Grafoloģija erudīcijai un saliedēšanai

Mēs esam dažādi un uzsākot darba gaitas, nākas pielāgoties videi, kolēģiem, klientiem. Tas nemaz nav 
viegli. Jo izprast apkārtējo cilvēku raksturus, uzvedības īpatnības var būt diezgan grūti, tas var veicināt 
apjukumu, papildus stresu, grūtāk koncentrēties, dažkārt pat nevajadzīgu aizvainojuma sajūtu, pat zaudēt 
ticību saviem spēkiem.

Iedomājies cik labi būtu, ja varētu viegli izprast apkārtējos un sevi tai skaitā. Saprast stiprās īpašības un 
arī vājās, kuras būtu vērts attīstīt. Kā mazināt stresu, tikt galā ar trauksmēm, nemieru, uzlabot laika 
plānošanu, izvairīties no prokrastinācijas?

Mēs piedāvājam komandas saliedēšanai un izglītošanai piemērotas lekcijas, kur varēsiet izprast labāk 
sevi, savus kolēģus, iegūt vērtīgas tehnikas arī ikdienā – gan komunikācijai, gan attiecību veidošanai ar 
apkārtējiem, gan arī sava iekšējā emocionālā komforta stiprināšanai.

Sesiju tēmu piemēri

Rokraksti, paraksti un cilvēks! (lekcijas laikā uzzināsi ko rokraksts spēj atainot par pašu 
rakstītāju, ar ko atšķiras godprātīga cilvēka rokraksts no krāpnieka, kāpēc rokraksts mums ikdienā mainās 
un kāda tam nozīme, kāds ir labs paraksts un kāpēc ir vērts piedomāt pie sava paraksta apzinīgas izveides, 
klausītajiem būs iespēja arī pašiem ielūkoties savos burtos un uzzināt savas spēcīgākās rakstura iezīmes).

Prokrastinācija, slinkums, ego, bailes. Jeb kā izdarīt vairāk un labāk! (lekcija vērsta 
uz sevis izprašanu, savu spēju robežu apzināšanos, prasmi pārvaldīt emocijas, izprast savas bailes un 
daudz praktisku tehniku – kā sevi padarīt produktīvāku).

Esi sava laika pavēlnieks. (Lekcijā tiek izskatītas situācijas, kas parasti traucē labam laika 
menedžmentam savā ikdienā, sniegti praktiskas tehnikas kā uzlabot savu ikdienu).

Manipulācija. Atpazīt un atvairīt. (Lekcijā daudz piemēru kāpēc mēs manipulējam, kas vispār ir 
manipulācija, kā to pārstāt savā ikdienā pielietot pašiem un kā atpazīt citu komunikācijā un tai 
nepakļauties).

Stresa pārvaldība. Izdegšana. Emocionālais pārgurums. (Lekcija pamatā vērsta uz to –
kā iemācīties sevī atpazīt stresa klātbūtni, kā veidot savu ikdienu, lai stresa ietekme tiktu maksimāli 
mazināta ikdienā, sniegta izpratne kas ir izdegšana, kas to veicina, kā novērst izdegšanu, kur gūt spēku un 
enerģiju).

Neverbālā valoda – žesti, mīmika, acis, balss tembrs, elpošana, ārējais izskats, 
kustības.
 (lekcijas nosaukums jau pasaka visu – tā būs par to, kā nolasīt cilvēku bez verbālas 
komunikācijas).

Krīzes pārrunu vadīšana (Lekcijas laikā tiks salikts pa soļiem kā veidot efektīvu sarunas modeli, lai 
spētu atrast vienošanos gan ar teroristu, gan emociju pārņemtu dzīvesbiedru, lektore dalīsies ar piemēriem 
no savas pieredzes kriminālpsiholoģijā un klausītājiem būs iespēja iejusties arī izmeklētāju ādā, mēģinot 
risināt dažādas mīklas).

Lekciju norise un apraksts

Ilgums: 120 minūtes
Mērķis: Veidot izpratni par agresijas veidošanos cilvēka personībā, tās novēršanu un prasmi savlaicīgi novērst konfliktus, izprotot tā pamata cēloņus.
Lekcijas uzbūve: Teorija, praktiskie uzdevumi grupās, praktiskie piemēri

Lekcijas apraksts:

  • Kas ir agresija, kā tā veidojas, cik ilgā laikā persona no mierīga stāvokļa var pāriet uz agresīvu rīcību;
  • Impulsīvā agresivitāte – atpazīt un novērst;
  • Pasīvā agresivitāte – atpazīst, neizprovocēt;
  • Kad tiek plānots uzbrukums? Atpazīt pazīmes – mazināt iespējamos riskus;
  • Neveiksmīgs flirts vai seksuāla rakstura uzmākšanās?
  • Ar seksualitāti saistīti uzbrukumi (verbāli un fiziski) – atpazīt un novērst;
  • Verbāla agresija – atpazīt un novērst;
  • Kā domā un rīkojas upuris un kā domā un rīkojas varmāka;
  • Komunikācija, kas izraisa pārpratumus un veicina agresiju.
Anita Millere
Anita Millere

Dsc. clinical neuropsychology, Dsc. Forensic/Legal psychology. Grafoloģe, neiropsiholoģe, kriminālpsiholoģe, 20 gadu pieredze Oxford, UK un Šveicē​

Pieteikšanās

Slēgtais kurss Jūsu komandai no 10 cilvēkiem