Ražotnes funkcionālā diagnostika. Uzņēmuma audits

Biznesa vides apstākļi mainās ļoti strauji, pieprasot spēju ātri pielāgoties un mainīt ierasto lietu kārtību. Tas prasa starpnozaru kompetenci un labāko prakšu pārnesi uz ražošanas procesu.

 

Mērķis ir uzņēmumiem vairāk izmantot savus, esošos resursus, ar esošajām iekārtām. Neinvestējot jaunās iekārtās, uzlabot ražošanas sniegumu, efektīvāk organizēt un vadīt darba izpildes laiku, saražot vairāk, lai neiestrēgst pasūtījumu apjoms, uzlabot cilvēkresursu pārvaldību, plānošanu, organizāciju. Iegūt precīzi mērķētus risinājumus.

Funkcionālās diagnostika

1. Ražotnes veiktspējas parametru analīze:

 • Uzņēmuma mērķi;
 • Struktūra un darba grafiki;
 • Ražošanas jauda un caurlaidība pa cehiem, produktu veidiem;
 • Pieejamie dati par dīkstāvi, brāķiem, maiņu noslodzi.

2. Tikšanās ražotnē ar ražošanas nodrošināšanas 3-5 KEY darbiniekiem:

 • Ražošanas vadītājs;
 • Ražošanas plānošana;
 • Operatīvā darba organizētājs;
 • Loģistika vai klientu pasūtījumi – pārdošana.

3. Ražotnes iepazīšana ar ražošanas procesiem uz vietas cehos. Sākot ar izejmateriālu pieņemšanu līdz gatavās produkcijas noliktavai.


4. Ražotnes darba procesa izpēte bez ražošanas vadītāja, efektivitātes metožu realizācija faktiskā realizācija ražošanas procesā – darba procesa organizēšana, tehnoloģiskās procesa zudumu novērtējums, darba drošības, kvalitātes kontrole, dīkstāves, ierobežojošie resursi, vadoties pēc dažādu LEAN metodēm, piem. 5S, JIT, vērtības plūsma, KANBAN.

 

Audita rezultāts

Secinājumi par efektivitātes metožu darbību ražotnē un darbību ierobežojošie faktoru apskate
Darba organizatoriskā procesa ietekme uz produktivitāti
Pilnveides iespējām noteiktos ražošanas procesos
Efektivitātes metožu ieviešanas lietderība noteiktos ražošanas posmos

Auditā tiks veikta funkcionālā diagnostika, ražotnē, vadības un ražošanas komandai biznesa trenera, LEAN un ražošanas efektivitātes ekspertu vadībā. 

Treneri | Nozares praktiķi, kas dalīsies zināšanās

Dāvis Šnikvalds
Dāvis Šnikvalds

Uz pieprasījumu balstītas ražošanas plānotājs, DDMRP metodes eksperts

Inga Ozola
Inga Ozola

Dēvēta par LEAN jomas spridzekli Latvijā, Rimi Baltic loģistikas kvalitātes un servisa vadītāja

Ruslans Sosinovičs
Ruslans Sosinovičs

Biznesa efektivitātes asociācijas (BEA) Valdes loceklis, BEA sertificēts LEAN eksperts

Georgijs Buklovskis
Georgijs Buklovskis

Atzītākais TOC (ierobežojumu teorijas) eksperts Baltijā, pieredzējis ražotājs

Ražošanas uzņēmuma diagnostikas un audita procesa apraksts

Solis 1 
Pirmreizēja trenera tikšanās ar uzņēmuma pārstāvjiem.

 • Uzņēmuma situācijas apraksts, sasniedzamie mērķi, būtiskāko problēmu situāciju definēšana/pārrunāšana.

Solis 2

 • KIC trenera vizīte ražotnē.

Solis 3

 • Detalizēta aktivitāšu plāna (action plan) prezentācija uzņēmuma pārstāvjiem ar paredzamiem, datos balstītiem ieguvumiem un uzlabojumiem.

Solis 4

 • KIC trenera atbalsts uzņēmuma pārstāvjiem realizējot aktivitāšu plānā minētos pasākumus mērķu sasniegšanai, ar regularitāti 2 - 3 reizes mēnesi vai atsevišķi vienojoties. 

Pieteikšanās

Vēlos auditu savā uzņēmumā
Vēlos konsultāciju savam uzņēmumam