Produktīva ražošanas vadīšana

Labākais, kas Latvijā pieejams ražošanas efektivitātes jomā. 
10 dienu sistemātiska mācību programma ražošanas uzņēmumu
dažāda līmeņa vadītājiem.

 
treneri - praktiķi no ražošanas nozares Latvijā
 
praktiskā darbnīca ražošanas uzņēmumā un pārmaiņu projekts
 
absolventi - ražošanas uzņēmumu vadītāji, kas augstu novērtējuši šīs mācības
Ražošanas uzņēmumu īpašniekiem un augstākā līmeņa vadītājiem
Ražošanas uzņēmumu dažāda līmeņa vadītājiem, kas ir iesaistīti lēmumu pieņemšanā

LEAN filozofija

TOC jeb ierobežojumu teorijas labākie rīki

Efektivitātes rīki un metodes

Pasaules labākā prakse

Mācību programma

Ražošanas plānošana un lēmumu pieņemšana

Agris Lapiņš
Agris Lapiņš

Vadības un finanšu jomu eksperts

Darbības plānošana un lēmumu pieņemšana ražošanas uzņēmumā

Biznesa simulācija DecisionBase™ palīdzēs darbiniekiem dziļāk izprast:

Uzņēmuma apakšstruktūru darbību kopumā

Stratēģisko un operatīvo plānošanu un vadīšanu

Konkurētspējas veidošanos un resursu ierobežojumus

Pieņemto lēmumu ietekmi uz biznesa rezultātiem īstermiņā un ilgtermiņā

Rezultātu atspoguļošanu finanšu dokumentos

Aldis Cimoška
Aldis Cimoška

Pieredzējis uzņēmumu vadītājs, ražotājs, LEAN eksperts

Ražošanas operāciju vadīšana

Operāciju vadības sistēma kopumā. Ražošanas procesu vadīšanas stratēģija. Operāciju snieguma vadīšana.
Procesa izveidošana. Procesa izkārtojums, plūsmas izveide – panākumu atslēga. Inovācija un dizains ražošanā (LEAN un AGILE atšķirīgais un vienojošais). Cilvēki un kompetenču vadība.
Izpilde. Plānošanas un kontroles būtība. Jaudu plānošanas pamatprincipi – panākumu atslēgas. Krājumu un piegādes ķēžu vadīšana.
Nepārtraukta sistēmas uzlabošana. Kvalitātes vadības sistēma. Risku vadība.

Sandra Liepa
Sandra Liepa

Personāla vadības, attīstības un atlases profesionāle

Darbinieku vadīšana nepārtrauktās uzlabošanas procesā

Vadītāju atbildība un pienākumi darbinieku vadīšanā 

Darbinieku motivācija 

Komunikācija ar darbinieku 

Atgriezeniskā saite un novērtējums – kopīgais un atšķirīgais

Inga Ozola
Inga Ozola

Dēvēta par LEAN jomas spridzekli Latvijā, Rimi Baltic loģistikas kvalitātes un servisa vadītāja

LEAN instrumenti produktivitātes uzlabošanai

LEAN vēsture, kultūra, filozofija un ieguvumi
Vizualizācija un tās nozīme
Zudumu identificēšana un novēršana
5S
SMED (ātrā pāreja)
Snieguma un sanāksmju vadības sistēma (Asaichi)
Cēloņu identificēšanas un analīzes metodes
Jidoka- iebūvētā kvalitāte
Poka-Yoke- kļūdu nepieļaušana 
Andon- vizuālās vadības instruments
Plūsmas vadības metodes (One Peace flow, Push vs Pull, Tact time, Kanban)

TOC | ierobežojumi

Georgijs Buklovskis
Georgijs Buklovskis

Atzītākais TOC (ierobežojumu teorijas) eksperts Baltijā, pieredzējis ražotājs

TOC pieeja gudrai ražošanas vadīšanai

Uzņēmuma mērķi. Mērķa definēšana un tā sasniegšanas nepieciešamie nosacījumi.
TOC (Ierobežojumu teorija) izmantošana – tiešais ceļš uz uzņēmuma mērķu sasniegšanu.
TOC un LEAN radoša mijiedarbība – TLS (TOC + LEAN + SixSigma).
Biznesa sistēma. Vienkāršībā. Plūsma. Sistēmas ierobežojums. TOC pieci fokusējušie soļi. Kā atrast un pārvarēt sistēmas ierobežojumu.
TOC Vadības lēmumu pieņemšanas tehnika.
Uzņēmumu mērījumu un kontroles sistēma, vērsta uz mērķa sasniegšanu.
TOC balstītās mūsdienu darbinieku motivācijas sistēmas izbūves principi.
TOC un LEAN ražošana. Praktiskās pielietošanas piemēri Latvijas uzņēmumos.

Inga Ozola
Inga Ozola

Dēvēta par LEAN jomas spridzekli Latvijā, Rimi Baltic loģistikas kvalitātes un servisa vadītāja

LEAN ieviešana un nepārtrauktās uzlabošanas process; izmaiņu vadīšana

LEAN ieviešanas programma:
Priekšnoteikumu radīšana.
Vispārējā diagnoze.
"Ātro uzvaru" projekti.
Iekšējie projekti (procesu/struktūrvienību sakārtošana uzņēmuma iekšienē).
Kaizen: komandas, principi, darba kārtība.
Ārējie projekti (klienti, piegādātāji).
Organizācijas kultūras maiņa.
Pārmaiņu vadība:
Pārmaiņu vadīšanai nepieciešamie priekšnosacījumi, ieteikumi.
Pārmaiņu aģents un tā loma.
Pārmaiņu emocionālais.
Pretestību līmeņi.

Praktiskās darbnīcas

Dalībnieku pieredzes apmaiņa | Pārmaiņu prezentācijas

Kādus uzlabojumus dalībniekiem mācību laikā ir izdevies realizēt, kādus rīkus pielietot un/ vai kas tiek plānots turpmāk? Mācību noslēgumā ½ diena paredzēta dalībnieku pieredzes apmaiņai, daloties ar to, ko paralēli mācībām ir izdevies jau ieviest vai kādas pārmaiņas tiek plānotas.

Dalībnieku pārmaiņu projektu prezentācijas, pasniedzēja un grupas biedru ieteikumi.

Treneri | Nozares praktiķi, kas dalīsies zināšanās

Inga Ozola
Inga Ozola

Dēvēta par LEAN jomas spridzekli Latvijā, Rimi Baltic loģistikas kvalitātes un servisa vadītāja

Georgijs Buklovskis
Georgijs Buklovskis

Atzītākais TOC (ierobežojumu teorijas) eksperts Baltijā, pieredzējis ražotājs

Aldis Cimoška
Aldis Cimoška

Pieredzējis uzņēmumu vadītājs, ražotājs, LEAN eksperts

Agris Lapiņš
Agris Lapiņš

Vadības un finanšu jomu eksperts

Sandra Liepa
Sandra Liepa

Personāla vadības, attīstības un atlases profesionāle

Ruslans Sosinovičs
Ruslans Sosinovičs

Biznesa efektivitātes asociācijas (BEA) Valdes loceklis, BEA sertificēts LEAN eksperts

Pieteikšanās

2590 € + PVN
Dalības maksa
Iekļauts | Pusdienas, kafijas pauzes, konsultācijas, materiāli
Slēgtais kurss Jūsu komandai no 10 cilvēkiem

Nevienam uzņēmumam izdzīvošana nav garantēta.
Ja mēs nemainīsimies, nepaaugstināsim sava darba efektivitāti, konkurētspēju, nebūsim gatavi nemitīgi mainīties, tad tam var būt nepatīkams rezultāts. Par šo tēmu ir jādomā ik dienu.
 

Georgijs Buklovskis, TOC eksperts, programmas pasniedzējs

Biežāk uzdotie jautājumi

Kas ir iekļauts cenā?

  • Dalība mācībās, materiāli drukātā un elektroniskā veidā, atbilstošas mācību telpas un aprīkojums, biznesa pusdienas, kafijas pauzes, kā arī iespēja iegūt sertifikātu.
  • Digitālais LinkedIn sertifikāts
  • Konsultēšanās ar ekspertiem mācību laikā
  • 2h individuālas konsultācijas meistardarba izstrādes atbalstam
  • Slēgta Whatsapp grupa pieredzes apmaiņai ar grupas biedriem
  • 1 pieredzes apmaiņas vizīte labās prakses uzņēmumā
  • Pieeja mācību e-videi un materiāliem elekroniski
  • Iespēja iesaistīties ekskluzīvā Biznesa Klases klubā - domubiedru grupā visiem KIC ilgtermiņa programmu absolventiem, līdzīgi domājošiem uzņēmējiem.

Kā notiek pieteikšanās process?

Vadītāju uzņemšana mācībās notiek visa gada garumā, gadā organizējot 1 - 3 mācību grupas, 10 - 14 vadītāju sastāvā.

  • Aicinām pieteikties laicīgi, lai garantētu savu vietu mācībās.
  • Pieteikšanās notiek KIC mājaslapā, telefoniski vai sazinoties ar savu klientu konsultantu

Vai mācības nodrošina sertifikātu?

Pēc vadītāju ilgtermiņa attīstības programmas absolvēšanas saņemsiet Latvijā vadošās mācību kompānijas Komercizglītības centrs sertifikātu.

Kā arī instrukciju mācību sertifikāta pievienošanai LinkedIn

Šī mācību programma tās satura un pasniedzēju - nozares ekspertu sastāva dēļ tiek neformālajā vidē dēvētas par ražošanas nozares standartu un ieguvušas atzinību ar savu kvalitātes latiņu ražotāju vidū.

5 vietas pieejamas | Pieteikšanās mācībām vēl
Rezervēt vietu tagad