Baiba Zūzena | Ar ko sākt uzņēmuma digitalizāciju?

Par uzņēmuma digitalizāciju, lai tā nebūtu tikai "ķekša" pēc. "Pirms vispār runājam, kādas digitālā instrumentārija lietas mēs izmantosim, vajadzētu sākt ar stratēģiskiem jautājumiem: Kas ir tas, ko mēs gribam sasniegt? 

Kas ir tas, ko mēs gribam pilnveidot, uzlabot, izmantojot šos digitālos instrumentus? Kādas prasmes ir vajadzīgas mūsu darbiniekiem, lai to visu īstenotu?

Nepārtraukta attīstīšanās un mācīšanās ir kārtējo reizi atgādinājums ikvienam vadītājam – bez tā nu nekur!"

 

Saistītās mācībās | Izvēlies augsti novērtētās