Lauma Žubule

Lauma Žubule

Organizāciju psiholoģe un supervizors. Emocionālās inteliģences virzītāja.

LinkedIn profils

 
novadīti kursi
 
apmācīti dalībnieki
 
novadītas mācību dienas

Par treneri

Organizāciju psihologs, biznesa trenere un supervizors/koučs. Lauma izstrādā un vada mācību programmas un prasmju treniņus par tādām tēmām kā vadītāju attīstība, mācīšanās, motivācija, emocionālā inteliģence, komunikācija un sadarbība.

Strādājusi ar vairāk kā 200 komandām, vadot komandas veidošanas un komandas attīstības treniņus, vada arī individuālās un komandu supervīzijas.

Dalība organizācijās: Ilggadēja Latvijas skautu un gaidu organizācijas biedre, sniegusi ieguldījumu pasaules skautu un gaidu organizācijas programmās kā līdere un asistente. Trenere un fasilitators vairāku jauniešu un pieaugušo treniņu organizēšanā tādās organizācijās kā - British Council programmā Future City Game, aģentūrā Jaunatne darbībā, Lūzumpunkts un Emocionālā intelekta centrs Cilvēkam.

Bakalaura grāds psihloģijā | LU

Maģistra grāds darba, organizāciju un personāla psiholoģijā | Valensijas un Koimbras universitātes

Sistēmisko sakārtojumu pieeja | ISCI

Tēmas

Ievads emocionālajā inteliģencē

Iekšējo resursu stiprināšana

Emocionālā inteliģence

Komandas veidošana un vadīšana

Grūtās sarunas un konfliktu menedžments