Linda Jansone

Linda Jansone

Zina, ko raksta un ko dara. Dokumentu pārvaldības un lietišķās komunikācijas eksperte kopš 1998. gada. Pieredze normatīvo aktu un citu dokumentu izstrādē, dokumentu vadības sistēmu projektēšanā un ieviešanā. No 2001.gada strādā Tet (Lattelecom) kā redaktore, klientu apkalpošanas apmācību vadītāja, biroju un dokumentu pārvaldības vadītāja.

Par treneri

Pieredze: dokumentu pārvaldības un lietišķās komunikācijas eksperte kopš 1998. gada. No 2001.gada strādā Tet (Lattelecom) kā redaktore, klientu apkalpošanas apmācību vadītāja, biroju un dokumentu pārvaldības vadītāja. Pieredze normatīvo aktu un citu dokumentu izstrādē, dokumentu vadības sistēmu projektēšanā un ieviešanā. Vadījusi dažādus kursus sadarbībā ar KIC, ātrās iegaumēšanas skolu Lando, Psiholoģijas augstskolu, Pieaugušo izglītības centru, Latviešu valodas apguves valsts programmu, Nodarbinātības valsts dienestu, Kuldīgas novada pašvaldību u.c. Konsultējusi un vadījusi mācības uzņēmumiem Seesam, Valsts kase, Scania Latvija, Valsts ieņēmumu dienests u.c.

Izglītība: filoloģe, juriste, izglītības zinātņu maģistre.

Tēmas

Rakstiskā komunikācija

Dokumentu pārvaldība

Iekšējā komunikācija

Lietišķā etiķete.

Linda Jansone par Rakstiskās komunikācijas kursu