Linda Liepiņa: Kas ir GEMBA? Ej un skaties!

Linda Liepiņa

KIC biznesa trenere,  DHL vadības komandas locekle un iekšējā trenere Latvijā un Eiropā, LEAN, 6 Sigma un procesu vadības eksperte kopš 2005. gada.

Nepārtrauktu uzlabojumu kultūrā milzīga nozīme ir secīgām un strukturētām vadības rīcībām. GEMBA ir šo praktisko soļu “lielais sprādziens” un platforma.

Kā jau daudzi produktivitātes instrumenti, arī GEMBA ir cēlies Japānā un šis jēdziens nozīmē “īstā vieta, īstā lieta, īstie cilvēki”. Mūsdienu biznesa vidē to varētu skaidrot kā vietu, kur uzņēmuma darbinieki veic ikdienas darbu. GEMBA filozofija iesaka visu līmeņu vadītājiem doties uz “īsto vietu”. Līdzīgi, kā detektīvs uzsāk izmeklēšanu ar notikuma vietas apmeklējumu un pierādījumu vākšanu, arī labs vadītājs regulāri vēro uzņēmumā notiekošos procesus. GEMBA ir strukturēta vizīte, kas dod informāciju procesu analizēšanai un uzlabošanai, balstoties uz novērojumiem un skaidrojumiem, kas saņemti no darbiniekiem.

Ieguvumi no regulāras GEMBA apgaitas:

  • Rodas padziļināta izpratne par procesu un spēja pašam spriest par uzlabojumu nepieciešamību.
  • Tiek veicināta darbinieku iesaiste un motivācija, jo viņos ieklausās – uzdod jautājumus un uzklausa idejas.
  • Vieglāk panākt vienošanos par eksistējošām problēmām.
  • Komandas tiek apmācītas, kā risināt problēmas.
  • Ir vieglāk uzsākt un ieviest uzlabojumus un sasniegt nepieciešamo mērķi, ja vadītājs ir personīgi iesaistīts.
  • Viss augstāk minētais parāda, ka vadītājs ir aktīvs līderis, kas rūpējas par saviem darbiniekiem un viņu spēju pilnvērtīgi īstenot savus uzdevumus.

GEMBA nav vienreizēja vizīte uz vietu, kur ir atgadījies kas ārkārtējs. Tā arī nav saviesīga čalošana par pēdējo hokeja spēli vai apmainīšanās ar pieklājības frāzēm.

Katra GEMBA sastāv no trīs fāzēm – sagatavošanās, novērošanas un uzlabošanas.

Sagatavoties nozīmē izlemt, kurā procesā varētu būt nepieciešams uzlabojums, apcerot, vai ir saņemti kādi signāli par potenciālu problēmu, piemēram, pieaugošu klientu sūdzību skaitu, pašizmaksas celšanos, vai tieši pretēji – process stagnē un nekas jau gadiem nemainās. Vadītājam ir jāpārliecinās, ka viņš zina novērojamā procesa standartu. Vēlams vienā GEMBĀ koncentrēties uz vienu problēmu, tas uzlabo novērojumu kvalitāti.

Novērošanas laikā vadītājs uzmanīgi pēta notiekošo, atklāti un bez zemtekstiem jautā darbiniekiem, kāpēc tiek veikta viena vai otra darbība, uzmanīgi klausās, vai darbiniekiem ir kādas neskaidrības, sūdzības, ieteikumi. Visa iegūtā informācija ir jāapkopo.

Pēc katras novērošanas rodas saraksts ar lietām, ko var atrisināt, pielāgot, vienkāršot, novērst, uzlabot. Vadītājs vienojas ar procesa īpašnieku par veicamo darbu prioritātēm, nodod darbus īstenošanai, kā arī vienojas par izpildes kontroles veidu.

GEMBA ir nepārtraukts process, ja viena ir beigusies, jāplāno jau nākamā!