Dažas svarīgas lietas krīzes laikā / Ingas Ozolas LEAN padomi

Inga Ozola

KIC eksperte, Produktīva Ražošanas Vadīšana LEAN biznesa trenere, RIMI Baltic loģistikas kvalitātes un servisa vadītāja

Dažas svarīgas lietas, ko der atcerēties krīzes laikā:

 • Svarīgi, kas ir mūsu klienti un ko viņi no mums sagaida. Ja mūsu pašreizējo klientu krīze ir “noslaucījusi” no tirgus…? Ko tad? Jauni klienti, jauni produkti? Spēja pielāgoties un būt elastīgiem. Svarīgi meklēt risinājumus. Īstenībā to ļoti labi redzam šajā laikā, kad daudzi restorāni pāriet uz attālinātu piegādi, tie, kas audzēja zaļumus restorānu vajadzībām, piedāvā to jebkuram klientam – mums visiem.
 • Nevilcinieties, pieņemot lēmumu. Krīzes apstākļos lēmumus nedrīkst pieņemt nedēļām ilgi. Darbiniekiem ir ļoti svarīgi, ka vadītājs pieņem skaidrus, saprotamus un ātrus lēmumus. Esam pieņēmuši lēmumu – ejam un darām!
 • Negaidiet no personāla pilnīgu atbalstu efektivitātes metožu ieviešanai. Parasti, lai iesaistītu darbiniekus ieviešanas procesā, pārvarētu bailes no pārmaiņām, pārliecinātu un ieinteresētu darbu “jaunā veidā”, aizņem ļoti ilgu laiku un tam tiek veltīts ļoti daudz resursu. Krīzes laikā efektivitātes metožu ieviešana būs jāīsteno pret vairuma darbinieku vēlmēm. Pārliecināšanai vienkārši nav laika.
 • Grūtos laikos, kad no dažiem darbiniekiem nākas atvadīties, ir īpaši svarīgi noteikt uzņēmuma darbinieku “zelta kodolu”, uz kuriem paļauties krīzes laikā. Šie cilvēki uzlabos procesus, saglabās un attīstīs zināšanas, prasmes, izveidos jaunu korporatīvo kultūru. Šie paši cilvēki, kad pienāks laiks, varēs ātri pārstrukturēties tirgus izaugsmes apstākļos, iemācīt jaunieņemtajam personālam strādāt atbilstoši standartiem, pareizai attieksmei pret darbu, kā arī būs jūsu ražošanas sistēmas un korporatīvās kultūras nesēji. Lai identificētu šādus cilvēkus, jums būs nepieciešama personāla kompetences matrica, kā arī motivācijas sistēma. Neatbrīvojiet darbiniekus, ja vien tas nav “dzīves” vai “nāves” jautājums. Protams, mums ir jāizvēlas starp izdzīvošanu, samazināšanu līdz nepieciešamajam minimālajam apmēram vai nomiršanu, saglabājot visus pieejamos resursus. Te nebūs vienas konkrētas receptes.
 • Neplānojiet ieviest visas efektivitātes metodes visos procesos vienlaicīgi. Metožu īstenošanai vajadzētu būt ar skaidri ierobežotu darbības jomu – finansiālu, organizatorisku.
 • Nepazeminiet kvalitātes/darba standartus. Ja varat saražot 100 produktu stundā, bet jums nepieciešami tikai 70? Atbrīvot darbiniekus ? Viena no iespējām - samaziniet maiņu par divām stundām, organizējiet darbu divās maiņās, pārejiet uz trīs vai četrām darba dienām nedēļā. Kad pieprasījums atjaunosies, tas jums palīdzēs atgriezties iepriekšējā ritmā.
 • “Dzēst ugunsgrēkus” kā vadības darba princips var izraisīt attīstības stratēģijas zaudēšanu. Nākotnē tas var novest pie vadošo pozīciju zaudēšanas/konkurētspējas samazināšanās. Jo ātrāk uzņēmums izveido jaunu redzējumu (nākotnes vērtību plūsmas karte un idejas nākotnei) krīzes beigām, jo veiksmīgāks būs uzņēmums ilgtermiņā. Izmantojiet Hoshin Kanri metodi.
 • Sākotnējais krīzes mērķis ir samazināt izmaksas. Tos pašus rīkus, kas ļauj samazināt izmaksas krīzes periodā, var izmantot, lai palielinātu produktivitāti un iegūtu lielāku peļņu. Jauns mērķis - tirgus paplašināšana, jaunu produktu izstrāde. Svarīga ir savlaicīga un efektīva komunikācija ar darbiniekiem par  jauno uzņēmuma mērķi.
 • Darbinieki, kurus neinteresē jaunas darba metodes un rīki, agri vai vēlu atgriezīsies “vecajās sliedēs”. Uzņēmums ieviestās krīzes laikā efektivitātes metodes nevarēs nostiprināt korporatīvajā kultūrā un darbinieku ikdienā. Pēc krīzes pārvarēšanas svarīgi atgriezties pie visu darbinieku iesaistīšanās uzlabošanas procesos (Kaizen Blitz), iekšējās apmācības sistēmas izveidē. balstoties uz kompetences matricu (tā jāveido atkārtoti, krīzei beidzoties).

Pieredzes stāsts no viena uzņēmuma, kurā iepriekšējā krīzes laikā nācās samazināt izmaksas.

"Vienā no nodaļām sākotnējais vadītāja lēmums bija atbrīvot vienu darbinieku (tajā brīdī strādāja 6 darbinieki). Darbinieki atnāca pie vadītāja ar jautājumu – kāds ir algu budžets nodaļai uz krīzes laiku? Saņemot atbildi, darbinieki devās projām un pēc stundām 2 atnāca ar priekšlikumu – turpina strādāt visi darbinieki un algu budžets tiek sadalīts uz visiem 6 darbiniekiem. Runājiet ar saviem darbiniekiem! Protams, šādu piemēru dzīvē nebūs daudz, bet tomēr…"

Piemērojot LEAN filozofiju un metodes savā uzņēmumā, jūs būsiet gatavi tirgus izaugsmei.

Jums būs:

 • darbinieki "zelta kodols", kas var, vēlas un zina, kā strādāt atbilstoši standartiem un uzlabot savu darbību un procesus;
 • izveidotas plūsmas, kuras var elastīgi un ātri atjaunot, lai tās atbilstu tirgus vajadzībām;
 • stabils un efektīvs aprīkojums;
 • darbības standarti, pēc kuriem ātri un efektīvi apmācīt jaunos/tikko pieņemtos darbiniekus.

Agrāk vai vēlāk, bet krīze beigsies…

VAIRĀK PAR TRENERI 

 • Inga Ozola veido slēgtas mācības un konsultācijas (arī attālināti) LEAN un citās efektivitātes tēmās: LEAN, ražošanas efektivitāte, ražošanas procesu sakārtošana, LEAN audits

Nepieciešama konsultācija vai slēgtas mācības Jūsu uzņēmumā?

PIESAKIET KONSULTĀCIJU

Vēlaties izprast, kādas ir efektivitātes uzlabošanas iespējas Jūsu uzņēmumā, ieviešot LEAN filozofiju?

PIESAKIET LEAN AUDITU

Iespēja satikt treneri darbībā iespējams efektīvākajā programmā ražošanas vadītājiem: Produktīva Ražošanas vadīšana.