Darbinieku atlase mūsdienās

250 EUR + PVN Piesakoties mēnesi pirms, saņem -10% atlaidi

Reizēm neiegūt to,
ko vēlamies, ir milzu veiksme

Dalailama

Galvenās tēmas

Atlases procesa izaicinājumi mūsdienās

Dažādība atlasē un organizācijā

Atlases veidi un tā sekmīga novadīšana

Jauno darbinieku ievadīšana darbā

Darba attiecību pārtraukšana

PROGRAMMA

Atlases procesa izaicinājumi šodien:

 • Organizācijas vajadzības
 • Darba tirgus situācija un darbinieku pieejamība

Dažādība atlasē un organizācijā:

 • Par domāšanas veida maiņu dažādības pieņemšanai
 • Paaudzes, darbinieku mainība un izmaksas
 • Esošo resursu racionāla pārstrukturizēšana

Retāk pieminētās lietas:

 • Organizācijas kultūras ietekme uz atlases procesu
 • Atlase kā mārketinga “instruments”
 • Par vērtībām un psiholoģisko “saderību”

Dažādu atlases interviju veidi un to sekmīga novadīšana:

 • Prasme “dzirdēt” kandidātu
 • Atlases interviju veidi, to mērķis un sagaidāmais iznākums
 • Attālinātās intervijas
 • Kandidātu novērtēšanas nepieciešamība un nozīme
 • Kandidātu novērtēšanas metodes un to uzticamība
 • Atsauksmes, kurām var uzticēties un datu aizsardzība

Jauno darbinieku darbā ievadīšanas (on-boarding) procesa nozīme, vadītāja atbildība:

 • Vadītāja un HR atbildība
 • Pārbaudes laika sekas – prakse un likumdošana

Darba attiecību pārtraukšanas nianses:

 • Komunikācija ar darbinieku
 • Ja darbinieks vēlas atgriezties...
Sandra Liepa
Sandra Liepa

Personāla vadības, attīstības un atlases profesionāle

Darbinieki, kam jārealizē atlases, darbā ievadīšanas un darba attiecību pārtraukšanas procesi.
Vadītāji un darbinieki, kam jāvada atlases intervijas.

Uzņēmumi, kuru vadītāji piedalījušies mācībās:

Profesionālis savā jomā, lieliski spēja dalīties zināšanās un savā pieredzē.

Sniedz izcilu komplektu vadītājam darbam ar personālu.

Dalības maksa

Slēgtais kurss Jūsu komandai no 10 cilvēkiem
Vēlos pieteikties nākamai grupai