Komandas vadīšana

Komandas bija, ir un būs viens no būtiskākajiem faktoriem organizācijas veiksmīgā attīstībā.
Efektīvs un harmonisks komandas darbs sekmē darbinieku motivāciju, lojalitāti, apmierinātību ar darbu, un, protams, arī produktīvāku, inovatīvāku darba veikšanu. Tomēr vairāk kā 10 gadu pieredze darbā ar komandām liek secināt, ka veiksmīgu komandas darbu nevar uztvert par pašsaprotamu, kas notiks pats par sevi. Lai komanda kļūtu par augsta snieguma komandu, liela nozīme ir vadītājam, komandas dalībnieku dažādībai, kompetencei, emocionālajai inteliģencei, kā arī atbalstošai darba videi. 

Galvenās tēmas

Savas pieejas un vērtību izvērtēšana komandas vadīšanā

Prasmju un konkrētu rīku apskatīšana, attīstītu, augsta snieguma komandu veidošanai

Rīki komandas darba novērtēšanai

Iedvesma tālākajam darbam.

PROGRAMMA

  • Kas ir komanda un kas ietekmē veiksmīgu komandas darbu. 
  • Komanda kā sistēma, to ietekmējoši faktori, attiecības. 
  • Tipiskākie izaicinājumi komandās un kā tos veiksmīgāk risināt.
  • Komandas attīstība un vadītāja loma tajā. 
  • Psiholoģiskā drošība un uzticēšanās, un kā to sekmēt. 
  • Augsta snieguma komandas. 
  • Emocionāli inteliģents vadītājs komandā. 
  • Rīki komandas darba izvērtēšanai. 
  • Tālākais ceļš darbā ar komandu.

MĀCĪBU PROCESS

Pašrefleksijas vingrinājumi, situāciju analīze, izpratne un risinājumu meklēšana, simulācijas uzdevumi, interaktīva prezentācija ar teoriju, kas balstīta zinātnē un pētījumos, ar piemēriem un jautājumiem.
 

Lauma Žubule
Lauma Žubule

Organizāciju psiholoģe un supervizors. Emocionālās inteliģences virzītāja

Dažādu līmeņu vadītāji, kuri vēlas gūt vērtīgu un praktisku pieredzi par to, kā attīstīt un vadīt augsta snieguma komandas.