Biznesa Meistarklase

Nākamais līmenis pieredzējušiem augstākā līmeņa vadītājiem - īpašniekiem, valdes, padomes locekļiem. Moduļu tipa mācības par biznesa stratēģijas, ilgtspējas un izaugsmes jautājumiem. Vērtīgas tendeces un diskusijas par līderiem būtiskām tēmām citu, sava līmeņa vadītāju lokā.

 
Vadītājiem nozīmīgas tēmas par uzņēmuma, darbinieku un sevis attīstīšanu
 
Mēnešu garumā, moduļu tipa mācības ļauj atrast dažas dienas mēnesī izaugsmei.
350+
Absolventi - Latvijas uzņēmumu vadītāji, kas augsti novērtējuši šīs mācības kā iespēju paskatīties uz sevi un savu biznesu no malas.

Mācību virzieni

Uzņēmuma vadīšana

Sevis attīstība

Darbinieku vadīšana

Pieredzējušiem uzņēmumu augstākā līmeņa vadītājiem

PROGRAMMA

UZŅĒMUMA VADĪBAS TĒMAS

Ainārs Bemberis
Ainārs Bemberis

Tehnoloģiju jomas virzītājspēks, SAP Latvija vadītājs

1# Bizness un tehnoloģijas

 • Jaunākās tehnoloģijas un to ietekme uz ekonomikas attīstību un uzņēmumu darbību
 • Ilgtspēja (sustainability) un kā prasības izmantot biznesa labā
 • Mākslīgais Intelekts un tā pielietojums mūsdienīgā uzņēmumā
 • Kritiskās komponentes uzņēmuma (digitālajam) uzrāvienam
 • Pārmaiņu vadība uzņēmumā digitālās transformācijas ietvarā: cilvēki, procesi, sistēmas
 • Digitālā drošība kā uzņēmuma stabilitātes un ilgtspējas pamats
Inese Suija-Markova
Inese Suija-Markova

Inovāciju vadības un radošumu attīstošo tehnoloģiju eksperte

2# Inovāciju vadība

 • Kāpēc inovācijas un radošums jeb kādā laikmetā dzīvojam
 • Sistēmiska pieeja inovācijas procesam
 • Inovācijas attīstības un īstenošanas pieejas un tehnikas
 • Radošums kā inovācijas priekšnosacījums
Raimonds Lieksnis
Raimonds Lieksnis

Starptautiski atzīts finanšu vadības eksperts

3# Finanšu vadība uzņēmuma vērtības palielināšanai

 • Uzņēmuma finansiālās situācijas novērtēšana
 • Uzņēmuma finanšu plāna izstrāde, uzņēmuma vērtēšana
 • Aktuāli finanšu vadības un vadības grāmatvedības jautājumi (pēc dalībnieku izvēles) - diskusija
 • Praktiskais darbs uzņēmuma finanšu situācijas novērtēšanā
 • Personīgo finanšu vadība - vieslektore
Jānis Caune
Jānis Caune

Pieredzējis investors un vadītājs ar stratēģiskās vadības ekspertīzi

4# Stratēģija no plāna līdz realizācijai

 • Stratēģijas un mērķu formulēšana
 • Uzņēmuma darbības uzraudzība un darbības pārskats
 • Motivācijas sistēma un mērķu izpildes pārskats
 • Uzņēmuma efektīva darbība
 • Vērtību ķēde un procesu pieeja uzņēmuma vadībai
 • Biznesa koncepcija un stratēģijas pārskats
 • Pārskats par apgūto un tā pielietojumu, individuālā plāna sastādīšana
Ervīns Butkevičs
Ervīns Butkevičs

AI rīku ieviešanas inženieris, pārdošanas, mārketinga un komunikācijas radošais gars

5# Praktiskais mārketings

 • Mārketinga stratēģija un darba efektivitātes novērtēšana. Mārketinga Stratēģija - The Big Picture.
 • 33 un ½ iespējas pārdot vairāk (I daļa)
 • Prāta vētra- grupu darbs: Līdzdalības sajūtu ģenerēšanai mērķauditorijā
 • 4A princips, ieskats pirkšanas motivācijā
 • Pirkšanas motivācijas idejas- praktisks darbs
 • Kā var pielietot to, par ko runājām pirmajā dienā
 • 33 un ½ iespējas pārdot vairāk (II daļa)
 • Praktiskais darbs individuāli – komunikācijas satura ideju ģenerēšana

DARBINIEKU VADĪŠANAS TĒMAS

Sandra Lāce
Sandra Lāce

Pieredzējusi biznesa trenere darbinieku vadīšanas un attīstības tēmās, supervizore, KBT terapijas speciāliste

6# Izaicinājumi personāla vadībā

 • 21.gadsimta darba vide – ar ko mums jārēķinās?
 • Īpaši nozīmīgu darbinieku – talantu jeb augsta potenciāla darbinieku – loma organizācijā
 • Iekļaujošas vides veidošana un dažādības (diversity) vadīšana organizācijā
 • Jaunākās tendences un profesionāļu diskusijas par 21.gadsimta izaicinājumiem darbinieku vadīšanā.
Baiba Zūzena
Baiba Zūzena

Līderības un pārmaiņu vadības trenere

7# Līderis, kuram seko

 • Komandas nozīme uzņēmuma vadībā
 • Dažādi līderu tipi
 • Talantu attīstība un noturēšana uzņēmumā
 • Deleģēšana – kā? Kad? Kam
Agris Grava
Agris Grava

Viens no TOP biznesa treneriem Latvijā, biznesa psihoterapeits ar autorpieeju.

8# Grūto saskarsmes situāciju risināšana

 • „Grūto” cilvēku klasifikācija.
 • Neadekvātas, sociāli nepieņemamas uzvedības mērķi un motīvi.
 • Rīcības taktikas kolēģa/klienta uzvedības maiņai
 • Apzināta un neapzināta manipulācija, tās rašanās cēloņi, ietekmes veidi un novēršanas metodes
 • Konflikti
Lauma Žubule
Lauma Žubule

Organizāciju psiholoģe un supervizors. Emocionālās inteliģences virzītāja

9# Efektīvas komandas veidošana un vadīšana

 • Kas ir komanda un kāpēc tā nepieciešama?
 • Komandas attīstības stadijas un vadītāja loma tajā
 • Sadarbības modeļi komandā
 • Komanda kā sistēma, attiecības sistēmā
 • 5 komandas disfunkcijas. Uzticēšanās kā pamats
 • Komandas motivēšana
 • Komanda ar izcilu sniegumu
 • Emocionāli inteliģents vadītājs komandā
 • Komandas darba izvērtēšana

SEVIS ATTĪSTĪŠANAS TĒMAS

Ivars Austers
Ivars Austers

Profesors sociālajā psiholoģijā

9# Domāšanas ilūzijas un ekonomiskā uzvedība

 • Iluzorā korelācija. Kā un kāpēc cilvēkiem piemīt tendence saskatīt sakarības (korelācijas) tur, kur patiesībā tās nav
 • Kontroles ilūzija. Kā un kāpēc cilvēkiem piemīt tendence kontrolēt savas dzīves notikumus un pārvērtēt to, cik lielā mērā viņi spēj ietekmēt notiekošo
 • Apstiprināšanas kļūda
 • Nepamatota paļāvība uz saviem secinājumiem
 • Atpakaļskata neobjektivitāte. Kā pamanīt un mazināt cilvēku tendenci pārvērtēt to, cik lielā mērā viņi pirms notikuma spēja paredzēt notikumu gaitu, virzību un rezultātu („es jau sen to zināju” efekts)
Ina Balamovska
Ina Balamovska

Pasaules līmeņa runas prasmju un mediju treniņa pasniedzēja

10# Publiskā komunikācija un mediju treniņš

 • Mediju un publiskās komunikācijas loma organizācijas tēla veidošanā
 • Pārliecināta un efektīva intervija
 • Individuālais tēls kā komunikatīvais faktors
 • Intervija – videotreniņš. Individuālas intervijas ar žurnālistu. Videotreniņa analīze, ieteikumi
 • Kā atbildēt uz grūtiem un provokatīviem jautājumiem
 • Ziņojuma sagatavošana medijiem
 • Neformāla saruna kā lietišķas komunikācijas daļa
Agris Grava
Agris Grava

Viens no TOP biznesa treneriem Latvijā, biznesa psihoterapeits ar autorpieeju.

11# Personības attīstība

 • Psiholoģiskās spēles, ko spēlē cilvēki. Upuri. Cietēji. Nelaimes „čupas”. Cīkstoņi
 •  Emocionālās inteliģences un pašrealizācijas attiecības
 •  Kā padarām sevi nelaimīgus ar pašu rokām. Mans paštēls. Realitāte un sapņi
 •  Kritiskā domāšana un tās izmantošana profesionālā izaugsmē
Kaspars Vendelis
Kaspars Vendelis

Veselības komunikātors, potenciāla treneris

12# Veselība kā neatkarība

 • Veselīgi ēšanas ieradumi
 • Fiziskās aktivitātes
 • Veselīga darba vide

Dalības maksa

5490€ + PVN
5215,5€ + PVN
Biznesa Klases absolventiem 5% atlaide

Biežāk uzdotie jautājumi

Kas ir iekļauts cenā?

 • Dalība mācībās, materiāli drukātā un elektroniskā veidā, atbilstošas mācību telpas un aprīkojums, biznesa pusdienas, kafijas pauzes, kā arī iespēja iegūt sertifikātu.
 • Digitālais LinkedIn sertifikāts
 • Konsultēšanās ar ekspertiem mācību laikā
 • Slēgta whatssapp grupa pieredzes apmaiņai ar grupas biedriem
 • Pieeja mācību e-videi un materiāliem elekroniski mācību laikā un gadu pēc mācībām
 • Iespēja iesaistīties ekskluzīvā Biznesa Klases klubā - domubiedru grupā visiem KIC ilgtermiņa programmu absolventiem, līdzīgi domājošiem uzņēmējiem.

Kādos gadījumos iespējams saņemt naudas atmaksu?

Programmai pieejama mūsu kvalitātes garantija. Gadījumā, ja mācību dalībnieks pēc pirmajām divām nodarbībām nav apmierināts ar mācību kvalitāti, viņš ir tiesīgs atteikties no tālākās dalības programmā, atgūstot 100% no iemaksātās summas.

Kā notiek pieteikšanās process?

Vadītāju uzņemšana mācībās notiek visa gada garumā, gadā organizējot vidēji 1 mācību grupu līdz 13 dalībnieku sastāvā.

 • Aicinām pieteikties laicīgi, lai garantētu savu vietu mācībās.
 • Pieteikšanās notiek KIC mājaslapā, telefoniski vai sazinoties ar savu klientu konsultantu.
 • Pirms mācību uzsākšanas notiek individuāla intervija ar programmas vadītāju par Jūsu pieredzi, izaicinājumiem un attīstības vajadzībām.
 • Lai dalībniekus labāk noorientētu programmas saturā un veidotu saliedētu grupas dinamiku Jūs būsiet aicināts uz grupas pirmsmācību tikšanos.

Ko nozīmē valsts akreditēta programma?

Biznesa Meistarklase ir LR IZM licencēta un akreditēta profesionālās pilnveides programma uzņēmuma vadīšanā. Tā ir 180 akadēmisko (45 min) stundu gara, praktiska un intensīva. Izpildot programmas prasības, Biznesa Meistarklases absolventi saņem valsts parauga izglītības apliecību – „Vadības zinātne. Uzņēmuma vadīšana”.

Ieplāno laiku sev. Līdz augstākā līmeņa vadītāju mācībām
Rezervēt vietu