Agris Grava

Agris Grava

Viens no TOP biznesa treneriem Latvijā, Biznesa psihoterapeits ar autorpieeju.

Apvieno biznesa vadības metodes ar praktiskās psiholoģijas zināšanām. Mācību procesā orientējas uz dalībnieku profesionālo un personīgo izaugsmi un šīs izaugsmes līdzsvaru.

LinkedIn profils

 
novadītas mācību programmas
 
apmācīti dalībnieki
 
novadītas mācību dienas

Par treneri

Programma ir Agra Gravas autordarbs. Programmās apvienotas vadības zinātnes un psihoterapijas virzienu (Psihoanalīze, Geštalts, Transakciju analīze) metodoloģijas. Personāla apmācībā tiek  izmantota uz procesu orientētu apmācības metodoloģiju, kas ir izveidota un uzlabota 25 gadu garumā apmācot uzņēmumu dažādu līmeņu vadītājus un speciālistus. Šī metodoloģija paredz un nodrošina vienlaicīgu semināra dalībnieku izaugsmi divos līmeņos – profesionālajā un personības līmenī. Šāda pieeja ļauj integrēt un harmonizēt abu līmeņu resursus, kā rezultātā būtiski pieaug semināra dalībnieku profesionālā efektivitāte un dalībnieki daudz pilnīgāk spēj pašrealizēties profesionālajā darbībā.

Pieredze: pārdošanas, vadīšanas, profesionālās un personīgās izaugsmes eksperts ar pieredzi kopš 1997. gada. Izstrādājis un realizējis vairāk nekā 700 mācību programmas un konsultāciju projektus.

Izglītība: MBA grāds (RSEBAA), augstākā izglītība sociālajā psiholoģijā (AS Attīstība), Austrumeiropas Geštalta Institūta diploms praktiskajā psiholoģijā (Krievija). Latvijas Psihoterapeitu biedrības un Latvijas Gelštaltterapijas biedrības valdes loceklis.

Tēmas

Pārrunu un sarunu vadīšanas un argumentācijas taktikas

grūto saskarsmes situāciju risināšana

emocionālās un personības nianses darba procesā

personības resursi

lēmumu pieņemšanas psiholoģiskie aspekti

vadītprasmes un komandas sadarbības veicināšana

pārdošanas darba efektivitāte

personības bloki

klientu motivācijas un slēpto motīvu izprašana