Laika plānošana | Sistēma. Prioritizācija. Motivācija.

Laiks + motivācija. Praktiski izmēģinātas ikdienā pielietojamās efektīva laika plānošanas metodes, kas ceļ produktivitāti un motivē, palīdz veidot līdzsvaru dzīvē. Viens no jaudīgākajiem kursiem šajā jomā.

Laika plānošanas, motivācijas un pašdisciplīnas loma produktivitātes celšanā.

Prasmes plānot dienu, nedēļu un veidot ilgtermiņa plānus, lai iegūtu brīvo laiku un samazinātu stresu.

Spēja noteikt mērķus, uzdevumus un plānot laiku stratēģiski.

Efektīvākas fokusēšanās, prioritizēšanas un lēmumu pieņemšanas prasmes

PROGRAMMA

​​​​​Laika pārvaldība atbilstoši savām izvēlēm un iespējām

 • Kalendārs un uzdevumi.
 • Projekti, atbildības, mērķi.
 • Vīzija, Pamatmērķis un principi.
 • Kontroles cikls: fiksēšana, sistematizēšana, organizēšana, atreaģēšana, iesaistīšanās.

Darba vides organizēšana, laika plānošana

 • Uzticama sistēma.
 • Uzdevumu pārvaldīšanas rīki: Notes, Teamwork, Asana u.c.
 • Darīt, nedarīt, atlikt, deleģēt.
 • Kā sasniegt mērķi?

Prioritizācija

 • Pareto princips.
 • Eizenhauera matrica
 • Pomodoro un citas tehnikas, fokusēšanās nozīme.
 • 2 minūšu likums, Parkinsona likums, “Just Decide Now” tehnika.
 • Kas ir mans brīvais laiks?

Motivācija

 • Kā motivēt sevi un turpināt darbu līdz sasniegtam rezultātam?
 • Kādi ir galvenie prokrastinācijas iemesli? Kā to novērst?
 • Paradumu spēks, apzinātās kompetences modelis.
 • Līdzsvars dzīvē, “flow” modelis.
 • Atgriezeniskā saite par  mācību ieguvumiem un turpmākajiem mērķiem.

Laika pārvaldība atbilstoši savām izvēlēm un iespējām. Praktiskais darbs.

Reinis Druvietis
Reinis Druvietis

Vadītājs, producents un radoša personība, kas 20 gadu laikā ir guvis vadības pieredzi, īstenojot nacionāla un starptautiska mēroga projektus kultūras, IT un radošo industriju jomās.

Profesionālim, kurš
vēlas uzlabot savas laika plānošanas prasmes,
paaugstināt produktivitāti lielāku mērķu
sasniegšanai un uzlabot dzīves līdzsvaru.
Vadītājam, kurš
vēlas uzlabot dzīves līdzsvaru,
palīdzēt darbiniekiem labāk plānot laiku
Uzņēmējam, kurš
vēlas paaugstināt savu un uzņēmuma produktivitāti
275 € + PVN
Pamatcena | Klātiene
Iekļautas pusdienas un kafijas pauzes
Slēgtais kurss Jūsu komandai no 10 cilvēkiem
Individuālas konsultācijas
Līdz mācību sākumam
Rezervēt vietu