Sandra Pallo

Sandra Pallo

Personāla attīstība un novērtēšana ir viņas lauciņš

LinkedIn profils

 
novadīti kursi
 
apmācīti dalībnieki
 
novadītas mācību dienas

Par treneri

Personāla attīstības un novērtēšanas un organizācijas kultūras praktiķe. Strādāja vadošos amatos uzņēmumos Baltcom TV, Izzi, Lattele­com.

Izstrādājusi un ieviesusi vairākiem uzņēmumiem novērtēšanas sistēmas un kompetenču modeļus, kā arī veica darbinieku un vadītāju novērtēšanu. Grāmatas un mācību kursa „KomPas – kompetences pasniedzējiem” un grāmatas „Valodas intensīva apguve” līdzautore.

Pedagoģijas maģistrs | LU

Sociālā psiholoģija | LU

Mākslas terapija | RSU

Personāla vadība 

CPI testa lietošanas sertifikāts

Sertifikāts Furmana metodēs – RETEAMING

Tēmas

Darba snieguma novērtēšanas sistēmas izveidošana un ieviešana

Veiksmīga klientu apkalpošana un saskarsmes kultūra

Train the trainer

Komunikācijas pamati saskarsmē ar darbiniekiem