Gunta Simenovska

Gunta Simenovska

Eksperte pārdošanas jomā ar vairāk kā 20 gadu pieredzi. Savu pieredzi guvusi strādājot vadošajās Latvijas kompānijās - Swedbank, Balta, Tele2.

Vairāk kā 15 gadu pieredze pārdošanas vadīšanā B2B un B2C segmentos. Pieredzi guvusi vadošajos savas jomas uzņēmumos – Swedbank, Balta un Tele2. Veiksmīgi realizējusi dažādus projektus pārdošanas veicināšanai un efektivitātes uzlabošanai (pop-up veikali, Tele2 Būtcamp intensīvajā pārdošanas kursā u.c.). Piedalījusies LU starptautiskajā zinātniskajā konferencē “Mārketings un inovācijas” ar referātu “Pārdošanas process un tā ietekme uz biznesa stratēģiju un organizācijas kopējo tēlu”. 

Izstrādā un vada treniņus grupās un konsultē tiešajā pārdošanā B2C un B2B segmentos (vajadzību izzināšana, SPIN metode), pārdošanā pa telefonu, pārdošanas vadīšanā.

Maģistrs uzņēmējdarbības vadībā

Bakalaurs starptautiskajās ekonomiskajās attiecībās

Brian Tracy International “High Performance Business & Leadership” sertifikāts