Strādāt gudri jeb LEAN metodes praksē

Inga Ozola, KIC trenere - LEAN un kvalitātes vadības eksperte


LEAN jeb taupīgā vadīšana iespējams ir tā maģiskā formula, ko meklē ikviens vadītājs - radīt lielāku vērtību izmantojot pēc iespējas mazāk resursu ir filozofija. Inga Ozola blogā par to, kas ir LEAN, viņas izmantotās metodes un to sekmes.

Kādas aktivitātes, metodes, instrumentus uzņēmumi un A/S Aldaris liek lietā, lai veicinātu uzņēmuma efektivitāti?

Uzņēmuma efektivitātes paaugstināšanai mēs esam izmantojuši LEAN metodes un rīkus. LEAN tas ir veids, kā strādāt ar mērķi efektīvi un efektīgi izmantot resursus. LEAN pamatā ir noteiktu metožu izmantošana, lai likvidētu nelietderīgas darbības un zudumus ražošanā.

LEAN galvenās metodes (nosaukumi ir pārņemti no japāņu un angļu valodām):

  • 5S – drošas, produktīvas un pārskatāmas darba telpas iekārtošana. Tā mērķis ir atrast visiem instrumentiem noteiktu vietu. Regulāri uzturēt tīrību iekārtās, darbnīcās, nodrošināt, lai darba vietās ir tikai pats nepieciešamākais.
  • SMED – pildīšanas līniju dīkstāvju samazināšana. Tā mērķis ir atrast, ieviest un pilnveidot ātrāko, drošāko un ērtāko veidu, lai pārietu no viena formāta uz otru. Vizuāli to attēlot procedūrās un aprakstīt instrukcijās.
  • PDCA - radušos darba problēmu ātra risināšana komandā. Tā mērķis ir ar apmācītas komandas darbu un labu komunikāciju, pēc iespējas ātrāk atrisināt dīkstāvi un problēmas, atklājot un novēršot to cēloni.
  • TPM - sistemātiska un uzlabota iekārtu tīrīšana un eļļošana. Tā mērķis ir nodrošināt, lai katra procesa iekārta vienmēr var darīt to, kas no tās tiek prasīts, un nodrošināt ražošanas procesu bez pārtraukumiem.
  • Kanban – rīks materiālu atlikumu kontrolei un samazināšanai. Materiāli vai detaļas tiek atzīmēti kartē, ar kuras palīdzību lietotājs tiek informēts par pašreizējo daudzumu, kā arī nepieciešamību to papildināt.
  • KAIZEN - procesu uzlabošanas projekts – noteikta sistēma, kādā darbinieki tiek iedrošināti sniegt idejas un priekšlikumus, un piedalīties darba procesu uzlabošanas aktivitātēs.

Aldarī mēs izmantojām vairākus no šīm nosauktajām metodēm: 5S, SMED, PDCA, Kanban un KAIZEN. Vislabākos rezultātus mums ir izdevies iegūt, ieviešot 5S (visām lietām ir apzīmēta vieta, tas uzlabo higiēnas stāvokli ražošanā un samazinās patērētais laiks meklējot kādu lietu), Kanban (laboratorijā izmantojam krāsu kodu, lai noteiktu, kad nepieciešams pasūtīt jaunus reaģentus) un KAIZEN (iesaistot darbiniekus, uzlabota produktu kvalitāte, efektivitāte un darba drošība).

Kādus rezultātus Aldaris ir sasniedzis, kā palielinājis efektivitāti pēdējo gadu laikā? Kādas ir tuvākās/tālākās nākotnes ieceres efektivitātes palielināšanā?

Ieviešot LEAN pamatprincipus, esam ieguvuši sakārtotu un drošu darba vidi (5S marķējumi), palielinājusies uzņēmuma efektivitāte – minimizētas liekās darbības, kas bija, piemēram, veicot pildīšanas līnijas pārregulēšanu uz cita pudeļu formāta pildīšanu (esam ieguvuši papildus pildīšanas laiku). Tāpat esam samazinājuši patērēto materiālu daudzumu, kā arī esam ieviesuši standartizētu pieeju problēmu risināšanai izmantojot “zivs asaku” un PDCA.

Turpmākajā laikā plānojam izmantot LEAN metodes, lai turpinātu sakārtot ne tikai mūsu apkārtējo darba vidi, bet arī mūsu elektronisko datu glabātuvi, lai varētu efektīvāk strādātu ar datu apstrādi. 

Vai uzņēmuma darbinieki apmeklē dažādas apmācības - kursus un seminārus - par efektivitātes palielināšanu, piemēram, LEAN? Ko šādas mācības ir devušas?

Jā, šādas apmācības notiek. Ar teoriju, praktiskām un vizuālām metodēm darbinieki iegūst zināšanas, kā LEAN metodes ieviest un uzturēt savā darba vietā, lai radītu drošu, efektīvu darba vidi un izdarītu vairāk ar tiem pašiem resursiem, strādājot gudrāk.

Šīs apmācības noder gan jaunpienācējiem kolektīvā, gan “vecajiem” darbiniekiem, lai paskatītos uz savu darba vietu ar kritisku aci un saprastu vai šo darbu veicam efektīvi un vai to ir iespējams veikt labāk. Interesanti, ka daudzi kolēģi iegūtās zināšanas izmanto savas apkārtējās vides sakārtošanā ne tikai darba vietā, bet arī mājās. Viens no KIC ekspertiem Aldis Cimoška stāsta fantastisku stāstu, kā pēc LEAN principiem iespejams sakārtot sievas skapi - drēbes jāsakarina visas vienā virzienā un ikreiz, kad kāda tiek uzvilkta, jāieliek skapī pretējā virzienā, tā gada laikā var redzēt, kuras patiešām esi kaut vienu reizi uzvilcis ( un pēc teorijas- no pārējām atbrīvoties).

Savukārt iekšēji LEAN apmacības ar praktisku pārkārtošanos organizē arī KIC treneri. Viena no vērtīgākajām lietām ir tā saucamais LEAN audits, kas mums ir sava veida ekskluzīva iespēja pirms mācībām izpētīt ražotni un saprast, kas ir labi un kas būtu jāpilnveido.


PIETEIKT vizīti vai LEAN auditu uzņēmumā.