Mērķauditorija

  • Projektu vadītāji ar dažādu pieredzi, kuriem ir svarīgi attīstīt savas profesionālās un personiskās kompetences, apgūt starptautiski atzītu projektu vadības metodoloģiju.
  • Profesionālie projektu vadītāji, kas vēlas sagatavoties IPMA sertifikācijai.

Ja esat Agile piekritēji un izmantojat Scrum pieeju savā ikdienā, joprojām svarīgi ir motivēt komandu, panākt vēlamo rezultātu izpildi laikā, pārraudzīt finanses un komunicēt ar iesaistītajām pusēm. Pat Scrum 2 nedēļu cikls sevī slēpj waterfall pieejas elementus un posmus, kuri ir jāspēj pārvaldīt, lai realizētu projektu veiksmīgi.

Programmas mērķi


• Sniegt dalībniekiem visaptverošas zināšanas projektu vadīšanā
• Iedot dalībniekiem darba rīkus un metodes efektīvai projekta izveidei, uzsākšanai, organizēšanai un pabeigšanai
• Sagatavot projektu vadītājus sekmīgai IPMA sertifikācijas eksāmena nokārtošanai.

 

Ieguvumi


• Īsā laikā un koncentrētā veidā tiek apskatīti visi ar projektu vadību saistītie aspekti.
• Kursā apgūstamās zināšanas tiek pastiprinātas ar praktiskiem uzdevumiem un reāliem piemēriem.
• Dalībnieki tiek sagatavoti starptautiskai IPMA sertifikācijai. IPMA projektu vadītāja sertifikāts sniedz ievērojamas priekšrocības darba meklētāju tirgū gan Latvijā, gan pasaulē. Sertifikāts ir neapšaubāms pierādījums Jūsu kopējam zināšanu un pieredzes līmenim.
• Pēdējā laikā arvien biežāk sertificēts projektu vadītājs ir viena no prasībām izsludinātos iepirkumos, līdz ar ko kļūst par uzņēmuma nepieciešamību.
• Kursu vada pieredzējis pasniedzējs un projektu vadīšanas praktiķis ar 16 gadu pieredzi projektu un projektu portfeļa vadīšanā. Pasniedzējs ir piedalījies IPMA sertifikācijas sistēmas izveidē un ieviešanā Latvijā.

 

Dalībnieku atsauksmes no iepriekšējiem kursiem:


• Ieguvu motivāciju, jaunu skatu un komunikācijas nozīmību, projektu vadīšanas teoriju, ko līdz šim nezināju. Galvenais ieguvums, ka kursā tiek pasniegts praktiski - kā zināšanas pielietot.
• Ļoti labi tika papildinātas esošās zināšanas, kā arī iegūtas papildus zināšanas - plašāks redzējums, dziļāka izpratne.
• Projekta vadības zināšanu papildināšana, sadarbība ar grupas biedriem.
• Projekta plānošana, risku analīze un pielietojums. Sistemātiska pieeja, konstruktīva izpratne.
• Praktiski piemēri, spēles, pārliecība, ka "tā" var darīt.
• Ļoti palīdzēja pasniedzēja piemēri no reālās dzīves, bija ļoti iedvesmojoši.

 

Programma

 

Mācību metodes un process


Mācībās uzsvars tiek likts tieši uz zināšanu apgūšanu, izmantojot praktiskos uzdevumus gan grupās, gan individuālos, kā arī veidojot diskusiju ar mācību dalībniekiem, kuras laikā tiek sastādīts kopējs viedoklis un izpratne par vienu vai otru teorētisko aspektu. Tāpat mācību dalībnieki saņem atgriezenisko saiti no pasniedzēja un citiem dalībniekiem.
Kursa dalībnieki iziet cauri visām projekta attīstības fāzēm: no projekta uzsākšanas līdz tā pabeigšanai. Dalībnieki identificē mērķus, analizē projekta vidi, veido komandas, plāno un seko līdzi procesiem, laika grafikam, resursiem un izmaksām, kā arī nosaka nepieciešamās finansiālās prasības, dokumentāciju un informāciju. Mācību laikā dalībnieki tiek sadalīti grupas, kurām ir nepieciešams kontrolēt projekta gaitu, ieviest izmaiņas un panākt vienošanos, strādāt dinamiski komandā un vadīt dažādus sociālos faktorus. Kursa laikā dalībnieki apgūst praktisko projektu vadīšanu, balstoties uz reāla projekta piemēra.

 

Cena

1 200.00 EUR + PVN
*IKT nozares uzņēmumiem pieejams ESF līdzfinansējums mācībām šajā grupā un sertifikācijai. Kursa tēma: Projektu vadīšana (sagatavošanas kurss IPMA sertifikācijai un sertifikācija) * Kursa dalībnieki tiek sagatavoti IPMA sertifikācijai. Dalības maksā nav iekļauta IPMA sertifikācija un tās maksa. IPMA sertifikācijas cenas skatīt: http://lnpva.lv/sertifikavija/cenradis