Pieredze: līderības, personāla attīstības un motivācijas eksperte kopš 1999. gada, stratēģijas attīstības un ieviešanas eksperte kopš 2006. gada. Praktisko pieredzi guvusi, vairākus gadus strādājot vadošos amatos finanšu un mazumtirdzniecības nozarēs uzņēmumos Nordea banka un RIMI Latvia. Šobrīd ir Bērnu sociālās un finanšu izglītības biedrības valdes locekle un vadītāja.

Savā darbā bijusi atbildīga gan par stratēģijas pārstrādi un ieviešanu, gan budžeta izpildi un darba izpildes rādītāju sasniegšanu. Pateicoties savām līdera prasmēm, spējusi veidot un veiksmīgi attīstīt motivētas komandas, kas nodrošinājušas gan darbinieku, gan klientu apmierinātības pieaugumu.

Izglītība: ekonomikas un biznesa vadības bakalaurs (REA). Starptautisku pieredzi guvusi, mācoties Hakkon Gruppen, Norvēģijā, kā arī aktīvi līdzdarbojoties Zviedrijas Tirdzniecības kamerā (valdes locekle) un Amerikas Tirdzniecības kamerā. Ieguvusi starptautiski atzīto MTa learning (mtalearning.com) sertifikātu par spēļošanas un eksperimentālās (uz praktiskām aktivitātēm balstītas) mācību pieejas izmantošanu moderātora darbā, palīdzot veikt mācību dalībnieku prasmju izpēti un apguvi.

Kāpēc Jana:

Esmu vadījusi gan speciālistu, gan vadītāju komandas 15 gadus. Varu dalīties savā pieredzē un pieejā sadarbībā ar darbiniekiem, kolēģiem, vadību un sadarbības partneriem. Es ticu, ka katram vadītajam ir savs unikālais stils. Tāpat kā, manuprāt, nevar visus 7+ miljardus pasaules iedzīvotāju sadalīt 12 horoskopos, tā nevar visus vadītājus sagrupēt pēc x skaita stiliem. Ja mans vadības stils nes rezultātus, liek cilvēkiem man sekot un būt lojāliem, tad tas ir pareizais! Mana loma ir dot jaunus impulsus, pastāstīt par jaunākajām tendencēm līderībā pasaulē, uzdot jautājumus un palīdzēt atrast atbildes vai vietas, kur tās meklēt. Es ticu, ka visas atbildes ir pašos cilvēkos, tikai jāprot tās izcelt ārā un palīdzēt pašiem tās ieraudzīt. Tas arī ir mans uzdevums.

Atsauksmes par treneri:

  • Enerģiska pasniedzēja.
  • Jomas profesionālis. :)
  • Sajūsma par pasniedzēju, labprāt vēl smeltos zināšanas un pieredzi no viņas.
  • Pozitīva, aktīva darbība.

Tēmas, kurās trenere veido mācību risinājumus un sniedz konsultācijas:

Līderība, mūsdienīga personāla vadība, vadītprasmes, motivācija, atgriezeniskā saite, darbinieku apmierinātība, experiential learning metodes komandu vadīšanā.

Nepieciešama  konsultācija vai slēgtas mācības Jūsu uzņēmumam?

PIETEIKT KONSULTĀCIJU VAI SUPERVĪZIJU

 

 

 Iespēja satikt treneri darbībā iespējams praktiskākajā vadītāju attīstības programmā: