Pēteris Rimšs

Pēteris Rimšs

Eksperts ar vairāk kā 15 gadu pieredzi mārketinga, IT, banku, publiskā sektora un farmācijas nozares projektu vadībā.

LinkedIn profils

 
novadīti kursi
 
apmācīti dalībnieki
 
novadītas mācību dienas

Par treneri

Vairāk kā 15 gadu pieredze mārketinga, finanšu, IT, publiskā sektora un farmācijas nozares projektu vadībā. Pieredze gūta tādos uzņēmumos un organizācijās kā Printify, Zalaris HR Services, Henkel Latvia, Parex/Citadele banka, Rīgas satiksme, Draugiem group, PM Academy, Dinex Latvia, Veselības ministrija, kur vadījis multi-funkcionālas un multi-kulturālas projektu un biznesa komandas.

Kā ārpakalpojuma projekta vadītājs vadījis Latvijas zāļu verifikācijas sistēmas ieviešanas projektu Latvijā, kas tika ieviests, balstoties uz EK deleģēto Regulu un Direktīvu pret viltotām zālēm legālā zāļu piegādes ķēdē. Tāpat arī vadījis kompleksus SAP HR pakalpojumu (algu aprēķini, laika uzskaites, finanšu vadība u.tml.) IT projektus Ziemeļeiropas valstu un Baltijas tirgiem. Kā ārpakalpojuma lektors izstrādājis un vadījis Risku vadības kursu RISEBA augstskolas maģistra studentiem.

Maģistra grāds projektu vadībā

Starptautiski sertificēts IPMA B līmeņa vecākais projekta vadītājs

IPMA sertifikācijas asesors B, C un D līmeņiem

Tēmas

Projektu vadība

Projektu vadības metodoloģijas/kultūras izstrāde uzņēmumiem

Projektu risku vadība

Jaunu produktu un pakalpojumu ieviešanas projektu vadīšana

Projekta komandu atlase, komunikācija

Projekta mērķu definēšana

Dizaina darbu izpildes vadība

Pēteris Rimšs par projektu vadības kultūru un sevis izaicināšanu | KLASTERTŌKS #9 Agnesi Rakovsku