Uzņēmuma digitālā transformācija. Spēles noteikumi un ceļa karte.

Šis ir iespēju un ieguvumu laiks. Digitalizācija, robotizācija, jauni rīki un platformas ir ik uz soļa un ir “must have” jeb “jaunais normālais”. Kā kopsolī ar tehnoloģijām sasniegt vairāk?

Galvenās tēmas

Digitalizācijas iespējas un izaicinājumi.

Kāpēc uzņēmumiem ir jāmainās?

Digitālā transformācija nav IT projekts, bet biznesa pārmaiņas.

Augstākā līmeņa vadītāja loma un atbildība uzņēmuma transformācijā.

Augstākā līmeņa vadītāji, kam jāizprot digitālās transformācijas spēles noteikumi un investīciju plānošanu.
Augstākā līmeņa vadītāji, kam jānosaka uzņēmuma digitālais briedums un jāsagatavo digitālās transformācijas ceļa karte.

Programma

  • Kas ir digitalizācija un digitālā transformācija? Digitalizācijas iespējas un izaicinājumi. Kāpēc tā ir nepieciešama?
  • Biežāk lietotie digitalizācijas termini – kā tos tulkot un ko tie dod?
  • Kāpēc uzņēmumiem ir jāmainās? Ilgtspēja (sustainability) un kā tās prasības izmantot biznesa labā. Nākotnes jautājumi.
  • Domāšanas maiņa – digitālā transformācija nav IT projekts, bet biznesa pārmaiņas. Digitālās transformācijas projekta pozicionējums. Industriju piemēri.
  • Pārmaiņu vadība uzņēmumā digitālās transformācijas ietvarā: cilvēki, procesi, sistēmas.
  • Ar ko sākt un kas ir nepieciešams “digitālās ceļa kartes” un “business case” sastādīšanai? Kādas kritiskās komponentes ir nepieciešamas uzņēmuma digitālajam uzrāvienam (total cost of ownership)?
  • Praktiskais darbs: dalībnieki novērtē sava uzņēmuma digitālo briedumu un sastāda digitālās transformācijas ceļa kartes.
  • Augstākā līmeņa vadītāja loma un atbildība uzņēmuma transformācijā. Citu digitalizācijā iesaistīto lomu nozīme un nepieciešamība.
  • Digitālā drošība kā uzņēmuma stabilitātes un ilgtspējas pamats.
Ainārs Bemberis
Ainārs Bemberis

Tehnoloģiju jomas virzītājspēks, SAP Latvija vadītājs

Slēgtais kurss Jūsu komandai no 10 cilvēkiem