Tatjana Volkova

Tatjana Volkova

Forsaita institūta vadītāja, ekonomikas un inovāciju pētniece

LinkedIn profils

Par treneri

Pieredze: ekonomikas, stratēģiskās vadības un inovāciju eksperte kopš 1998. gada. Ieguvusi plašu profesionālo darba pieredzi, gan vadot konsultāciju uzņēmumu Rotterdam Consult (dibinātājs Nīderlandes banka), gan strādājot personāla atlases uzņēmumā Amrop International, gan piedaloties ASV finansētajā starptautiskajā projektā par krājaizdevu sabiedrību darbības atjaunošanu Latvijā. Banku augstskolā strādā kopš 1998. gada, no 2004. gada līdz 2011. gadam pildīja rektores amata pienākumus, kā arī no 2004. gada līdz 2010. gadam bija Rektoru Padomes priekšsēdētāja un (EUA) Padomes locekle. Viņas vadībā ir aizstāvēti četri promocijas darbi gan Latvijā, gan ārvalstīs.

Īpaši interesējas par Integrēto pieeju uzņēmumu vadīšanā, Radošajām industrijām un Inovāciju vadīšanu. Regulāri uzstājas starptautiskajās konferencēs, piedalās starptautiskajos pētījumos, ir vairāku zinātnisku rakstu un grāmatu autore.

Izglītība: Ekonomikas doktora zinātņu grāds (Latvijas Universitāte). Nepārtraukti paaugstinājusi savu kvalifikāciju - IESE Biznesa skolā (2015), Harvard Graduate School of Education, ASV (2010), Navarras Universitātē, Spānijā (2008), Starptautiskajā menedžmenta pasniedzēju akadēmijā (International Management Teachers Academy) 2002. un 2004. gadā Slovēnijā u. c.

Raksts: Tatjana Volkova: Vai Latvija var kļūt par inovāciju lielvalsti?

Tēmas

Ekonomika, stratēģija, biznesa

Stratēģiskā domāšana

Radošā domāšana