Inese Suija-Markova

Inese Suija-Markova

Ineses aizrautība palīdz ikvienam noticēt sev un atvērt sava prāta radošo potenciālu inovatīvu risinājumu meklējumiem un attīstībai.

LinkedIn profils

 
novadīti kursi
 
apmācīti dalībnieki
 
novadītas mācību dienas

Par treneri

16 gadus vadījusi vides un dabas resursu pētniecības un inovāciju organizāciju “Vides risinājumu institūts”. Kopš 2022.gada 1. septembra ieņem priekšsēdētāja vietnieces amatu Cēsu novada pašvaldībā, vienlaicīgi pildot arī Vidzemes Plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētāja vietnieces pienākumus. Inese vada nodarbības un konsultē uzņēmumus par inovāciju vadību un radošumu un vada starptautiskā politiskā tīkla BSSSC Inovāciju pārneses darba grupu.

Izglītība: Ieguvusi maģistra grādu biznesa vadībā un inovācijās (MBA) Rīgas Tehniskajā universitātē un pašreiz ir doktorante šajā pašā augstskolā.Viņas pētniecības darbs ir saistīts ar zināšanu pārnesi inovāciju procesos un zināšanu ietilpīgu biznesa pakalpojumu vadīšanu.

Starptautiskā atzinība: bijusī ASV un Kanādas valdību stipendiāte. 2003. gadā ieguva UNESCO Bank Fellowship Programme 2002-2003 individuālo stipendiju pētnieciskā darba veikšanai Eiropas Pieaugušo Izglītības Asociācijā Briselē. Daudzu starptautisku konferenču un semināru moderatore, dalībniece un lektore.

Tēmas

Inovāciju kultūras veidošana

Inovāciju vadība

Inovatīvas vides veidošana

Radošuma treniņi

Ineses Suijas-Markovas intervija par inovācijām un radošumu