Zane Segruma

Zane Segruma

Agile un dizaina domāšanas praktiķe ar vairāk kā 20 gadu pieredzi IT industrijā

LinkedIn profils

Par treneri

Pēdējo gadu pieredze un darbības joma saistās ar Agile metožu ieviešanu, pārmaiņu vadību, kā arī izaugsmes stratēģijas realizēšanu uzņēmumā Accenture Latvia. Dizaina domāšana un vērtības orientētu pakalpojumu ieviešana globālā mērogā ir neatņemama sastāvdaļa darbam, ko Zane ir organizējusi. 

Izglītība: Maģistra grāds vadībzinībās (EMBA,  Rīgas Ekonomikas augstskola), bakalaura grāds datorzinātnē (Latvijas Universitāte). Sertificēta Agile speciāliste: Certified Product Ower, Certified Scrum Master, Certified Agile Leadership I, Certified SAF5 Program Consultant. Sertificēta Dizaina domāšanas speciāliste: Advanced Design Thinking Certificate by IDEO U.

Pieeja: Savā pieredzē neskaitāmas reizes bijusi lieciniece lieliskām iniciatīvām un idejām, kas tā arī nav spējušas sasniegt savu potenciālu tādēļ, ka ir sekojušas nepareiziem mērķiem un izejot no vērtību ierobežojošiem vadmotīviem. Tajā pašā laikā arvien biežāk dzirdam par pārsteidzošām idejām un projektiem, kas atrod savu vietu tirgū un skaidri spēj definēt vērtību, ko tās rada klientiem. “Uzskatu, ka vērtības noteikšana un nepārtraukta validācija ir galvenais, kam ir jāpievērš uzmanība jebkurā izmaiņu procesā!”

Tēmas

Dizaina Domāšana

Servisa Dizains

Agile stratēģija un vadība

Pārmaiņu vadība