Digi sarunu ieraksts

Ieraksts no KIC Biznesa Klases kluba vadītāju sarunām ar Baibu Zūzenu un Aināru Bemberi

(Slēgto grupu diskusijas nav pieejamas ierakstā, saglabājot vadītāju diskrētumu)

 

Iespējas vadītājiem

KIC Biznesa vadības konference VadītSpēks uzņēmumu dažāda līmeņa vadītājiem un speciālistiem par praktiskās digitalizācijas aspektiem un aktualitātēm – jēgas, rīcības un cilvēku vadības kontekstā.

Konferences programma šeit

  • Digitālā kompetence biznesam mācības
  • Uzņēmuma digitālajai tranformācijai tieši vadītājiem un īpašniekiem no februāra 
  • Klientu apkalpošanas un pakalpojumu procesu uzlabošanai:
  • Pārdošanas stratēģijai un sistemātiskai komandas vadībai:
  • Ražošanas efektivitātei
  • Biznesa un vadības pamati:
  • Augstākā līmeņa vadītājiem pieejama stratēģiskās vadības programma: