Train the Trainer | Iekšējo mācību programmu veidošana un vadīšana

Vai katrs pieredzējis darbinieks var apmācīt citus uzņēmuma darbiniekus? Cik prasmīgam mācību plānošanā un zinošam par pieaugušo mācīšanās specifiku ir jābūt iekšējam trenerim?
Šī mācību programma veidota, lai uzlabotu iekšējo treneru prasmes izstrādāt mācību programmu un saturu, ievērojot dalībnieku vajadzības un pieaugušo mācīšanās principus.

Galvenās tēmas

Pasniegšanas kompetences attīstība un pārliecība par sevi kā treneri.

Praktiskas un interaktīvas metodes un instrumenti mācību vadīšanai klātienes formātā

Mācību plānošana un nodarbību sagatavošana

Mācību izvērtēšana

Programma

Kā mācās pieaugušais:

 • Kā un kāpēc cilvēks mācās jaunas lietas.
 • Faktori, kas ietekmē mācīšanos.
 • Pieaugušo fizioloģiskie mācīšanās aspekti. Mācīšanās stili.
 • Būtiskākie nosacījumi, lai pieaugušie mācītos. Jaunākie pētījumi.

Laba iekšējā trenera kompetences:

 • Trenera personībai nepieciešamās kvalitātes.
 • Dažādās lomas mācību laikā un pēc mācībām.
 • Komunikatīvās kompetences pilnveidošana.
 • Atgriezeniskās saites veidi un algoritmi, to pielietošanas nozīme.

Mācību plānošana un nodarbību sagatavošana:

 • Mācību dalībnieku vajadzību izzināšana un programmas pielāgošana.
 • Mācību mērķu un uzdevumu formulēšana.
 • Uzdevumu plānošanas secība.
 • Nodarbības plāna izveidošana.
 • Mācību programmu sagatavošana.
 • Nodarbību plānošana, atbilstoši didaktikas principiem.
 • Grupas dinamika, kas jāņem vērā.

Mācību metodes un pieejas:

 • Mācību metožu veidi un izmantošana dažādas situācijās. Dalībnieku uztveres, zināšanu, pieredzes un vecuma specifikas ievērošana, izvēloties metodes.
 • Ievada un aktivizējošie vingrinājumi.
 • Video izmantošana mācību procesā.

Mācību prezentācija:

 • Lekcija kā mācību metode. Netradicionālas pieejas lekcijas dažādošanā.
 • Lekcijas – prezentācijas sagatavošana, novadīšana un analīze.
 • Verbālās un neverbālās komunikācijas īpatnības.
 • Inforgrafika kā prezentācijas veids. Infografikas veidi un zīmēšanas principi.

Mācību izvērtēšana:

 • Mācību dalībnieku izvērtēšanas formas un metodes.
 • Mācību noslēguma plānošana.
 • Nākamo attīstības un mācību soļu plānošana.
 • Mācību rezultātu efektu paildzināšana.
Sandra Pallo
Sandra Pallo

Personāla attīstība un novērtēšana ir viņas lauciņš

Uzņēmumu iekšējie treneri, kam jāplāno un jāvada mācības saviem kolēģiem.

Uzņēmumi, kuru vadītāji piedalījušies mācībās:

Dalības maksa

499 € + PVN
Pamatcena
Līdz 02.11.2023
Slēgtais kurss Jūsu komandai no 10 cilvēkiem