Agris Lapiņš

Agris Lapiņš

CELEMI Decision Base simulācijas sertificēts konsultants, finanšu vadība, grāmatvedība.

LinkedIn profils

 
novadīti kursi
 
apmācīti dalībnieki
 
novadītas mācību dienas

Par treneri

Strādājis vadošos amatos uzņēmumos Biznesa inkubators MAGNUS Cēsīs un Uzņēmējdarbības atbalsta fonds. Ieguvis ievērojamu pieredzi daudzu uzņēmumu konsultēšanā finanšu, attīstības, stratēģijas, investīciju un menedžmenta jomās.

Treneris KIC programmā “Produktīva Ražošanas Vadīšana”.

Izglītība: MBA grāds (RSEBAA), menedžeru skolas Carl Duisberg Gesellschaft diploms (stažējies kompānijā Scientific Consulting GmbH (Vācija)), matemātikas pasniedzēja diploms (LU). 

Dalība asociācijās/biedrībās:
Norvēģijas-Latvijas profesionālā biznesa vadības maģistra (MBA) studiju programmas „Inovācijas un uzņēmējdarbība” padomes loceklis, Latvijas Riska kapitāla asociācijas LVCA biedrs, Atklātā sabiedriskā fonda Kultūras un izglītības fonda „Upe” dibinātājs.

ATSAUKSMES PAR TRENERI:

 • Savas jomas profesionālis, māk ieinteresēt klausītājus!
 • Ļoti noderīga programma, kas iemāca sadarboties un attīsta stratēģisko domāšanu. Ļauj iejusties uzņēmēja lomā un izprast uzņēmumu darbību.
 • Var redzēt uzņēmuma kopējo tēlu, kas liek vairāk saprast katras nodaļas darbību. (10)
 • Manuprāt, zināšanas, kuras ieguvu programmas laikā, būs nākotnē pielietojamas un ar programmas palīdzību pati sapratu uzņēmējdarbības procesu daudz labāk nekā ar grāmatu palīdzību. (10)
 • Naudas plūsma uzņēmuma ikdienā, struktūrvienību sabalansētības svarīgums.
 • Sapratu, kā jāveido ilgtermiņa stratēģija.
 • Labāk izpratu firmas domu gājienu. Kas būtu jāattīsta labāk un cik ātri.
 • Negaidīju to, ka tik daudz iegūtu no šādas spēles, bet beigās ieguvu ideju par maziem sīkumiem, ko es nebiju gaidījis, kā arī ļoti palīdzēja uzlabot savu stratēģisko domāšanu uz priekšu, kā arī to, ka vajag visu laiku būt gatavam kādam negadījumam.
 • Simulācija deva lielāku ieskatu par uzņēmuma naudas plūsmu. Tās saistību ar dažādu nodaļu darbību / bezdarbību.
 • Ieguvu sapratni par to, kā uzņēmums strādā kā veselums ar visām tajā iesaistītajām sfērām, to lomām veiksmīgas uzņēmējdarbības veidošanā.
 • Plānojot nākotni, ir arī jāpievērš uzmanība tekošai finanšu situācijai
 • Pārliecinājos, cik ļoti visas uzņēmuma nodaļas savā starpā saistītas un atkarīgas.
 • Bija pārsteigums, ka modelis var atbilst reālai situācijai.            
 • Izcils pasniedzējs!
 • Pasniegšanas veids ar praktisko darbību.
 • Pārdomāta un lietderīga programma. (10)
 • Pasniegšanas veids, praktiskas darbības ar naudas plūsmu. (10)                
 • Kopskats, taču tai pat laikā detaļas.
 • Galvenais ieguvums reāli spēles formā - tika apgūts uzņēmuma ražošanas attīstība un tā finanses. Vairāk izpratu uzņēmuma finanšu pusi, tā ietekmi ražošanā.
 • Savas jomas lietpratējs
 • Ļoti labi redzēju visus procesus no cita skatu punkta. (10)
 • Mācību viela tika pasniegta saistošā, strukturizētā veidā. Tika veiksmīgi pasniegti ražošanas un finanšu sasaiste uzņēmumā! (9)
 • Aizraujoša biznesa simulācijas spēle, kur pasniedzējs spēj labi izskaidrot notiekošos procesus.
 • Ieguvums ir tas, ka tagad spēju izvērtēt to situāciju, kā būtu, ja gribētu uzsākt savu biznesu, vai tas būtu izdevīgi pēc kāda laika un kādā veidā.
 • Galvenais ieguvumus, ka paskatījos no citas puses par ražošanu un attīstību. Vairāk saprotu, kā jūtas darba devējs, attīstot kādu noteiktu produktu.                             
 • Komandas darbs, savstarpējā komunikācija.
 • Svarīgi saklausīt komandas biedrus, pieņemt labākos lēmumus.
 • Iespēja paskatīties uz visu plašāk / globāli.
 • Pārbaudīju kļūdas teorijā, lai izvairītos no tām praksē.
 • Kaut kas nebijis un interesants.                                                                          
 • Neliels ieskats un simulācija uzņēmuma vadīšanā, stratēģijās. Finanšu plānošana uzņēmumā. Lietas, par kurām būtu nepieciešams domāt, lai virzītu uz attīstību.
 • Uzskatāmi parāda aptuveno uzņēmuma darbību un tajā notiekošos procesus, interesanti izspēlēt no sākuma līdz beigām, redzot situācijas izmaiņas.
 • Ļoti patika. Negaidīju, ka būs tik interesanti.            
 • Vislielākais ieguvums - sapratu, ka komandai ir vislielākā nozīme. Jāsadala pienākumus, jāprot atrast kompromisus. Labai stratēģijai arī obligāti jābūt.
 • Priekšstatu par stratēģijas izveidošanas svarīgumu. Sadarbības nozīmi. Radās priekšstats, cik sarežģīti var būt vadīt uzņēmumu.
 • Komandas sadarbība. Stratēģija. Krīzes situāciju risināšana. Finanšu plānošanas / uzskaites atkārtošana caur interesantu spēli.
 • Plānošanas iemaņas ilgtermiņā.
 • Komandas darbs, spēja virzīties uz nosprausto mērķi.
 • Ieguvums - prakse komercdarbības ikdienā. Teorija ne vienmēr saskan ar praksi.
 • Saprotu vairāk uzņēmumā, notikušās lietas, stratēģijas ietekmi uz rezultātu. Banka nav pirmā, pat trešā vai ceturtā pēc svarīguma uzņēmumā. Tirgus un konkurentu ietekme uz uzņēmuma stratēģiju, komandas darbs sarežģītās neparedzētās situācijās.                                
 • Stratēģiskā plānošana, iespēja ņemt dalību uzņēmuma menedžmenta lomās.
 • Mācība, cik grūti brīžiem ir sabalansēt dažādas uzņēmuma saimnieciskās darbības sastāvdaļas.
 • Ļoti labs profesionālis pasniedzējs! Divas dienas pagāja aizraujoši. Paldies.
 • Pozitīvā gaisotne, pat ja uzņēmums cieš neveiksmi.
 • Mācības caur praktisko spēli, kas veicina manu iesaistīšanos.
 • Interaktīva pieeja mācību procesam.
 • Cik saistošs un personīgi man noderīgs bija šis seminārs!
 • Pasniedzējs lielisks spēles vadītājs. Nebija garlaicīgi.
 • Uz šīs simulācijas spēles pamata ir gūtas ļoti labas iemaņas praktiskā uzņēmējdarbībā, jo tā lielā mērā ir ļoti tuvu reālai uzņēmējdarbībai.
 • Man ļoti patika mācības, ļoti interesantā ceļā atsvaidzināju zināšanas par uzņēmuma darbības pamatiem, kā ietekmē faktorings un pareizas laikā veiktas investīcijas.     
 • Izpratne par lēmumu pieņemšanas procesu uzņēmumā un pieņemto lēmumu sekām. Biju pārsteigta par to, kā spēle var aizraut.
 • Tāpat vienkāršā veidā salika pa plauktiem bilances veidošanās principus. Ļāva iejusties stratēģiskā plānošanā un lēmuma pieņemšanā.
 • It kā tikai spēle, taču tā ļāva apjaust savu un kolēģu potenciālu problēmsituāciju risināšanā - auglīgas sarunas.     
 • Galvenais ieguvums - šīs mācības deva iespēju paraudzīties uz uzņēmējdarbību no klienta puses, ilgtermiņa plānošana, bilances un Pza sastādīšana. Tie ir galvenie ieguvumi.
 • Lielāka sapratne par uzņēmumu problēmām un pieņemamajiem lēmumiem. 
 • Nozīme vienotai izpratnei par uzņēmuma attīstības stratēģiju. Laicīgi sākt ražot, tirgus un konkurences analīzes svarīgums. Komanda, lomas.
 • Sajusta biznesa cikla gaita no naudas caur ražošanu līdz naudai. "Fīlings" par visu nodaļu savstarpējās sadarbības svarīgumu. Dzīvē kļūdas var būt ļoti sāpīgas un dārgas. 
 • Komunikācija ar kolēģiem. Azarts izspēlējot uzņēmuma ciklus. Vēlreiz pārliecināties, ka uzņēmējdarbība nav vienkārša.              
 • Pilnveidoju izpratni par reālo naudas plūsmu uzņēmumā. Palīdzēja izveidot izpratni par to, kas uzņēmuma vadītājam jāņem vērā vadot uzņēmumu un pieņemot lēmumus. Vēl vairāk pārliecinājos, cik svarīga ir plānošana.
 • Uzskatāmi radās iespaids par uzņēmuma naudas plūsmu straujas izaugsmes gadījumā. Bija interesanti un pamācoši apskatīta investīciju naudas plūsma. Iespēja kļūdīties un vēlāk to izvērtēt.
 • Iespēja paskatīties uz uzņēmuma procesiem kopumā, arī no dažādiem skatu punktiem (lomām). Laiks pagāja ļoti ātri, jo bija interesanti.
 • Izcils pasniedzējs, kurš prot iesaistīt, izskaidrot un palīdzēt.
 • Ieteiktu attiecīgai auditorijai (konkrēto semināru)
 • Spēle ļoti tuvu reālai tirgus situācijai.                                                          
 • Iegūt pārskatu par uzņēmuma departamentu mijiedarbību. Pašam šobrīd esot par kopējo "savilcēju" kopā. Kā produktu attīstību saplānot ar mārketinga izdevumiem nākotnē.  
 • Ļoti pretīmnākošs un ļoti zinošs, kas spēja lieliski paskaidrot un ļoti interesantos veidos!
 • Man, kā jaunam vadītājam šī spēle lieliski iepazīstināja mani ar visām niansēm, pavēra plašāku redzesloku. Radās idejas, kā uzlabot rentabilitāti.                             
 • Sajutos direktora lomā. Priekš sevis iemācījos daudz.
 • Spēja prognozēt uzņēmuma peļņu / apgrozījumu konkrētajā gadā. Izvēlētās stratēģijas ietekme uz darbības rezultātiem. Mārketinga nozīme, pasūtījumu iegūšana.
 • Jūtama liela pieredze gan apmācībās, gan biznesa vidē.                       
 • Ļoti interesantas un augsta līmeņa apmācības.

Tēmas

Biznesa simulācijas spēle "Celemi Decision Base™"

Darbības plānošana un lēmumu pieņemšana ražošanas uzņēmumā

Finanšu vadība

Grāmatvedība vadītājiem