu pilnīgu izpratni par atgriezeniskās saites mērķi, ieguvumiem, procesu.
 • Mācības bija koncentrētas un atbilstošas vajadzībai. Papildinātas zināšanas vairākās man svarīgās sfērās.
 • Pozitīvs mikroklimats mācībās; pārdomāta pieeja, lai info varētu uztvert dažāda tipa cilvēki (extra / intraverti utt.). (10)
 • Sajūta, ka varu uzdot jautājumus lektoram un uz tiem tiks profesionāli atbildēts. (10)
 • Kopējā mācību atdeve, līdzdalība, un izraisītā interese.
 • Noderīgas un lietderīgas mācības, ja ikdienā ir jāsniedz profesionāla AS darbiniekiem.
 • Mans lielākais ieguvums ir 8 soļu līdzklausīšanās. Kolēģu ideju apkopojums, kāpēc darbiniekam ir nepieciešama līdzklausīšanās.
 • Ieguvumi - izspēlēt reālas situācijas un mani lēmumi un uzvedība tajās.
 • Lieliski, ka iesaistīja dalībniekus mācību procesā un lika pašiem vairāk runāt. (10)
 • Atgriezeniskās saites motīva definīcija, saistoši gan man kā vadītājam, gan darbiniekam.
 • Ir iegūtas konkrētas zināšanas, kuras var pielietot un izmantot praksē jau tūlīt!
 • Pasniedzējas kompetences, pasniegšanas pieeja un spēles mācību procesā.
 • Daudz praktiskas lietas, maz teorijas - tas bija +.
 • Draudzīgā veidā, radoši pasniegtas mācības! Paldies!
 • Jauns, savādāks skatījums uz atgriezenisko saiti.
 • Programma pati par sevi vienkārša un skaidra.
 • Ieguvu jaunu ideju un skatu uz līdzklausīšanos, un to viegli varēšu pielietot savā darbā jau uzreiz.
 • Jaunas idejas, vienkāršība, atvērtība.
 • Dinamika, vienkāršums.
 • Ideja par mērķa formēšanu pēc SMARTer bija jaunums un interesanti.
 • Šī nebija vienīgā lekcija par deleģēšanu, bet tā bija vispārliecinošākā!
 • Nedemotivēt. Iesaistīt. SMARTER. Deleģēšana.
 • Ļoti laba trenere, augstākais limenis. Padara pat attālinātās nodarbības par vieglām.

Tēmas

Vadītājs kā līderis

Mūsdienīga personāla vadība

Rezultatīva un jēgpilna komunikācija ar darbiniekiem

Vadītāja loma un vadīšanas tehnoloģijas

Experiential learning metodes komandu vadīšanā