Projektu vadīšanas pamati

Arvien vairāk tādas biznesa aktivitātes kā jaunu produktu/pakalpojumu radīšana, inovāciju ieviešana, investīciju apgūšana un klientu apkalpošana tiek realizēta kā projekti. Praksē ir pierādījies, ka sekmīgu projektu realizācijai nepietiek tikai ar pareizi izveidotu plānu, saplānotiem resursiem un finansējumu.

Projektu vadītāji vai projektu vadītāju asistenti ar vai bez iepriekšējas pieredzes projektu vadībā

Programma

Ievads projektu vadībā:

 • Projektu vadīšanas vide un kultūra organizācijā
 • Projekta definēšana, dzīves cikls, etapi un procesi

Projekta uzsākšana:

 • Mērķa definēšana un rezultātu izvērtēšanas kritēriji
 • Ieinteresēto pušu vadība

Plānošanas procesi:

 • Projekta apjoms, laiks un izmaksas
 • Projekta plāna izstrāde un grafika sastādīšana
 • Risku izvērtēšana un vadība
 • Projekta slēgšana un veikuma analīze:
 • Projekta noslēguma aktivitātes
 • Atskaites par rezultātiem sagatavošana
 • Projekta vadītāja sociālās kompetences:
 • Projekta vadītāja profils
 • Komandas motivācija
 • Efektīva komunikācija
499 € + PVN
Dalības maksa
Slēgtais kurss Jūsu komandai no 10 cilvēkiem