Andra Šulce

Andra Šulce

Uzņēmumu finanšu plānošanas, analīzes un finanšu vadības trenere

LinkedIn profils

 
novadīti kursi
 
apmācīti dalībnieki
 
novadītas mācību dienas

Par treneri

Uzņēmumu finanšu plānošanas, analīzes un finanšu vadības eksperte ar 20 gadu pieredzi nozarē. Strādājusi kā finanšu vadītāja dāžādos uzņēmumos, kas pārstāv dažādas biznesa nozares un biznesa kultūras (Coats Latvia (UK) - vairumtirdzniecība, Statoil Latvia (Norway) – degvielas uzpildes staciju tīkls, Amber Furniture (Latvia) - ražošana, Samsung Electronic Baltics (Korea) - vairumtirdzniecība, Cytec Latvia (US) – biznesa pakalpojumu sniegšana). Darbs ar finanšu datiem, budžeta izstrāde, pašizmaksas aprēķina datu analīze, investīciju izvērtēšana, biznesa plāna sagatavošana līdzekļu piesaistei no bankas, naudas plūsmas pārvaldība ir tikai daļa no pienākumiem un praktiskās pieredzes.

MBA Starptautiskajā ekonomikā un biznesā | LU

Sociālo zinātņu maģistra grāds ekonomikā | LU

Tēmas

Finanses nefinansistiem

Finanses un grāmatvedība vadītājiem

Finanšu plānošanas un analīzes instrumenti vadītājiem