Linda Jansone

Linda Jansone

Zina, ko raksta un ko dara. Dokumentu pārvaldības un lietišķās komunikācijas praktiķe. Pieredze normatīvo aktu un citu dokumentu izstrādē, dokumentu vadības sistēmu projektēšanā un ieviešanā. Strādā Tet (Lattelecom) kā redaktore, klientu apkalpošanas apmācību vadītāja, biroju un dokumentu pārvaldības vadītāja.

 
novadīti kursi
 
apmācīti dalībnieki
 
novadītas mācību dienas

Par treneri

Dokumentu pārvaldības un lietišķās komunikācijas praktiķe. Ilggadēja Tet (Lattelecom) redaktore, klientu apkalpošanas apmācību vadītāja, biroju un dokumentu pārvaldības vadītāja. Pieredze normatīvo aktu un citu dokumentu izstrādē, dokumentu vadības sistēmu projektēšanā un ieviešanā. 

Filoloģe, juriste, izglītības zinātņu maģistrs

Tēmas

Rakstiskā komunikācija

Dokumentu pārvaldība

Iekšējā komunikācija

Lietišķā etiķete.