Agris Grava

Pārdošanas, vadīšanas, profesionālās un personīgās izaugsmes eksperts kopš 1997. gada

Inga Ozola

LEAN un kvalitātes vadības eksperte kopš 2001. gada

Ina Balamovska

Prezentācijas prasmju, mediju treniņa, komunikācijas un lietišķās etiķetes eksperte kopš 1995. gada

Anita Gaile

Personāla vadības un pārmaiņu vadības eksperte kopš 2003. gada

Edmunds Apsalons

Argumentācijas, konstruktīvas domāšanas un komunikācijas eksperts ar ilggadēju pieredzi uzņēmējdarbībā

Māris Millers

Uzņēmumu stratēģijas, pārmaiņu projektu vadības un biznesa attīstības eksperts kopš 2006. gada

Jana Strogonova

Līderības, personāla attīstības un motivācijas eksperte kopš 1999. gada, stratēģijas attīstības un ieviešanas eksperte kopš 2006. gada

Jānis Caune

Stratēģiskās vadības un pārmaiņu vadīšanas eksperts kopš 1998. gada

Ivars Ruņģis

Projektu, procesu un projektu portfeļu vadības eksperts kopš 1998. gada

VISI TRENERI