Projektu vadīšanas meistarklase

10., 11., 12., 17. un 18. oktobris (9.00-17.00, klātienē)
28., 29., 30.novembris un 5. un 6.decembris (9.00-17.00, klātienē)

1380 EUR + PVN Pieejams ERAF līdzfinansējums 30 - 70 % apjomā

Projektu un procesu vadība piedzīvo savu slavas laiku. Bet lielākā daļa no mums ikdienā vada projektus intuitīvi, nevis stratēģiski. Cik efektīvi tas ir? Izpratni un praktiskas metodes, kā vadīt projektus starptautiskā līmenī, iespējams iegūt, mācoties ar pasaules klases projektu vadības ekspertu Ivaru Ruņģi.
 

Galvenās tēmas

IPMA sertifikācijas process

Projektu vadības esence

Prakse un rīki

 
dienas
 
absolventi
 
Valstīs atzīta un novērtēta sertifikācija

PROGRAMMA

  • IPMA Sertifikācijas process un sagatavošanās tam.*
  • Sertifikācijas process un kandidātu vērtēšanas sistēmas apskats. Sertifikācijas līmeņi un nepieciešamie kritēriji. Kompetences jēdziens un attīstības iespējas. IPMA kompetenču vadlīniju 4.0 versijas struktūra un jomas. Sertifikācijai nepieciešamā dokumentācija. Projekta izvēle projekta ziņojuma sastādīšanai.
  • Konteksts un projekta vide (perspektīva). Stratēģija. Pārvaldība, struktūras un procesi. Atbilstība, standarti un regulas. Neformālā vara un interese. Kultūra un vērtības.Projektu vadītāja personiskās un sociālās kompetences. Pašanalīze un paškontrole. Personiskais godīgums un uzticamība. Personiskā komunikācija. Attiecības un iesaiste. Līderība. Komandas vadīšana. Konflikti un krīzes. Attapība / atjautība. Sarunas un konsultācijas. Orientācija un rezultātu.
  • Praktiskās kompetences
  • Projekta dizains un definēšana. Prasības un nodevumi. Apjoms un laiks. Organizācija un informācija. Kvalitāte. Finanses. Resursi. Iepirkumi. Plānošana un kontrole. Riski un iespējas. Iesaistītās puses. Izmaiņas un transformācija.
  • Iegūto zināšanu un prasmju nostiprināšana
  • Sertifikācijas rakstiskais eksāmens mini versijā. Dalībnieki raksta rakstisko pārbaudes darbu, pasniedzējs tos pārbauda un labo, kā arī izskaidro dalībniekiem vājos punktus.
  • Projekta darbnīca - praktiska projekta realizācija. Mācību dalībnieki tiek sadalīti grupās pa 3-5 dalībniekiem. Grupa risina reāla projekta gadījumu un mēģina realizēt projektu, kuram ir pārtērēts budžets un termiņi. Mācību noslēgums.
Ivars Ruņģis
Ivars Ruņģis

Starptautiska līmeņa projektu vadības eksperts. Sertificēts projektu direktors (IPMA A līmenis).

Uzņēmumi, kas piedalījušies mācībās:

Projektu vadītāji ar dažādu pieredzi, kuriem ir svarīgi attīstīt savas profesionālās un personiskās kompetences, apgūt starptautiski atzītu projektu vadības metodoloģiju.
Profesionālie projektu vadītāji, kas vēlas sagatavoties IPMA sertifikācijai.
 
Vadītāji, kas vēlas niansētas projektu vadības prasmes no teorijas līdz praksei

Dalības maksa

1380 EUR + PVN
Pamatcena
Pieejams ERAF līdzfinansējums 30 - 70 % apjomā

Biežāk uzdotie jautājumi

Vai kurss piemērots arī Agile piekritējiem?

Ja esat Agile piekritēji un izmantojat Scrum pieeju savā ikdienā, joprojām svarīgi ir motivēt komandu, panākt vēlamo rezultātu izpildi laikā, pārraudzīt finanses un komunicēt ar iesaistītajām pusēm. Pat Scrum 2 nedēļu cikls sevī slēpj waterfall pieejas elementus un posmus, kuri ir jāspēj pārvaldīt, lai realizētu projektu veiksmīgi.

Kā IPMA atšķiras no PMP sertifikāta?

IPMA ir vairāk izprotama un pielāgota sertifikācija tieši Eiropas tirgum. IPMA tika radīta Eiropas valstīs, balstoties uz Eiropas valstu pieredzi un specifiku. PMP turpretī tika radīta un vairāk izmanto tieši Amerikā, kur projektu vadības kultūra atšķiras. Viens no lielākajiem argumentiem, kāpēc KIC Projektu Vadīšanas Meistarklases kursu balstām tieši tajā ir tas, ka IPMA standarts un pieeja balstās nevis tikai specifiskas metodes apguvē, bet daudz plašāk - projekta vadītāja kompetenču skatījumā. Papildus priekšrocība, ka atšķirībā no citu sertifikāciju pieejām, zināšanu pārbaudei izmanto tikai rakstisku eksāmenu, turpretī IPMA nodrošina gan rakstisku eksāmenu, gan praktisku darbu grupās pārbaudi, gan arī individuālas intervijas ar potenciālajiem kandidātiem.

IPMA kā bāze Projektu vadīšanas meistarklases kursam izvēlēta arī balstoties uz augstākā līmeņa profesionāļiem, kas pieejami apmācību veidošanai tieši Latvijijas tirgum, latviešu valodā. Šīs sertifikācijas augstākā līmeņa praktiķis KIC treneris - Ivars Ruņģis specializējas tieši IPMA apmācībās. Līdzvērtīgs pasniedzējs citā projektu vadības sertifikācijas virzienā Latvijā nav pieejams.

 

Ieplāno laiku attīstībai! Līdz mācībām:
Rezervēt vietu