Labam vadītājam nav jābāž deguns visos jautājumos

Cik efektīvi šobrīd strādā Latvijas uzņēmumi?

Latvijas rūpniecībā un biznesā vietējo uzņēmumu produktivitāte ir aptuveni uz pusi zemāka nekā Eiropas Savienībā (ES) vidēji. Vienlaikus gan ir arī daudz uzņēmumu, kuru produktivitāte ir augstāka par ES vidējo. Kopumā mums visiem ir daudz ko mācīties un kur augt, lai sasniegtu labākus rezultātus.

Kādas ir būtiskākās problēmas efektivitātes jomā Latvijas uzņēmumos?

Ir 4 vispārzināmi parametri, kurus katrs uzņēmums cenšas uzlabot un ietekmēt – mašīnas, materiāli, metodes un cilvēki. Materiālu jomā mums ir līdzīgas iespējas kā citiem ES uzņēmumiem. Pēdējos gados ir atjaunoti iekārtu parki vairākos uzņēmumos, tiek pirkti un lietoti dažādi moderni IT risinājumi. Cilvēki Latvijā ir gudri un strādīgi, un domāju, ka šeit mēs noteikti neesam zem Eiropas vidējā līmeņa. Taču visvairāk trūkst saprašanas par to, kā strādāt efektīvāk un sasniegt daudz labākus rezultātus. Metodes, ar kurām strādā liela daļa no uzņēmumiem, ir lielākā problēma Latvijas ekonomikas attīstībā. Ekonomikas pārejas periodā uzņēmējiem vajadzēja pieņemt ļoti daudz lēmumu, nereti vadītāji 24 stundas diennaktī rūpējās par sava uzņēmuma izdzīvošanu, tāpēc viņiem nepietika laika domāt par metodēm un uzlabojumiem un paralēli tam veidot attiecīgu uzņēmuma politiku. Tagad visus lēmumus viņi balsta vienīgi uz savu krīzes laika pieredzi, kas vairs absolūti neatbilst mūsdienu pasaules izaicinājumiem.

Kuras, Jūsuprāt, ir būtiskākās jomas, kurās uzņēmējiem jādomā par efektivitātes paaugstināšanu?

Katrā uzņēmumā tas ir ļoti individuāli. Viens gan ir kopīgs absolūti visiem uzņēmumiem – katram no tiem ir ierobežojums, kurš bremzē attīstību. Vienam tas ir iekšējo resursu vai konkrētās kapacitātes trūkums, citam iekšējās politikas paradigmas, kas neļauj paplašināt vecos vai iekarot jaunus tirgus. Šo ierobežojumu vajag iespējami ātri atvērt brīvai biznesa procesa plūsmai. Bieži uzņēmēji cenšas efektivizēt visus procesus, taču jāsāk ar konkrētām lietām. Fokusēties uz visu nozīmē nefokusēties nemaz.

Cik daudz un kā par efektivitāti domā Jūsu uzņēmumā?

Jau kopš uzņēmuma darbības sākuma Latvijā mēs strādājām saskaņā ar Ierobežojumu teorijas (TOC) un Lean metodēm – tas ļauj pastāvīgi efektivizēt procesus un panākt arvien labāku rezultātu. Esmu arī viens no Biznesa efektivitātes asociācijas dibinātājiem. Tā ir laikam vienīgā asociācija, kura apvieno tuvu simtam biedru, kuriem ir viens mērķis – padarīt savu biznesu vēl efektīvāku. “Brabantia Latvia” ir aktīvs tās dalībnieks. Viss mūsu kolektīvs pielieto efektivitātes metodes, dalās ar tām un arvien pilnveido darbību – uz efektivitāti fokusējamies visu laiku. Tas atspoguļojas arī darba rezultātos. Pēdējos 5 gadus nemitīgi esam palielinājuši ražošanas apjomus un ražību, vienlaicīgi paaugstinot darbinieku atalgojumu un apmierinātību ar darba apstākļiem un savu komandu.

Cik efektīvi jūs kā vadītājs organizējat savu darbu?

Laikam ejot, arvien retāk nākas nodarboties ar “ugunsdzēšanas darbiem”. Pirms kāda laika ir bijis tā, ka katru rītu, kad ierados rūpnīcā, tiku sagaidīts ar 5 - 8 steidzamām problēmām, no kurām 1 – 2 izskatījās katastrofālas. Tagad katru rītu rūpnīcā saņemu informāciju par vakardienas rezultātiem un to, kā veiksmīgi tika atrisinātas dažas nelielas novirzes. Pats galvenais ikvienam vadītājam ir fokusēties uz svarīgāko, mazāk nozīmīgos darbus deleģējot darbiniekiem. Tāpat ir svarīgi darbiniekiem piešķirt autonomiju, lai arvien vairāk jautājumu viņi varētu risināt paši saviem spēkiem. Labam vadītājam nav jābāž deguns visos jautājumos.

Mūsdienās arvien pieaug interneta un tehnoloģiju loma biznesā. Kā tas palīdz Jūsu uzņēmumam?

Protams, datorsistēmas caurvij visu biznesu. Izmantojam dažādas grāmatvedības un ražošanas procesus atvieglojošas programmas, arī tādas, kas mums ir saistītas ar piegādātājiem un klientiem, tādējādi elektroniskajā vidē nemitīgi redzam aktuālo situāciju.

Kāpēc šobrīd uzņēmējiem ir svarīgi domāt par efektivitāti?

Nevienam uzņēmumam izdzīvošana nav garantēta. Ja tie nemainīsies, nepaaugstinās sava darba efektivitāti, konkurētspēju, nebūs gatavi nemitīgi mainīties, tad tam var būt nepatīkams rezultāts. Par šo tēmu ir jādomā ik dienu.

Kā pēdējo 5 gadu laikā ir mainījusies efektivitāte jūsu uzņēmumā, un kā tā varētu mainīties nākamajos 5 gados?

Tikai uz augšu. Pastāvīgi mainām un uzlabojam procesus, pirmkārt, tos, kuri bremzē uzņēmuma attīstību. Katrā konkrētajā brīdī tas var būt kaut kas cits, bet vienmēr saistīts ar lielākās pievienotās vērtības veidošanu klienta acīs. Ir jāsajūt sava uzņēmuma biznesa plūsma un atbilstoši tam jāstrādā.


Avots: /iFinanses.lv Bizness, 19.06.2015./