Mentoru sagatavošana. Prasmes. Kompetence

Kā katrs pieredzējis darbinieks var kļūt par efektīvu uzņēmuma mentoru? Cik labi jāpārzina pieaugušo mācīšanās specifika, lai kļūtu par iekšējo mentoru?

Mentora loma uzņēmumā ir būtiska, un ir svarīgi, lai šāds darbinieks būtu sagatavots un zinātu, kā efektīvi nodot zināšanas un prasmes citiem. Šī programma nodrošina dalībniekiem pilnveidošanos gan kā mentoriem, gan kā pieredzes saņēmējiem, palīdzot tiem labāk izprast un pielietot mentoringa procesa prasmes un zināšanas savā darbā un personiskajā attīstībā.
 

Galvenās tēmas

Mācību izvērtēšana

Problēmu risināšana un loģiskās domāšanas instrumenti

Mācību plānošana un nodarbību sagatavošana

Praktiskas un interaktīvas metodes un instrumenti mācību vadīšanai klātienes formātā

Programma

Mentora loma un kompetences:
•    Mentoringa veidi un process (sagatavošanās, vienošanās, izaugsmes un nobeiguma fāzes)
•    Attiecību nozīme starp mentoru un pieredzes saņēmēju
•    Attiecību dinamika


Mentoringa procesā apgūstāmās zināšanas, prasmes un attieksme:
•    Metodes konkrētā mērķa sasniegšanai
•    Uzdevumu pielāgošana mērķa sasniegšanai
•    Plānošana un sasniedzamā rezultāta ietekme


Pieaugušo mācīšanās īpatnības un motivācija:
•    Pieauguša cilvēka uzmanība, uztvere un domāšanas īpatnības
•    Ko var un ko nevar ietekmēt mentoringa laikā 
•    Mācīšanās motivācijas veidi un to ietekme uz mācību procesu 


 Mentoringa metodes un paņēmieni:
•    TELL – SHOW – DO metode
•    Infografiku un atgādņu izmantošana 


Atgriezeniskās saites nozīme un paņēmieni:
•    Atgriezeniskās saites sniegšanas paņēmieni un to ietekme
•    Praktiski paņēmieni atgriezeniskās saites sniegšanai


Uzticamu attiecību veidošana un uzturēšana
Motivējoša un atbalstoša komunikācija

 

MĀCĪBU METODES UN PROCESS
Mācības ir praktiskas, orientētas uz grupas dalībniekiem un balstītas uz pieaugušo mācīšanās principiem. Uzsvars tiek likts uz dalībnieku aktīvu iesaistīšanu mācību procesā. 
 

Sandra Pallo
Sandra Pallo

Personāla attīstība un novērtēšana ir viņas lauciņš

Profesionāļi, kuri vēlas uzlabot savas mentora prasmes vai sākt darbu kā mentori
Jauni iekšējie mentori

Dalības maksa

275 € + PVN
Dalības maksa
Iekļauts | Pusdienas, kafijas pauzes, materiāli
Slēgtais kurss Jūsu komandai no 10 cilvēkiem
Ieplāno laiku attīstībai! Līdz mācībām:
Rezervēt vietu