Pēteris Rimšs

Pēteris Rimšs

Eksperts ar vairāk kā 15 gadu pieredzi mārketinga, IT, banku, publiskā sektora un farmācijas nozares projektu vadībā.

LinkedIn profils

 
novadīti kursi
 
apmācīti dalībnieki
 
novadītas mācību dienas

Tēmas

Projektu vadība

Projektu vadības metodoloģijas/kultūras izstrāde uzņēmumiem

Projektu risku vadība

Jaunu produktu un pakalpojumu ieviešanas projektu vadīšana

Projekta komandu atlase, komunikācija

Projekta mērķu definēšana

Dizaina darbu izpildes vadība