Rakstiskā komunikācija | praktiskie padomi un rīki

Arvien lielāku nozīmi gan lietišķajā vidē, gan personiskajā komunikācijā iegūst saziņa rakstiskā formā – vēstulēs, e-pastu sarakstē, arī dažādās saziņas platformās un sociālajos tīklos. Pieprasīta kļūst prasme uzrakstīt labu tekstu un novērtēt valodas kultūru. Abreviatūru, emocijzīmju un copy-paste laikā labā valodā uzrakstīts teksts piesaista uzmanību un rada cieņu pret rakstītāju. 

Kā izteikt savu domu precīzi un koncentrēti? Kā panākt, lai saziņas partneris mani saprot pareizi? Kā saglabāt labas savstarpējās attiecības pat tad, ja man jāraksta atteikums vai jāpavēsta nepatīkama ziņa? Kā ziņu uzrakstīt labā, pareizā latviešu valodā? Kādi digitālie resursi man var palīdzēt? Šie un citi jautājumi ir svarīgi, ja darba dienas lielu daļu aizņem e-pastu un citu vēstījumu radīšana.

Ikviens, kuram jāatbild uz klientu, sadarbības partneru, kolēģu un citām vēstulēm, jāraksta piedāvājumi, skaidrojumi, lūgumi un citi vēstījumi

Programma

Rakstiskā saziņā digitālajā laikmetā
Saziņas process:

 • Saziņas dalībnieki – kas mēs esam un ko viens no otra sagaidām?
 • Kā ziņu veido tās autors un kā to uztver saņēmējs?
 • Atgriezeniskā saite – kas notiek pēc ziņas saņemšanas?

Rakstiskā saziņa kā komunikācijas veids:

 • Kā padarīt ziņu saprotamu un viegli uztveramu?
 • Sarakstes partnera vajadzību izzināšana 
 • Ziņojuma mērķa noteikšana

E-sarakste, tās specifika. Lietišķā etiķete e-sarakstē 
Sarakste ar “sarežģītiem” klientiem: 

 • Kā korekti atbildēt iebildumu un konfliktu situācijās?
 • Kā pareizi atvainoties un kuros gadījumos tas nepieciešams?
 • Nepatīkamu ziņu nodošana un atbildes uz sūdzībām

Valoda kā galvenais “instruments” rakstiskajā saziņā:

 • Lietišķais valodas stils, tā “spožums un posts”
 • Efektīva vārdu un frāžu izvēle
 • Īss populārās gramatikas kurss
 • Teikumu veidošanas principi
 • Biežāk sastopamās valodas kļūdas un kā no tām izvairīties
 • Standartfrāzes, šabloni
 • Izvairīšanās no liekvārdības – īsāks, strukturētāks un saprotamāks teksts

Ziņas saturs un struktūra
Digitālie resursi – noderīgas vietnes un mākslīgais intelekts
Kopsavilkums un secinājumi. Turpmākās prasmju un zināšanu attīstības iespējas

Linda Jansone
Linda Jansone

Dokumentu pārvaldības un lietišķās komunikācijas eksperte

275 € + PVN
Dalības maksa
Slēgtais kurss Jūsu komandai no 10 cilvēkiem